Back

ⓘ Geografija Bosne i Hercegovine - Geografija Bosne i Hercegovine, Istočna Hercegovina, Bosna, regija, Pale, Bosna i Hercegovina, Brod ..
                                               

Geografija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je smještena na jugoistoku Evrope, u zapadnom dijelu Balkana. Ukupna površina zemlje je 51.129 km². Graniči 932 km s Hrvatskom na sjeveru, sjeverozapadu i jugu, 312 km sa Srbijom na istoku i sjeveroistoku, te 215 km sa Crnom Gorom na istoku i jugoistoku. Na jugu Bosne i Hercegovine, općina Neum izlazi na Jadransko more u dužini od 20 km. Granice Bosne i Hercegovine u glavnom čine rijeke Drina, Sava, i Una. Bosna i Hercegovina sastoji se od dvije geografske i historijske cjeline: većeg bosanskog dijela na sjeveru oko 42.000 km² i manjeg hecegovačkog na jugu. Bosna je mah ...

                                               

Istočna Hercegovina

Istočna Hercegovina je regija u Hercegovini. Predstavlja teritoriju istočne obale rijeke Neretve centralnog dijela Hercegovine. Ekonomsko-privredno i kulturno središte, i glavni i najveći grad istočne Hercegovine je Trebinje, koji je udaljen samo 30 km od morske obale. Neki smatraju i istočni dio Mostara dijelom ove regije, a Bošnjaci smatraju da Mostar kao centar Hercegovine, predstavlja prirodni distrikt, mješavinu civilizacija i običaja istočne i zapadne Hercegovine i da je posebna cjelina. Hrvati Mostar smatraju svojim kulturnim centrom, dok Srbi smatraju da je njihov kulturni centar u ...

                                               

Bosna (regija)

Bosna se nalazi uglavnom u Dinaridima i proteže se do južne granice Panonske nizije, sa rijekama Savom i Drinom kao njenim sjevernim i istočnim granicama. Regija Bosna pokriva teritoriju od otprilike 41.000 km², što je 80% ukupne teritorije današnje Bosne i Hercegovine. Službene granice između regije Bosna i južne regije Hercegovina ne postoje.

                                               

Pale (Bosna i Hercegovina)

Pale je opština u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska. Razvilo se za vrijeme Zimske Olimpijade u Sarajevu. Godine 1992. je postalo sjedište Republike Srpske, da bi taj status izgubilo godine 1998. kada je glavni grad tog entiteta postao Banja Luka. Susjedne opštine su: Sokolac, Rogatica, Pale-Prača, Trnovo, te gradovi Istočno Sarajevo i Sarajevo. Dio općine je Daytonskim mirovnim sporazumom pripao Federaciji BiH i tvori novu općinu pod nazivom Pale-Prača.

                                               

Brod (Bosna i Hercegovina)

Brod, grad i središte istoimene opšine na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, na desnoj obali rijeke Save. Na lijevoj obali Save, u Hrvatskoj, se nalazi Slavonski Brod. Administrativno pripada Republici Srpskoj. Tradicionalno je bio ekonomsko i kulturno središte Bosanske Posavine.

                                               

Geografija Makedonije

Severna Makedonija se nalazi na jugu Balkanskog poluostrva. Graniči se sa Grčkom, Bugarskom, Albanijom i Srbijom. U Makedoniji se izdvajaju 3 reljefne celine: Zapadna Makedonija, središnji deo ili Povardarje i Istočna Makedonija. Zapadni deo čini mlado nabrano Šarsko - pindske planine građene od paleozoičkih škriljavaca i mezozojskih krečnjaka. Između planina nalaze se duboke doline Crnog Drima i više planinskih kotlina: Polog Ohridska kotlina Debarska kotlina Pelagonija Prespanska kotlina Pološka i Prespanska kotlina su najveće. Središnji deo ili Povardarje tektonski je labilan prostor is ...

                                               

Ostrva u Bosni i Hercegovini

U bosanskohercegovačka ostrva spadaju: ostrva na rijekama ili riječna ostrva ili ade ostrva na prirodnim jezerima ostrva na vještačkim akumulacijama ostrva na moru ili morska ostrva

Panonska nizija
                                               

Panonska nizija

Panonska nizija, ređe Panonski basen, je ravnica u centralnoj Evropi. Najveći deo Panonske nizije leži ispod 200 m nadmorske visine, a monotoniju ravnice ublažavaju ostrvske planine, aluvijalne ravni, lesne zaravni i peščare.

Posavina
                                               

Posavina

Posavina je naziv za područje uz rijeku Savu koja se nalaze u četiri države: u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, i Srbiji. Radi se o područjima u Sloveniji gdje rijeka Sava nastaje spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kojima je međusobna spojnica i državna granica, kao što je to, primivši rijeku Drinu, Bosni i Hercegovini i Srbiji dok se potom u Beogradu ne ulije u Dunav.