Back

ⓘ Geografija Makedonije. Severna Makedonija se nalazi na jugu Balkanskog poluostrva. Graniči se sa Grčkom, Bugarskom, Albanijom i Srbijom. U Makedoniji se izdvaja ..
                                               

Kriva reka (pritok Pčinje)

Kriva reka izvire na sjeveroistočnim padinama Osogovskih planina ispod Carevog vrha 2085 m., na nadmorskoj visini od 1932 m., a uvire u rijeku Pčinju ima kod sela Klečevce na nadmorskoj visini od 294 m. Od izvora do prve pritoke Kiseličke reke oko 18 km od izvora, rijeka teče na sjeverozapad, a zatim naglo skreće na jugozapad. Sliv Krive reke je karakterističan po vrlo slaboj pošumljenosti, naročito u svojem zapadnom paleovulkanskom dijelu, kao i na južnim padinama planina German i Bilino. Goli estuarij rijeke, uvjetuje značajan gubitak oborinskih voda, zbog visoke poroznosti tla i promjen ...

                                               

Srbjani (Makedonija)

Naselje Srbljani je smešteno u zapadnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Kičeva, naselje je udaljeno 3 km južno. Srbljani pripadaju istorijskoj oblasti Donja Kopačka. Selo je položeno u dolini reke Treske, u delu gde se ona širi u Kičevsko polje. Južno od sela se izdiže planina Baba Sač, dok se severno pruža polje. Nadmorska visina naselja je približno 620 metara. Klima u naselju je umereno kontinentalna.

                                               

Klenoec (Makedonija)

Za ostale upotrebe, v. Klenovec razvrstavanje. Klenovec je naselje u Republici Makedoniji, u zapadnom delu države. Klenovec pripada opštini Kičevo.

                                               

Belo Polje (Makedonija)

Za ostale upotrebe, v. Belo Polje razvrstavanje. Belo Polje je naselje u Republici Makedoniji, u središnjem delu države. Belo Polje pripada opštini Doljneni.

                                               

Vojnik (Makedonija)

Za ostale upotrebe, v. Vojnik razvrstavanje. Vojnik je naselje u Severnoj Makedoniji, u severnom delu države. Vojnik pripada opštini Staro Nagoričano.

                                               

Štavica (Makedonija)

Naselje Štavica je smešteno u južnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Prilepa, naselje je udaljeno 12 km južno. Štavica se nalazi na istočnom obodu Pelagonije, najveće visoravni Republike Makedonije. Istočno od sela izdiže se Selečka planina. nadmorska visina naselja je približno 820 metara. Klima u naselju je planinska zbog znatne nadmorske visine.

Geografija Makedonije
                                     

ⓘ Geografija Makedonije

Severna Makedonija se nalazi na jugu Balkanskog poluostrva. Graniči se sa Grčkom, Bugarskom, Albanijom i Srbijom.

U Makedoniji se izdvajaju 3 reljefne celine: Zapadna Makedonija, središnji deo ili Povardarje i Istočna Makedonija.

Zapadni deo čini mlado nabrano Šarsko - pindske planine građene od paleozoičkih škriljavaca i mezozojskih krečnjaka. Između planina nalaze se duboke doline Crnog Drima i više planinskih kotlina:

 • Polog
 • Ohridska kotlina
 • Debarska kotlina
 • Pelagonija
 • Prespanska kotlina

Pološka i Prespanska kotlina su najveće.

Središnji deo ili Povardarje tektonski je labilan prostor ispunjen jezerima i rekama. Naslage potiču iz paleozoika i iz mezozoika i tercijara. Tu se nalazi niz kotlina, međusobno povezanih klisurama:

 • Skopska kotlina
 • Tikveš
 • Veleška kotlina
                                     
 • Makedonija Severne Makedonije Vardarska Makedonija i Bugarske Pirinska Makedonija Po Konstantinu Porfirogenitu, u Makedoniji su, za vlade Heraklijeve
 • Jugoslavije. Ipak, na mapama Makedonije Vardarska Makedonija ima različite granice od opšteprihvaćenih. Na mapama Makedonije koje je izradio Dimitrije Čupovski
 • danas odgovaraju granicama Severne Makedonije a koja sadrži najveći dio Vardarske Makedonije Severna Makedonija je pod srpskom, a kasnije vlašću Kraljevine
 • gradova u Makedoniji Statističke oblasti Severne Makedonije Napomena: Podaci iz tabele su preuzeti sa sajta ministarstva za lokalnu samoupravu Makedonije Administrativna
 • podelile njegovu državu među sobom. Značajna ličnost Grčke Makedonije koja je bila deo cele Makedonije bio je i Filip V. On je konsolidovao Makedonsko kraljevstvo
 • Grčkoj. Smeštena je na severu zemlje i obuhvata središnje delove Egejske Makedonije Ova periferija je podijeljena na 7 prefekture: Prefektura Halkidik Prefektura
 • Republici Makedoniji u zapadnom delu države. Srbljani pripadaju opštini Kičevo. Naselje Srbljani je smešteno u zapadnom delu Republike Makedonije Od najbližeg
 • Kriva reka je najveći pritoka rijeke Pčinje u Makedoniji i najznačajnija rijeka na sjeveroistoku Makedonije duga 75 km, sa površinom sliva 1002 km². Kriva
 • Republici Makedoniji u zapadnom delu države. Klenovec pripada opštini Kičevo. Naselje Klenovec je smešteno u zapadnom delu Republike Makedonije Od najbližeg
 • u Grčkoj. Smeštena je na severu zemlje i obuhvata zapadni deo Egejske Makedonije Periferija deli granice sa grčkom Centralnom Makedonijom, Tesalijom i

Users also searched:

...