ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54
                                               

Esselenian

Esselenian Malena porodica indijanskih jezika sa obale Kalifornije čijim su jezicima govorile skupine Esselen Indijanaca. Jezik esselen je nestao a potomci im se služe engleskim jezikom. Porodica Esselenian dio je Velike porodice Hokan.

                                               

Zulu jezik

Zulu jezik, poznat i kao isiZulu, je jezik kojim govori narod Zulu, odnosno 9 miliona ljudi, najviše u Južnoj Africi. Zulu je najrasprostranjeniji jezik u toj državi, a razumije ga oko 50 % stanovništva. Nakon ukidanja aparthejda godine 1994. pos ...

                                               

Norijski jezik

Norijski jezik ili Istočni keltski je izumrli kontinentalni keltski jezik koji su govorili drevni Kelti u rimskoj provinciji Norik od oko 4. vijek pne. do 1. vijeka naše ere. On je najsiromašniji po materijalnim tragovima, jer su pronađena samo d ...

                                               

Tsonga jezik

Tsonga jezik, nigersko-kongoanski jezik centralne skupine pravih bantu jezika, kojim govori oko 3.669.000 ljudi, poglavito u Južnoafričkoj Republici 1.940.000 i Mozambiku 1.710.000. U Svazilandu ga govori 19.000 i nešto u Zimbabveu uz mozambički ...

                                               

Moriorski jezik

Moriorski jezik, izumrli jezik izumrlog naroda Moriora, domorodaca Chathamskih otoka u Tihom oceanu. Posljednji govornik bio je Hirawanu Tapu koji je preminuo u svibnju 1900. godine. Maori, poznati kao okrutni ratnici i kanibali, izvršili su 1830 ...

                                               

Humaguaca

Humaguaca, izumrli indijanski jezik i jedna od nekadašnjih 108 južnoameričkih indijanskih jezičnih porodica, koliko su ih 1952. nabrojali Rivet i Loukotka. Porodica Humaguaca obuhvaćala je jezik Indijanaca Omaguaca iz argentinske provincije Jujuy ...

                                               

Židovski babilonski aramejski jezik

Židovski babilonski aramejski jezik, semitski jezik koji se nekad govorio na području današnjeg Iraka, a nestao je u 11. ili 12. stoljeću. Na njemu je napisan talmud תַּלְמוּד; talmūd, sveta židovska knjiga. Koriste ga i danas u svojim raznim obi ...

                                               

Geografski jezik

Geografski jezik je bolest jezika nepoznate etiologije. Češće se javlja u dečijem uzrastu i to dva puta češće kod osoba ženskog pola nego kod muškaraca. Kao mogući uzroci oboljenja navode se: alergije, genetika, anemije, neodgovarajući stomatološ ...

                                               

Forro jezik

Forro je kreolski jezik temeljen na portugalskom, koji se govori na Sao Tomeu i Principšeu. Naziv mu doslovno znači "oslobođeni rob" na portugalskom. Drugo ime mu je crioulo santomense. Ne smije se miješati s dijalektom portugalskog koji se govor ...

                                               

Scheme (programski jezik)

Scheme i Common Lisp su dva glavna dijalektva Lisp programskog jezika. Ali umesto Common Lisp-a, Scheme prati jednu minimalističku filozofiu dizajna koji specifikuje jedan mali standard, zajedno sa snažnim alatkama za expansiju jezika.

                                               

C Sharp

Ispravan naslov ovog članka je C#. Simbol # je zamenjen zbog tehničkih ograničenja. C# je jedan od mlađih programskih jezika. Nastao je 2002. godine kao sastavni deo MS.NET Framework 1.0. C# je objektno orijentisan programski jezik kao i većina m ...

                                               

Yuncan

Yuncan je porodica izumrlih indijanskih jezika iz Ekvadora i Perua. Jezik Quingnam poistovjećuju neki lingvisti sa jezikom chimu, ili pak sa mochica.

