Back

ⓘ Administrativna podjela Bosne i Hercegovine - Administrativna podjela Bosne i Hercegovine, Kantoni Federacije Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina ..
                                               

Administrativna podjela Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je administrativno podjeljena na dva entiteta i distrikt Brčko: Brčko distrikt, koji je kondominijum i teritorijalno dio oba entiteta ali predstavlja posebnu upravnu jedinicu pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. Republika Srpska sa 49% ukupne teritorije Bosne i Hercegovine. Federacija Bosne i Hercegovine sa 51% teritorije i Teritorijalna podjela je definirana međunarodnim standardom ISO 3166-2:BA.

                                               

Kantoni Federacije Bosne i Hercegovine

Kantoni ili županije predstavljaju drugi nivo lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izraz "županija" uglavnom koriste Hrvati u Federaciji Bosne i Hercegovine.

                                               

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine je jedan od dva entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu i zauzima 51% teritorije. Uspostavljeni su Washingtonskim sporazum 11.3. 1994. kojim je završen oružani sukob između HVO i ARBiH. U tom periodu je bila poznata pod neformalnim nazivima muslimansko-hrvatska ili bošnjačko-hrvatska federacija. Njen glavni organ je bio Ustavotvorna skupština ili Ustavotvorbeni sabor koji je radio sve do oktobra 1996.

                                               

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina, država u jugoistočnom dijelu Europe, smještena na zapadu Balkanskog poluotoka. Sa sjevera, zapada i juga graniči sa Hrvatskom, sa istoka sa Srbijom i Crnom Gorom. Glavni grad zemlje je Sarajevo. Međunarodno priznanje je dobila 6. travnja 1992. godine odvojivši se od bivše Jugoslavije.

                                               

Republika Srpska

Republika Srpska jedan je od dva entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu. Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine. Glavni grad Republike Srpske je Sarajevo, a Banja Luka je najveći privredni, politički i administrativni centar, sjedište Vlade i Narodne Skupštine. Republika Srpska je proglašena 9. 1. 1992. godine, ali je tokom čitavog rata u Bosni i Hercegovini bila nelegalna tvorevina, u skladu sa mišljenjem Međunarodne arbitražne komisije o Jugoslaviji, i međunarodnim priznanjem Republike Bosne i Hercegovine. Postojanje Republike Srpske priznato je 1. članom dejtonskog Ustav ...

                                               

Historija Bosne i Hercegovine

Ovo je historija Bosne i Hercegovine. Također pogledajte historiju Jugoslavije i historiju Evrope. Ovaj članak je dio serije o historiju Bosne i Hercegovine koja ima posebne detaljne članke za sve ove teme. Ovaj članak se bavi historijom sa područja današnje Bosne i Hercegovine i bosanske političke jedinice koja je nastala tokom srednjeg vijeka. Bosna i Hercegovina je jedna od povijesnih zemalja u Europi, s gotovo neprekinutom poviješću kao geopolitička cjelina od srednjega vijeka do danas. Između 1154. i 1377. bila je banovina, od 1377. do 1463. nezavisna kraljevina, od 1580. do 1878. bil ...