Back

ⓘ Umjetnost - Umjetnost, Islamska umjetnost, Etrurska umjetnost, Rimska umjetnost, Bizantska umjetnost, Historija umjetnosti ..
                                               

Umjetnost

Umjetnost ili umetnost, ljudska delatnost ili proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha; prema tome, umetnost je aktivnost, objekat ili skup aktivnosti i objekata stvorenih sa namerom da se prenesu emocije ili/i ideje. Osim ove definicije, ne postoji ni jedna druga opšteprihvaćena definicija umetnosti, s obzirom da je definisanje granica umetnosti subjektivan akt, a potreba za umetnošću se obično naziva ljudskom kreativnošću. Kvalitet umetničkog dela se obično procenjuje na osnovu količine stimulacije koju ono izaziva - utisak koji on ...

                                               

Islamska umjetnost

Islamska umjetnost podrazumjeva umjetnost područja Srednjeg Istoka, sjeverne Afrike, sjeverne Indije i Španjolske, koja su pala pod vladavinu muslimana na samom početku 7. st.

                                               

Etrurska umjetnost

Etruščanska umjetnost ili rasenska umjetnost, je umjetnost drevnog naroda Etruščana koji su živjeli u središnjoj Italiji od 9. do 3. st. pne.

                                               

Rimska umjetnost

U političkom smislu Rim je promijenio tri ustrojstva: 2. Rimska Republika – od →509 do →27. 3. Rimsko Carstvo – od →27. do 395., odnosno do 476. 1. Rimsko Kraljevstvo – od →9. st. do →509. Rimsko Carstvo, na vrhuncu moći za cara Hadrijana, se prostiralo od sjeverne Engleske i Rajne do ivica Afričke pustinje, te od zapadne obale Pirinejskog poluotoka pa do Crvenog mora i Mezopotamije. "Najveća građevina Rimljana bila je njihova država." Ta čvrsta i podatna politička tvorevina od skromnog saveza lacijskih plemena seoskog podrijetla postaje sila koja će sebi pripojiti Etruščane i provesti uje ...

                                               

Bizantska umjetnost

Bizantijska umjetnost je naziv za umjetničko stvaralaštvo istočnog dijela Rimskog carstva koje je pored stare Grčke u kulturnom kontekstu povezivalo i područja istočnog Sredozemlja, Balkanskog poluostrva, Sirije, Sjeverne Afrike, Italije, a kasnije i veliki dio Istočne Evrope. Tokom 11 vijekova postojanja Bizantijskog carstva ova vrsta umjetnosti je započela kao rana hrišćanska umjetnost tokom kasne antike pa sve do pada Konstantinopolja 1453. godine u ruke Osmanlijskog carstva. Međutim, bizantijska umjetnost je nastavila sa svojom aktivnošću i nakon ovog događaja, vjerno slijedeći bizanti ...

                                               

Historija umjetnosti

Povijest umjetnosti je znanost koja proučava povijesni razvoj likovnih umjetnosti. Bavi se istraživanjima odnosa između pojedinih umjetničkih djela, životom i stvaralaštvom pojedinih umjetnika, opisivanjem sadržaja i oblika umjetničkih djela te proučavanjem odnosa među različitim kulturama uzimajući u obzir političke, društvene, vjerske i nacionalne čimbenike.