                                               

Jicaquean

Jicaquean Malena porodice indijanskih jezika čiji je jedini član jezik Jicaque iz Hondurasa, departman Yoro, kojime se danas služi oko 300 Jicaque ili Tol Indijanaca, od 19.000 etničkih. Jezik ima dva dijalekta: jicaque occidental ili zapadni i t ...

                                               

Kusan

Kusan, malena porodica indijanskih jezika sa područja oko zaljev Coos na oregonskoj obali, čini dio Velike porodice penutskih jezika. Jedini član porodice je jezik coos ili kus, kojime su se služila Kus plemena: Miluk i Hanis. –Kus Indijanci nazi ...

                                               

Takilman

Takilman, jezična porodica iz Oregona, obuhvaća jezike indijanskih plemena Takelma i Latgawa sa rijeke Rogue. Ostaci plemena završili su na rezervatu Siletz, gdje ih 1884. Dorsey pronalazi tek 27. Porodica Takilman dio je velike porodice penutski ...

                                               

Beothukan

Beothukan, malena izolirana porodica indijanskih jezika iz Kanade, čiji je jedini član bio jezik istoimenog plemena Beothuk. Porodica Beothukan danas se vodi kao zasebna porodica. Prije se klasificirala eks-porodici Algonquian-Wakashan, sada nepr ...

                                               

Washoan

Washoan, malena porodica američkih indijanskih jezika čiji je jedini član jezik washo po kojem je dobila ime. Porodica washoan prostire se na malenom području između Renoa i Carson Valleya, odnosno na granici Nevade i Kalifornije. Ovim jezikom sl ...

                                               

Lorenzan

Lorenzan, nekadašnja porodica indijanskih jezika iz peruanskih departmana Huánuco, Junín i Pasco. Prema klasifikaciji Riveta i Loukotke porodica se pod imenom amuesha vodila kao jedna od 108 porodica južnoameričkih indijanskih jezika, koliko su i ...

                                               

JavaScript

JavaScript je skriptni programski jezik koji se prvenstveno koristi za definisanje funkcionalnosti web stranica na klijentskoj strani. Dinamičan, slabo tipiziran jezik, sa skromnom podrškom za objektno orijentirano programiranje, on zapravo preds ...

                                               

Xincan

Xincan je porodica indijanskih jezika u Gvatemali koja obuhvaća jezike Indijanaca Xinca. Ova porodica čiji je jezik danas gotovo izumro, nesrodan je svim ostalima, i vodi se kao samostalna. Od njegovih dijalekata spominju se Sinacantan, Xupiltepe ...

                                               

Koroški dijalekt

Koroški dijalekt, dijalekt balučkog jezika koji pripada podskupini sjeverozapadnih iranskih jezika. Ukupan broj govornika ovog dijalekta procjenjuje se od najviše 1000 do najmanje 180 odnosno 40 – 50 porodica Koroša u iranskoj pokrajini Fars.

                                               

Jezične porodice i jezici

Jezička porodica je grupa jezika koji potiču od zajedničkog pretka zvanog proto-jezik te jezičke porodice. Većina svetskih jezika se uvrštava u jezičke porodice. Oni koji ne pripadaju nijednoj porodici ili oni čija srodnost nije pouzdano utvrđena ...

                                               

Papiamento

Papiamento je službeni i najšire rasprostranjeni jezik na karipskim otocima Aruba, Bonaire i Curaçao. Papiamento se također govori na otoku Sint Eustatius. Papiamento je kreolski jezik koji se razvio iz portugalskog s rječnikom preuzetum iz afrič ...

                                               

Aštijanijski dijalekt

Aštijanijski dijalekt jedan je od centralnih dijalekata iz zapadne grupe iranskih jezika kojim prema procjenama iz 2000. godine govori 18.000 Vafsa u iranskoj pokrajini Markazi odnosno u okolici gradova Tafreša i Sava. Većina Vafsa su dvojezični ...

