Back

ⓘ Terminologija - Irana i Perzije, IUPAC nomenklatura, Perzija, Mudrost, Žargon, Disulfidna veza ..
                                               

Terminologija Irana i Perzije

Terminologija Irana i Perzije nerijetko predstavlja dilemu oko imenovanja u Zapadnom svijetu, odnosno problem prilikom razumijevanja političke, historijske, geografske i kulturne terminologije koju karakteriziraju ti nazivi. Dva moguća naziva za modernu državu su Iran i Perzija.

                                               

IUPAC nomenklatura

IUPAC nomenklatura je sistem za imenovanje hemijskih jedinjenja i uopšte opisivanje hemijske nauke. Razvijen je i ažurira se pod okriljem Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju.

                                               

Perzija

Perzija ili Persija može podrazumijevati: čest zapadnjački egzonim za Iran iranska regija i administrativna pokrajina Fars Pars Perzijska Monarhija kroz različite historijske periode. Za razumijevanje i korištenje termina Iran i Perzija, vidi članak: Terminologija Irana i Perzije

                                               

Mudrost

Mudrost je pojam koji označava duboko znanje, uvid, rasuđivanje. Čovek koji teži mudrosti naziva se filozof, a onaj koji je stekne mudrac. Mudrost se katkad upotrebljava i kao sinonim za pamet, ali pamet označava sposobnost za mudrost, ali ne i mudrost samu. Čovek koji se okreće mudrosti nalazi vremena za duhovno usavršavanje, ne dopuštajući da ga "progutaju" zahtevi praktičnog života. Razvoj mudrosti zahteva čovekov životni angažman, odnosno život sukladan tom nastojanju, što u krajnjem vidu predstavlja spremnost na smrt radi odbrane vlastitog uvida. Tradicionalna predstava mudraca obično ...

                                               

Žargon

Žargon je specifična vrsta reči koja pripada jednoj grupi, sredini ili neformalnoj skupini. Upotreba žargona može biti i zatvorena komunikacija unutar grupe radi zaštite njenih interesa. Žargon se upotrebljava i kao element književnog jezika. Leksemi koji se koriste u žargonu nazivaju se žargonizmima.

                                               

Disulfidna veza

Disulfidna veza je kovalentna veza, obično nastaje spajanjem dve tiolne grupe. Ovaj link se takođe naziva SS-veza ili disulfidni most. Ukupna povezanost je dakle R-S-S-R. Ova terminologija je u širokoj upotrebi u biohemiji. Nekad se ova veza nazivala persulfid, po analogiji sa kongenernim peroksidom, ali je ta terminologija nezastupljena.