Back

ⓘ Građevine u Bosni i Hercegovini - Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini, Spisak džamija u Bosni i Hercegovini, Arhitektura historicizma u Bosni i Hercegovini ..
                                               

Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini živi preko milion stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti. Velika većina njih su pripadnici srpskog naroda. Nakon ukidanja Pećke patrijaršije, od kraja 1760-ih do 1880, Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini je bila pod direktnom nadležnošću Carigradske patrijaršije. Nju su vodili fanarioti, grčki sveštenici iz Istanbula. Godine 1920, poslije Prvog svijetskog rata i stvaranja Kraljevine SHS, Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini dolazi pod vijerski autoritet novo-uspostavljene Srpske patrijaršije, pod patrijarhom Dimitrijem. Danas u Bosni i Hercegovini nad pravosla ...

                                               

Spisak džamija u Bosni i Hercegovini

Islam se prvi put značajno pojavljuje u Bosni sa dolaskom Osmanlija u 15. veku. U istom dobu prve džamije sagrađene u Bosni i Hercegovini. Na teritoriji Bosne i Hercegovine, tokom ratnih sukoba 90-ih godina, srušeno je i oštećeno više od 600 džamija. Na primer, na području grada Banja Luke, tokom 1993. godine, porušeno je 15 džamija. Džamija Fethija, jedina evropska građevina gotičkog uređenja, izgrađena prvobitno kao crkva 1266.godine.

                                               

Arhitektura historicizma u Bosni i Hercegovini

Arhitektura historicizma u Bosni i Hercegovini pripada kraju XIX vijeka, kada se Bosna i Hercegovina našla pod protektoratom Austro-Ugarske. Dominantna struja u evropskoj arhitekturi toga vremena je historicizam. Ideja romantičarskog pokreta o povezanosti arhitekture sa istorijskim stilovima, koje arhitekt bira prema sklonosti, uz principe novonastalog urbanizma, našle su pristalice u svim evropskim zemljama. U svojoj suštini ove ideje nisu bile kompatabilne sa onim što je ranije stvarano. Sve što je tada bilo aktuelno u Evropi na umjetničkom i arhitektonskom planu primijenjivano je u Bosn ...

                                               

Osmanska arhitektura u Bosni i Hercegovini

Osmanska arhitektura nastala je u Maloj Aziji pod uticajem islamske umjetnosti i razvijala se i širila istovremeno sa osmanskom državom. Kad se pojavila na Balkanu i Bosni i Hercegovini još je bila u fazi razvoja, bez ustaljene forme i građevne tradicije. Kada se pogledaju spomenici iz XV vijeka, još uvijek se vidi neodređenost formi, traženje novih i boljih oblika. Početna faza ove arhitekture starocarigradski stil traje na cijelom području turske države do polovine XVI stoljeća, sve do Kodža Mimar Sinana i njegovih glasovitih učenika. Nakon toga arhitektura ima sasvim jasno izbalansirane ...

                                               

Nacionalni spomenici u Banjoj Luci

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Banja Luka se nalaze sljedeći spomenici: Arnaudija džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline, Crkva samostana Trapista "Marija Zvijezda" Uznesenje Blažene Djevice Marije sa pokretnom imovinom Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru, graditeljska cjelina, Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima graditeljska cjelina, Behram-begova ili Behram-efendijina džamija, graditeljska cjelina, Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, pokretno dobro, Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu historijsko ...

                                               

Nacionalni spomenici u Mostaru

Na spisku nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u opštini Mostar nalaze se sljedeći spomenici: Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović Sahat kula Mostar, istorijska građevina Kolakovića kuća u Blagaju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju, sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina Karađoz-begov most u Blagaju, istorijska građevina Nekropola sa stećcima Šarapovlje Vitina u Kruševu, istorijsko područje Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, stambena graditeljska cjelina Careva il ...