Back

ⓘ Oružane snage Bosne i Hercegovine - Oružane snage Bosne i Hercegovine, Hrvatske oružane snage, Zelene beretke, Bosna i Hercegovina, Hrvatsko vijeće obrane ..
                                               

Oružane snage Bosne i Hercegovine

Oružane snage Bosne i Hercegovine su jedinstvena vojna sila Bosne i Hercegovine nastala transformacijom entitetskih vojski, bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i bivše Vojske Republike Srpske. Civilni komandant OSBiH je predsjedništvo BiH a lanac komandovanja i kontrole ide preko MOBiH, Zajedničkog štaba OSBiH na dvije komande operativnog nivoa i to OKOSBiH koja u svom sastavu ima pet brigada i KPOSBiH koja u svom sastavu ima komandu za logistiku, personal i obuku. Sve gore navedene komande su multinacionalnog karaktera dok su bataljoni u sastavu pješadijskih brigada čisto nacional ...

                                               

Hrvatske oružane snage

Hrvatske oružane snage ime je za vojne snage u NDH koje su formirane 1944. spajanjem Domobranstva i Ustaške vojnice. Ova vojska je djelovala sve do poraza NDH u maju 1945. Pred kraj rata, bilo je oko 170.000 pripadnika snaga NDH.

                                               

Zelene beretke (Bosna i Hercegovina)

Zelene beretke je naziv za paravojne jedinice, odnosno miliciju osnovanu u Bosni i Hercegovini 1991. godine, a koja je djelovala na početku rata 1992. godine. Od njih, kao i dijela jedinica Teritorijalne obrane odanih vlastima u Sarajevu, su kasnije stvorene jedinice ARBiH, odnosno redovne oružane snage Republike Bosne i Hercegovine.

                                               

Hrvatsko vijeće obrane

Hrvatsko vijeće obrane, hrvatska oružana komponenta u BiH koju je osnovao HDZ, a kontrolisao i finansirao vojno-politički vrh Republike Hrvatske. Početkom agresije na BiH, HVO u nekim područjima BiH se stavio u odbranu Republike Bosne i Hercegovine, ali nakon dogovora u Grazu između Mate Bobana i Radovana Karadžića, veći dio HVO-a se okrenuo protiv RBiH. Nakon što se general HOS-a, Blaž Kraljević stavio pod zapovjedništvo Predsjedništva RBiH upozoravajući na dogovor o podjeli BiH, HVO je 9. augusta 1992. likvidirao generala Kraljevića, s gotovo kompletnom zapovijednom strukturom. Nedugo na ...

                                               

Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine 1878

Godine 1878. su velike evropske sile u Berlinu, na znamenitom Berlinskom kongresu nastojale izbjeći veliki rat izazvan nezadovoljstvom Velike Britanije činjenicom da je Rusija Sanstefanskim mirovnim ugovorom stekla ogroman utjecaj na Balkanu. Na kongresu je odlučeno da se Sanstefanski ugovor stavi van snage, a jedna od odluka se ticala i Bosne i Hercegovine, koja je po Sanstefanskom ugovoru trebala dobiti široku autonomiju u okviru Otomanskog Imperija. Berlinski Kongres je, pak, ostavio BiH formalno u sastavu Otomanskog Imperija, ali je zato odlučeno da na teritoriju BiH i Sandžaka uđu aus ...

                                               

Bosanski ljiljan

Bosanski ljiljan ili zlatni ljiljan je vrsta ljiljana koja raste na gorskim travnjacima i grmljem obraslim obroncima bosanskih i dinarskih planina. Naraste do visine između 30 i 90 cm. Cvate u svibnju i lipnju. Na vrhu stabljike obično se nalazi jedan viseći cvijet narančasto žute boje. Latice su debele i savijene unatrag. Prašnici strše. Dugo je smatran podvrstom Lilium pyrenaicum-a i/ili kranjskog ljiljana Lilium carniolicum, ali je 2005. priznat kao zasebna vrsta.