Back

ⓘ ANUBIH - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za demografsku genetiku Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Alojz Benac ..
                                               

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine osnovana na temelju Zakona o ANUBiH 1966. sa sjedištem u Sarajevu. Izrasla je iz Naučnog društva BiH. U toku 1966. izabrano je u Akademiju 10 redovnih i 16 izvanrednih članova. Prvi predsjednik bio je Vaso Butozan. Akademija ima 6 odjela: društvene znanosti, medicinske znanosti, tehničke znanosti, umjetnost. prirodne i matematičke znanosti, humanističke znanosti,

                                               

Centar za demografsku genetiku Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Centar za demografsku genetiku akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, osnovan je 15. 7. 2020, Odlukom br: 1-01-1-246-6/20, na formalni prijedlog Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka, koje je zastupalo širi krug zainteresiranih institucija i pojedinaca iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.

                                               

Alojz Benac

Klasičnu filologiju i arheologiju, Benac je diplomirao u Beogradu 1937., a doktorirao je u Ljubljani 1951. disertacijom Prehistorijsko naselje Nebo i problem butmirske Kulture. Profesionalnu karijeru ostvario je u Zemaljskom muzeju BiH, Sarajevo, od 1947 1967., gdje je bio i direktor u periodu 1957 1967. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu bio je profesor arheologije i istorije starog vijeka 1968 1978. Utemeljitelj je i prvi direktor Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH-a. Benac je bio redovni član ANUBiH od 1967., dopisni član JAZU/HAZU, SANU, SAZU, kao i član niza međunarodnih znans ...

                                               

Ivo Bojanovski

dr. Ivo Bojanovski, hrvatski arheolog i konzervator. Radio je na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osim rimskim kopnenim komunikacijama bavio je se i antičkom numizmatikom. Godine 1971. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. Bio je znanstveni savjetnik u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, prirodnih znamenitosti i rijetkosti Bosne i Hercegovine. Kao konzervator radio je na antičkim i srednjovjekovnim spomenicima. Najznačajnije djelo mu je Bosna i Hercegovina u antičko doba iz 1988. godine u izdanju Centra za balkanološka ...

                                               

Borivoj Čović

Borivoj Čović je arheolog i humanist rođen u Sarajevu 24.10.1927. godine, a umro izmučen ratom u opkoljenom Bihaću, 1995. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. Učestvovao je u narodno-oslobodilačkoj borbi u toku Drugog svjetskog rata. Studij arheologije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1954. godine, na istom univerzitetu je 1965. promovisan za doktora nauka. Kao apsolvent počeo je 1953. godine raditi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a u toj ustanovi ostao je do penzionisanja 1992. godine. U Zemaljskom muzeju bio je biran za k ...

                                               

Akademik

Akademik titula je koja se koristi za redovne članove određene akademije znanosti / nauka i umjetnosti. U Hrvatskoj je to Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a u Srbiji Srpska akademija nauka i umetnosti. Titulu akademik mogu nositi svi naučnici / znanstvenici ili umjetnici čiji su rezultati i dometi na polju znanosti / nauke ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti općepriznati.