Back

ⓘ Kredit je novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku na ugovoreno vrijeme ..
Kredit
                                     

ⓘ Kredit

Kredit je novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. Sama riječ kredit dolazi od francuskog, njemačkog i talijanskog jezika, a iz latinskog dolazi samo značenje, što znači; ono što je povjereno, zajam. U širem smislu riječi obuhvaća različite namjenske i nenamjenske kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, financijskih kredita, poslovnih aranžmana prodaje robe, usluga i izvođenja radova uz odgođenu naplatu, dužničke vrijednosne papire, standby sporazume, otvorene račune i dr. Kao instrument premošćenja tekuće nelikvidnosti, odnosno financiranja izvoza, uvoza, potrošnje, investicija ili proizvodnje u razdoblju nedovoljne štednje, kredit je važna poluga gospodarskog rasta i razvoja. U nedostatku novca, kao sredstva prometa i plaćanja, preko čekova, mjenica i drugih kreditnih instrumenata smanjuje se opasnost od gospodar...

                                     

1. Vrste kredita

1. prema materijalnom obliku

 • trgovački krediti odobravaju ih dobavljači u obliku robe
 • novčani krediti u obliku novca

2. prema subjektu koji ih odobrava

 • komercijalni krediti odobravaju ih ostale financijske institucije npr. štedno-kreditne zadruge ili proizvođači robe
 • bankarski krediti odobravaju ih banke

3. prema roku otplate

 • dugoročni rok dulji od 5 god.
 • srednjoročni 3-5 god.
 • kratkoročni do 1 god.

4. prema namjeni

 • potrošački krediti namijenjeni kupnji potrošnih dobara
 • proizvođački krediti služe za financiranje kratkotrajne ili dugotrajne imovine

5. prema osiguranju

 • zatvoreni osigurani krediti odobravaju se uz zalog pokretnine ili nekretnine
 • otvoreni krediti odobravaju se uz jamstvo osoba

6. prema obliku potpore

 • nenamjenski ili obični bez ikakve potpore
 • namjenski ili selektivni s državnom potporom

7. prema podrijetlu davatelja

 • tuzemni krediti odobravaju ih domaći kreditori
 • inozemni krediti odobravaju ih inozemni kreditori