Back

ⓘ Mudrost je pojam koji označava duboko znanje, uvid, rasuđivanje. Čovek koji teži mudrosti naziva se filozof, a onaj koji je stekne mudrac. Mudrost se katkad upo ..
                                               

Ekološka mudrost

Izraz ekološka mudrost ili ekozofija je filozofija ekološke harmonije ili ekvilibrija. Osnovao ju je norveški filozof Arne Naess godine 1973. Koncept predstavlja ekologizma 1960-ih te je postao jedna od osnova pokreta duboke ekologije movement. Svi programi zelenih stranaka navode ekološku mudrost kao jednu od svojih ključnih vrijednosti - bila je jedna od originalna Četiri stuba Zelenih stranaka i često se navodi kao najosnovnija vrijednost tih stranaka. Često se povezuje s domorodačkim religijama i kulturnim običajima. U političkom kontekstu, ne može je se tako lako definirati kao što je ...

                                               

Knjiga Mudrosti

Knjiga Mudrosti je jedna od knjiga Biblije i Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Izvorno je napisana na grčkome jeziku. Ima 19 poglavlja. Biblijska kratica knjige je Mudr. Knjiga Mudrosti jedna je od deuterokanonskih knjiga, koje kao sastavni dio Staroga zavjeta priznaju katolici i pravoslavni. U prvom prijevodu Biblije na grčki jezik, koji se zove Septuaginta, svrstana je među sedam mudrosnih knjiga s Jobom, Psalmima, Mudrim izrekama Propovijednikom, Pjesmom nad pjesamama i Knjigom Sirahovom. Knjiga Mudrosti, naziva se i Mudrost Salomonova, ali nema izravne veze sa židovski ...

                                               

Mudrost gomile

Mudrost gomile ili Mudrost masa je naziv teorije koju je James Surowiecki izneo u svojoj knjizi "The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations". Ona se bavi agregacijom informacije u grupama, koja rezultira odlukama koje su, kako on tvrdi, često bolje nego da ih je doneo ijedan pojedinačan član grupe. Knjiga predstavlja mnoga ispitivanja i anegdote kojima se ilustruju argumenti teorije i dotiče se nekoliko polja, pre svega ekonomike i psihologije. Na početku se navodi anegdota o tome kako je gomila na ...

                                               

Poslovica

Poslovica je kratka izreka koja izriče životnu mudrost ili mudru misao, ponekad stilski naglašeno, ili pesnički u rimi. Poslovice karakterišu svaki jezik i sve kulture a prve pisane nalaze se već u Bibliji među mudrostima Starog zaveta.

                                               

Sofija Isusa Hrista

Sofija Isusa Krista je gnostički spis otkriven u okviru zbirke Nag Hamadi. Nastao je krajem 1. ili početkom 2. veka. Za sadržaj Sofije Isusa Krista je iskorišten nehrišćanski tekst Poslanica Eugnosta iz 1. veka, prilagođen tako što je dodat hrišćanski uvod, i na mesto naratora stavljen Isus. Isusovi učenici spomenu­ti u spisu, Filip, Matej, Toma, Bartolomej i Marija, odražavaju gnostičku tradiciju po kojoj su upravo ti učenici izraziti gnostici, i koji se redovno stavljaju u opreku sa učenicima koji su "ortodoksni", poput Petra i Ivana.

                                               

Odin

Odin je glavni i najstariji bog u nordijskoj mitologiji, bog mudrosti, pjesništva, magije, runa, okultnog i rata. Pripadao je aesirskim bogovima. Njegov otac je Bor, majka Bestla, ima braću Vilia i Vea. Nazivali su ga i Sve- otac jer je on otac svih bogova. Suprug Frigge sa kojom je imao sinove Baldura, Hodura i Hermoda. Sa Rind je ima sinove Valia i Vidara, sa Jord Thora. Postoji priča kako je Odin stekao mudrost. Objesio se na veliko svjetsko drvo Yggdrasil na devet dana i noći i proboden je kopljem. To je bila duhovna smrt u kojoj je žrtvovao sebe sebi. Obješen na drvo shvatio je značen ...

Mudrost
                                     

ⓘ Mudrost

Mudrost je pojam koji označava duboko znanje, uvid, rasuđivanje. Čovek koji teži mudrosti naziva se filozof, a onaj koji je stekne mudrac. Mudrost se katkad upotrebljava i kao sinonim za pamet, ali pamet označava sposobnost za mudrost, ali ne i mudrost samu.

Čovek koji se okreće mudrosti nalazi vremena za duhovno usavršavanje, ne dopuštajući da ga "progutaju" zahtevi praktičnog života. Razvoj mudrosti zahteva čovekov životni angažman, odnosno život sukladan tom nastojanju, što u krajnjem vidu predstavlja spremnost na smrt radi odbrane vlastitog uvida.

Tradicionalna predstava mudraca obično podrazumeva stare ljude.

