Back

ⓘ Oceanografska terminologija ..
                                               

Epikontinentalni pojas

Epikontinentalni pojas obalne države obuhvaća morsko dno i njegovo podzemlje izvan njezinoga teritorijalnog mora preko čitavoga prirodnog produžetka njezinoga kopnenog područja do vanjskog ruba kontinentalne orubine, ili do udaljenosti od 200 morskih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora, tamo gdje vanjski rub kontinentalne orubine ne seže do te udaljenosti.

                                               

Laguna

Laguna je plitko područje slane ili bočatne vode uz morsku obalu koje je u manjoj ili većoj mjeri zatvoreno. Obično je odijeljena od otvorenog mora sa niskim pješčanim ostrvima ili koralnim prevlakama. Lagune se obično nalaze uz niske pješčane morske obale, posebno na ušćima rijeka u more. Lagunama se isto nazivaju i kanali između kopna i koralnih grebena, i vode u atolima vrsta ostrva. Poznate su lagune na obali Venecijanskog zaliva, Baltičkog mora, Crnog mora i Meksičkog zaliva. Riječ laguna se počela koristiti u engleskom jeziku 1769. godine, i odnosila se na Venecijansku lagunu porijek ...

                                               

Litoral

Litoral je dio mora, jezera ili rijeke uz obalu. To je područje obale koje se proteže od crte visoke vode do crte niske vode. No, izraz litoral se koristi i za područja koja mogu biti znatno udaljena od područja između plime i oseke ili između visokog i niskog vodostaja i ne postoji jedinstvena definicija značenja toga izraza. Osim riječi litoral često se koriste i termini priobalje ili litoralna zona što dolazi od.

                                               

Mangrove

Mangrove su tip vegetacije koja se razvija na muljevitim terenima zaliva, laguna i ušća reka u tropskim oblastima, a koju karakterišu uglavnom zimzelene drvenaste biljke. U oblastima umerenog pojasa na ovim terenima se nalaze slane močvare.

                                               

Marinska biologija

Marinska biologija ili biologija mora je grana biologije koja proučava organizme u oceanima, morima i bočatim vodama. Budući da mnoga taksonomska koljena porodice i rodovi životinja obuhvaćaju vrste od kojih neke žive u moru, a druge na kopnu, marinska biologija klasificira vrste prvenstveno na temelju njihova okoliša, a ne taksonomije. Marinska biologija razlikuje se od marinske ekologije po tome što je marinska ekologija usmjerena na interakciju, tj. međusobno djelovanje organizama i okoliša, dok marinska biologija proučava same životinje.

                                               

Morska struja

Morske struje su manje-više povezano, uglavnom horizontalno gibanje morske odnosno oceanske vode, te su uz valove i mijene jedno od triju osnovnih gibanja. Kreću se u određenom smjeru i mogu biti stalne, periodične ili povremene pojave. To su tople ili hladne "rijeke" vode u oceanima. Povremene i periodične struje utječu na manja područja, prije svega uz obale, dok stalne imaju planetarni utjecaj. Struje uzrokuju sile i čimbenici koji djeluju na vodu, kao: rotacija Zemlje, prevladavajući vjetrovi koji pušu na površinu i usmjeravaju tok vode stalni ili sezonski vjetrovi, temperatura, razlik ...

                                     

ⓘ Oceanografska terminologija

  • Sublitoral je naziv za morsko litoralno područje koje je stalno pod morem. U oceanografskom smislu, sublitoral obuhvaća litoral na koje značajno utječu morske mijene
  • cirkulacija engleski: the ocean conveyer ili conveyor belt je oceanografski naziv za kombinaciju morskih strujanja koji povezuje četiri od pet oceana
  • Obalom se nazivaju sva područja na kojima kopno dolazi u doticaj sa vodenim površinama. Obala se prema vrsti vodene površine sa kojom kopno dolazi u doticaj
  • Ostrvo ili otok deo je kopna manji od kontinenta, a veći od hridi stene, grebena Može se nalaziti u reci, jezeru ili moru. Prema definiciji koja je
  • Zaljev ili zaliv, naziv za vodenu površinu koja prodire u kopno i njime je okružena s tri strane. Veličina zaljeva može biti od više metara, pa do više
  • More čine vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizikalnih i hemijskih svojstava, koje su u međusobnoj vezi. Mora se dijele u tri okeana: Tihi
  • Za ostala značenja, v. Arhipelag razvrstavanje Arhipelag, ili ostrvlje ili otočje je skupina otoka jednake geološke građe i postanka. Obično se nalaze
  • Plaža je deo morske ili slatkovodne obale uređen za kupanje ljudi. Plaža može biti potpuno prirodna, ali i veštački izgrađena površina obale, prilagođena
  • Laguna je plitko područje slane ili bočatne vode voda koja u sebi sadrži više soli nego obična slatka voda, a manje soli nego što je ima morska voda
Obala
                                               

Obala

Jezerska obala je područje na kojem kopno dolazi u doticaj sa jezerima. I jezerska obala poput riječne može biti stjenovita, pješčana, šljunčana ili obrasla šipražjem.

Users also searched:

...