Back

ⓘ Geografija Bosne i Hercegovine - Odžak, Bosna i Hercegovina, Zapadna Bosna, Hercegovina, Kostajnica, Republika Srpska, Setihovo, Olovo ..
                                               

Odžak (Bosna i Hercegovina)

Odžak je grad i središte istoimene općine na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine. Pripada Bosanskoj Posavini, odnosno Posavskom kantonu Federacije BiH. Grad je 1991. brojao oko 7.600 stanovnika.

                                               

Zapadna Bosna

Zapadna Bosna može da bude: Autonomna Pokrajina Zapadna Bosna, politička autonomna tvorevina tokom građanskog rata u Bosni 1992 - 1995; Zapadna Bosna geografija, geografska oblast Bosne i Hercegovine. Kanton 10 Zapadnobosanski kanton, kanton u okviru Federacije Bosne i Hercegovine;

                                               

Hercegovina

Hercegovina je historijska, geografska i ekonomska regija u južnom dijelu Bosne i Hercegovine, koja se prije nazivala Humska zemlja, Zahumlje ili Hum. Ukupna površina Hercegovine iznosi 9.948 km², a prema drugim podacima i 10.190 km², sa oko 437.000 stanovnika prema popisu iz 1991. godine. Nacionalnu strukturu stanovništva Hercegovine činili su 1991.: Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Jugosloveni, te tzv. ostali.

                                               

Kostajnica (Republika Srpska)

Kostajnica, naselje u Bosni i Hercegovini u opštini Novi Grad koja pripada entitetu Republika Srpska. Na popisu stanovništva 1991. u njemu je živjelo 3.768 stanovnika. Nalazi se na rijeci Uni, na granici sa Hrvatskom kojoj pripada grad Hrvatska Kostajnica. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, srpske vlasti u Bosanskoj Kostajnici izbacile su pridjev "bosanski" iz naziva, kao što je učinjeno i u slučaju ostalih općina koje su sadržavale pridjev "bosanski". Međutim, u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH od 22. septembra 2004. godine, do daljnjeg je vraćeno ranije ime, Bosanska Kostajnica. Godine ...

                                               

Setihovo

Setihovo je naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini u opštini Rudo koja pripada entitetu Republika Srpska. Na popisu stanovništva 1991. u njemu je živjelo 106 stanovnika. == Geografija Setihovo -Naseljeno mjesto još u doba Ilira, a kontinuitet života na ovim prostorima potvrđuje i granica između Istočnog i Zapadnog rimskog carstva na rijeci Lim. Na lokalitetu Pljevljakov hrid nalazi se dobro očuvana garnitura stećaka što pokazuje da je mjesto bilo naseljeno joj prije dolaska Turaka kao i većina mjesta u Donjem Polimlju gdje stećke susrećemo Turska riječ ovasi označava polje i množe se reći ...

                                               

Olovo (Bosna i Hercegovina)

Olovo je gradić smješten 50 km sjeveroistočno od Sarajeva, na magistralnoj cesti što vodi od Sarajeva prema Tuzli. U Olovu su još od srednjeg vijeka poznata nalazišta olovne rude, po čemu je grad i dobio ime. Ali Olovo je više od toga. Ono je simbol idiličnog života u pitomoj dolini okruženoj mirisom četinarske šume, plavetnilom neba i hukom bistrih i brzih voda. Dolazeći do Olova, možete proći kroz prekrasni kanjon rijeke Stupčanice, koji plijeni svojom ljepotom i izdvojenošću od ostatka svijeta. Ova rijeka se u centru grada, pored samog banjsko-rekreativnog centra "Aquaterm", spaja sa ri ...

                                               

Arapov brijeg

Arapov brijeg pripada kompleksu strmih padina od Ravnog omara na Ilomskoj 1.100 m i Vrbanje 612 m, koja, u sudaru sa matičnom stijenom mijenja smjer toka pod uglom od oko 90 stepeni: sa prethodnog jugozapadnog pravca skreće na sjeveroistok. U taj lakat rijeke se ulijevaju dvije desne pritoke Vrbanje: Čudnić sa sjeveroistočnih padina Arapovog brijega i bezimeni potok, sa jugoistočne. Okplne padine i samo brdo djelimično su obrasli hrastovo–grabovom šumom i škrtim poluvlažnim površinama.

