Back

ⓘ Znanje - Znanje, Znanje, budizam, Inženjering znanja, Upravljanje znanjem, Tradicija, Okultizam ..
                                               

Znanje

Znanje je sve ono što je znano. Kao i kod drugih pojmova, nema definicije oko koje se složu svi naučnici, već postoji više definicija znanje i teorija koje ga objašnjavaju. Platon je definisao znanje kao "opravdano istinito verovanje”. Tu definiciju u današnje vreme neki analitički filozofi smatraju problematičnom zbog Getierovih problema, dok drugi brane platonsku definiciju. Termin znanje se, takođe, koristi da se izrazi sigurno razumevanje, sa mogućnosti da se njime poslužimo u određene svrhe. Znanje je poznavanje, svest ili razumevanje nečega, kao što su činjenice, informacije, opisi, ...

                                               

Znanje (budizam)

Znanje je jedan od bitnih pojmova budističke filozofije. U budističkoj misli, đnana je ili sinonim za spoznaju panna, ili je u nju uključena. Đnani prethodi svest sanna. Najviše znanje añña jeste arahantovo znanje krajnjeg oslobođenja.

                                               

Inženjering znanja

Inženjering znanja je, prema definiciji, "inženjerska disciplina koja podrazumijeva integraciju znanja u računalni sustav s ciljem rješavanja kompleksnih problemskih zadataka koji inače iziskuju visoku razinu ljudske stručnosti." U svrhu objašnjenja inženjeringa znanja potrebno je definirati znanje kao takvo. Znanje je: poput mehanizma ili stroja u ljudskoj glavi visoko-strukturirani oblik informacija faktor potreban za izvršavanje kompleksnih zadataka faktor potreban za stručno razmišljanje segment podjele između ne-stručnjaka i stručnjaka U tom kontekstu znanje je aktivnost koja manipuli ...

                                               

Upravljanje znanjem

Upravljanje znanjem je proces prikupljanja, čuvanja, uporabe i prenošenja informacija i znanja korisnih za što efikasniji rad neke organizacije. Upravljanje znanjem je danas naširoko poznat pojam i prakticira se u mnogim organizacijama, a korisno je pogledati unatrag u prošlost na ovaj "stari", ali i novi pojam i vidjeti kako su se dijelovi tog područja razvijali. Upravljanje znanjem kao i svaki sustav ima svoju vrijednost kako u prošlosti tako i u sadašnjosti, ta njegova kombinacija s novim idejama "koje su svi ionako znali" ljudima koji ga koriste daje mogućnost novog pogleda na stvari.

                                               

Tradicija

Za ostala značenja, v. Tradicija razvrstavanje. Tradicija je prije svega usmena predaja znanja, vještina, načina ponašanja i običaja unutar jedne kulture ili skupine ljudi. No, korištenje te riječi nije uvijek jednoznačno. Između ostalog, pod tradicijom se podrazumijeva Prenošenje znanja o uobičajenom Usmena predaja kao takva, Običaji, konvencije, starodavni narodni običaji Tradicija je u tom smislu kulturno nasljeđe koje se prenosi s generacije na generaciju. Tu spadaju i naučeno znanje, i umjetnički zanati kao i rituali, moralna pravila i hranidbeni običaji.

                                               

Okultizam

Okultizam odnosi se na skriveno znanje ili agnostičko znanje Okultna znanja su ona znanja koja su morala ostati skrivena i nisu se smela širiti iznad određenih krugova. Okultizam danas predstavlja učenje duboke umne filizofije i realnosti koja se širi izvan današnje normale, tj. opipljive fizičke logike. Poznato je da se nekada praktikovao unutar krugova Slobodnih zidara i templara. Termin okultno se koristi u etiketiranju raznih magijskih organizacija ili redova, kao i vežbi i učenja koja su one propovedale. Ovaj se termin širi i obuhvata brojnu literaturu i spiritualnu filizofiju čiji je ...