Back

ⓘ Etničke grupe Bosne i Hercegovine - Hrvati Bosne i Hercegovine, Jevreji u Bosni i Hercegovini, Srbi u Bosni i Hercegovini, Bosanci ..
                                               

Hrvati Bosne i Hercegovine

Hrvati Bosne i Hercegovine su pripadnici hrvatskog naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Broje oko 500.000 pripadnika i čine oko 13 % ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine. Hrvati su jedan od triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, a njihov materinski jezik je hrvatski jezik, koji je jedan od triju službenih jezika u toj zemlji. Pretežno su katolici. Naseljavaju zapadnu Hercegovinu i jugozapadnu Bosnu, gdje su apsolutna većina, dijelove istočne Hercegovine, također i središnju Bosnu i Bosansku Posavinu, gdje su nakon rata u Bosni i Hercegovini postali manjina, ali su u isti ...

                                               

Jevreji u Bosni i Hercegovini

Jevreji su se kao etnička vjerska zajednica u BiH pojavili nakon progona iz Španije krajem 15. vijeka, kada su tražeći utočište došli u Bosnu. Jevrejska zajednica se održala do današnjih dana, iako u znatno manjem broju negdje oko 1.000 bosanskih Jevreja danas živi u Bosni i Hercegovini. Veliki broj Jevreja u gradskim sredinama BiH se utopio u lokalno stanovništvo islamiziranjem, a značajan dio je nestao u pogromima tokom Drugog svjetskog rata danas u Tuzli stoji spomenik "Suza" posvećen tim dešavanjima. Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini je od 14 000 Židova do kraja rata pobijeno nji ...

                                               

Srbi u Bosni i Hercegovini

Srbi su jedan od tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, koji u najvećem broju žive u entitetu Republika Srpska. Osim u Republici Srpskoj, gdje čine preko 80% stanovništva, određeni broj Srba živi i u drugom entitetu Bosne i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini Srbi naseljavaju oblasti Bosansku Krajinu, Semberiju, istočni dio Hercegovine, Posavinu, a manjim dijelom i središnji i istočni dio Bosne i Hercegovine. Čedomir Antić tvrdi da u BiH postoje nastojanja da Republika Srpska bude lišena ovlašćenja i da rastu pritisci za reviziju Dejtonskog sporazuma n ...

                                               

Mirovni planovi prije i tokom rata u Bosni i Hercegovini

Četiri velika međunarodna mirovna plana su nuđena prije i tokom rata u Bosni i Hercegovini od strane diplomata Evropske ekonomske zajednice i Organizacije ujedinjenih nacija, dok je sam sukob riješen Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine. Bilo je takođe muslimanskih, srpskih i hrvatskim prijedloga za reorganizaciju Bosne i Hercegovine.

                                               

Bosanci

Bosanci je ime za stanovnike Bosne i Hercegovine ili za osobe koje potječu iz Bosne i Hercegovine. Osim toga kao Bosanci se u kolokvijalnom govoru smatraju državljani Bosne i Hercegovine, koji nacionalno pripadaju u jedan od tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. U drugim državama bivše SFRJ, izraz Bosanci se koristi za osobe čije porijeklo ili mjesto rođenja se nalazi u Bosni i Hercegovini. Po zvaničnim podacima u popisu stanovništva u Crnoj Gori je moguće izjašnjavanje kao Bosanac. Bosanci su nacija, te nisu oni čiji pripadnici samo smatraju Bosnu i Hercegovinu svojom domovinom ne ...

                                               

Pokolj muslimana Sandžaka i istočne Bosne 1943.

Pokolj muslimana Sandžaka i istočne Bosne 1943. je bio najmasovniji ratni zločin koji je počinila Jugoslovenska vojska u otadžbini tokom drugog svetskog rata. Pokolj je izvršen na teritoriji Bijelog Bolja, Pljevalja, Priboja, Čajniča i Foče današnje Crna Gora, Srbija i BiH. Ovom operacijom etničkog čišćenja je rukovodio Vrhovni zapovednik JVuO Dragoljub Mihailović, čiji se štab tada nalazio u blizini zone dejstava, preko svojih komandanata Pavla Đurišića, Vojislava Lukačevića i Petra Baćovića. Tokom ove operacije, ubijeno je više hiljada žitelja opština Pljevlja, Priboj, Foča i Čajniče. Pr ...