                                               

Bosanske piramide

Termini Bosanske piramide se koriste za niz prirodnih geoloških formacija koje se nazivaju "flatironima" u blizini mesta Visoko u Bosni i Hercegovini, severozapadno od Sarajeva, a pre svega za brdo po imenu Visočica, koje je dospelo u središte pažnje međunarodne javnosti u oktobru 2005, nakon opsežne medijske kampanje, čiji je cilj bilo promovisanje kvazinaučne teorije da je delo ljudskih ruku i da predstavlja najveću drevnu piramidu na Zemlji. Evropsko udruženje arheologa je u decembru 2006. ovim povodom izdalo saopštenje u kome se kaže: Brdo Visočica, visine 213 m, pod kojim se nalazi sr ...

                                               

Gornji horizonti

Gornji horizonti predstavljaju hidroenergetski megaprojekat kompleksnih i velikih zahvata u slivu rijeke Trebišnjice, Bosna i Hercegovina, na području istočne Hercegovine. Sistem se sastoji od sedam hidroelektrana, šest akumulacijskih bazena, te kanala i tunela kojima se sakuplja voda slivnog područja rijeke Trebišnjice u energetske svrhe. Osnovna koncepcija korišćenja voda na širem prostoru sliva rijeke Trebišnjice usvojena je vodoprivrednom osnovom iz 1958. godine, a inovirana 1967. I 1976. Godine. Pored hidroenergetskog korišćenja vode, omogućava se i navodnjavanje oko 240 km2 obradivih ...

                                               

Petrovo polje (Bosna i Hercegovina)

Za ostale upotrebe, v. Petrovo Polje razvrstavanje. Petrovo polje je podvlašićki plato na nadmorskoj visini od oko 1140 – 1220 m. Na njemu se nalazi je dugačko istoimano selo sa nekoliko zaselaka, među kojima su registrirani Đurevina, Nikodinovići i Petrovo Polje, nekada središte Mjesne zajednice. Proteže se od Đurevine, kod Male Ilomske do neposredne blizine raskršća asfaltiranih lokalnih cesta koje od ovog sela vode za Kneževo, Turbe i Imljane. Na sjeveru je omeđeno linijom početka strme padine prema dolini Vrbanje, na liniji kotâ 1220 − 1140, na jugu dolinom Ilomske. Ravne nadbojine je ...

                                               

Pješčane piramide

Pješčane piramide ili zemljane piramide su izuzetan prirodni fenomen. Nalaze se samo devet kilometara od Foče, pored starog puta prema Miljevini, i dalje prema Sarajevu i Kalinoviku, u selu Daničići na lokaciji Šljivovice. Zbog sporednog, zapuštenog i nefrekventnog puta, piramide su na istinskoj periferiji. pa zato nije ni čudo što su fočanske zemljane piramide gotovo nepoznate. U širem okruženju, prema Miljevini, nalazi se zapušteni rudnik mrkog uglja, što govori o specifičnom geomorfološkom sadržaju ovog zemljišta. U takvim područjima, kažu stručnjaci, moguće su erozije tla, kao što je a ...

                                               

Večićko polje

Vrbanja razdvaja ovo polje od "ravnica" 310 m iza Vrbanjaca, a oko Bosanke. To su Bare na njenoj desnoj obali i Luke na lijevoj. Centralni dio polja je oko Večića. Uokviruju ga Vrbanja, Cvrcka i sjeveroistočne padine Čemernice, tj. njhovih uzvisina: Brižine 373 m n/v, u vijencu Klinića brda 650 m n/v i Bajrića brdo 460 m n/v na padini Doca. Uzvodno, uz Vrbanju, nastavlja se u usku dolinsku livadu Vrhpolja koje odvaja Jelički potok koji se ulijeva u Vrbanju. Na pomenutom podbrđu su naseljena mjesta Večići, Hanifići, Draguljići i Marjenovići.

Users also searched:

...