                                     

1.1. Mudrost u filozofiji Antika

U indijskoj filozofiji mudrost se odnosi na uvid u istinu sveta, a ne samo na njegovo spoljno poznavanje. Ona donosi spokoj i unutrašnje zadovoljstvo mudracu.

U starih Grka, mudrost sofia je znanje radi samog znanja, a ne radi nekog uspeha, sticanja neke veštine ili dobitka. Ono je i poznavanje sebe. Prema Sokratu, mudrost pobeđuje i strah od smrti.

Aristotel poredi razne vrste znalaca, te zaključuje da su umješnici mudriji od iskustvenika, zato što prvi znaju uzrok a drugi ne. Iskustvenici znaju što činiti, ali ne znaju zašto. Stoga je mudrost "znanost o stanovitim počelima i uzrocima". Dalje, Aristotel analizira predstavu o mudracu:

Ljudima je najteže shvatiti stvari koje su najopćenitije, jer su najudaljenije od osjetila. A najtočnije su znanosti koje se bave počelima. Mudrost je poznavanje prvih uzroka i počela, jer se iz njih spoznaju ostale stvari.

                                     

1.2. Mudrost u filozofiji Srednji vek

Avgustin smatra da samo mudar može biti srećan, a mudrost je saznanje istine. Za Avgustina, niža upotreba razuma je upravljena na akciju, dok je mudrost isključivo kontemplativna, ne i praktična. Mudrost je kontemplacija večnih stvari.

Za Tomu Akvinskoga mudrost se razume kao prosuđivanje konačnog i vremenitog pod vidom večnosti sub specie aeternitatis.

                                     

1.3. Mudrost u filozofiji Novi vek

Kant razume mudrost kao saglasnost volje o konačnoj svrsi.

Šopenhauer smatra da mudrost označava ne samo teorijsku nego i praktičnu savršenost, tj. ona je potpuno ispravna spoznaja stvarî koja u toj meri prožima čoveka da ga potpuno vodi u njegovom delanju.

Ruski filozofi 19. i 20. stoleća Aleksandar Solovjev, Pavel Florenski i Sergej Bulgakov razvili su posebno filozofijsko-teološko učenje o mudrosti, sofiologiju.

                                     

1.4. Mudrost u filozofiji Savremeno

Budistički učitelj Adžan Ča ističe da između ludaka i mudraca naizgled nema vidljive razlike:

Teodor Adorno smatra da u pojmu mudrosti ima još i nečeg što nju razlikuje od pameti ili uvida, "ona je objektivno razvijanje svijesti, što implicira subjektivno razvijanje svijesti".

Adorno još napominje da se pojam pravilnog života ne može se odvajati od pojma mudrosti.

                                     
 • U budizmu, mudrost sanskrit: prajñā, pali: paññā je ključni činilac oslobođenja uma. Tek uvidom, znanjem, mudrošću u stanju smo da potpuno iskorenimo
 • Izraz ekološka mudrost ili ekozofija je filozofija ekološke harmonije ili ekvilibrija. Osnovao ju je norveški filozof Arne Naess godine 1973. Koncept
 • Knjiga Mudrosti je jedna od knjiga Biblije i Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Izvorno je napisana na grčkome jeziku. Ima 19 poglavlja
 • Mudrost gomile ili Mudrost masa je naziv teorije koju je James Surowiecki izneo u svojoj knjizi The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the
 • mudrosti Buda je tvrdio da postoji bliska veza između moralnog ponašanja i mudrosti Mudrost se pročišćuje vrlinom, a vrlina se pročišćuje mudrošću
 • Riječ filozofija je porijeklom iz antičke Grčke: filein voleti i sofija mudrost Kratke definicije, koje se daju u rječnicima, enciklopedijama ili popularnim
 • delovanja. Stari Grci Platon su temeljnim smatrali sledeće četiri vrline: mudrost sophía, lat. sapientia - lakoća uviđanja šta treba činiti u raznim situacijama
 • Poslovica je kratka izreka koja izriče životnu mudrost ili mudru misao, ponekad stilski naglašeno ironično ili duhovito ili pesnički u rimi. Poslovice
 • Wotan - Votan je glavni i najstariji bog u nordijskoj mitologiji, bog mudrosti pjesništva, magije, runa, okultnog i rata. Pripadao je aesirskim bogovima
 • Sofija Isusa Krista ili Mudrost Isusa Hrista je gnostički spis otkriven u okviru zbirke Nag Hamadi. Nastao je krajem 1. ili početkom 2. veka. Za sadržaj
 • Otečestvo naše svobodnoje, Bratskih narodov sojuz vekovoj, Predkami dannaja mudrost narodnaja Slav sja, strana My gordimsja toboj Ot južnyh morej do poljarnogo
 • boja simbol je neba, nade, idealizma i očuvanja. Bijela predstavlja mir, mudrost i sreću, a crvena krv prolivenu u borbi za nezavisnost, ali i širokogrudnost

Users also searched:

...