                                               

Austronezijski jezici

Austronezijski jezici su porodica jezika rasprostranjena u Jugoistočnoj Aziji, Madagaskaru i Okeaniji. Zajedno sa indo-evropskim, afro-azijskim i uralskim jezicima čini grupu starih i rasprostranjenih jezičkih porodica. Termin austronezijski poti ...

                                               

Quoratean

Quoratean je jezična porodica iz Kalifornije koja obuhvaća jezik Karok Indijanaca. Čini dio Velike porodice Hokan. Kao članovi ove porodice navode se plemena Ehnek, Karok i Pehtsik.

                                               

Mosetenan

Mosetenan, etnolingvistička porodica južnoameričkih Indijanaca koja obuhvaća plemena Indijanaca Mosetene i Chimane ili Tsimane iz Bolivije. Neki lingvisti naziv mosetene tretiraju kao alternativni naziv za jezik chimane. Prema Adelaaru ova dva pl ...

                                               

Frizijski jezici

Frizijski jezici je jedna od četiri glavne podskupine zapadnogermanskih jezika kojima se služe etnički Frizi u primorskim predjelima Nizozemske i Njemačke. Jezici koji pripadaju toj jezičnoj skupini su: sjevernofrizijski jezik.

                                               

Mariposan

Mariposan, porodica indijanskih jezika iz Kalifornije koja obuhvaća jezike i dijalekte Indijanaca Yokuts. Ime Mariposan došlo je po okrugu Mariposa, čije ime na španjolskom znači leptir; butterfly. Mariposan plemena granaju se na 3 glavne grane, ...

                                               

Cuitlatec

Cuitlatec Ime za indijanski narod, izumrli jezik i jezičnu porodicu, čiji se teritorij prostirao uz pacifičku obalu meksičke države Guerrero i río de las Balsas. Jezik Cuitlateca nije srodan ni sa jednim drugim poznatim jezikom, Buschmann ga ipak ...

                                               

Mixe-Zoquean

Mixe-Zoquean, porodica indijanskih jezika iz Oaxace i Veracruza u Meksiku koja obuhvaća jezike Indijanaca Mixe, Zoque i grupa poznatih kao Popoluca: Sierra Popoluca, Texixtepec, Sayula Popoluca i Oluta Popoluca. Obuhvaća 17 jezika. Jedan od jezik ...

                                               

Hadza jezik

Hadza jezik je izolirani jezik kojim se govori oko tisuću ljudi na obalama jezero jezera Eyasa u Tanzaniji. Među historičarima i lingvistima se u posljednje vrijeme špekulira kako je Hadza jezik ostatak prvog prahistorijskog jezika koji je razvio ...

                                               

Giz

Giz, je stari jezik iz južnosemitske skupine jezika kojim su nekada govorili Aksumiti na području današnje Eritreje i sjeverneEtiopije, gdje se nalazio drevno Kraljevstvo Aksum. Danas se giz uglavnom koristi kao liturgijski jezik u Etiopskoj prav ...

                                               

Keresan

Keresan, izolirana porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika iz Novog Meksika koja se prijašnje svrstavala Velikoj porodici Hokan-Siouan. Jezicima ove porodice govore pripadnici pueblo-plemena Keres, to su: Eastern Keres: Cochiti, San Felipe, ...

                                               

Baltički romski jezik

Baltički romski obuhvata dijalekte romskoga jezika koji se govore u baltičkim državama i u susednim oblastima Poljske i Rusije. Oko polovine svih govorika ovih dijalekata živi u Poljskoj.

                                               

Zamucoan

Zamucoan, porodica američkih indijanskih jezika iz Paragvaja i Bolivije koja obuhvaća jezike indijanskih skupina: A) Sjeverni s Zamuco, Morotoco, Guarañoca, Poturero, i Ugaraño. B) U Južnu skupinu pripadaju Chamacoco, Tunacho, Imono i Caipotorade ...

                                               

Patois

Izraz Patoa je naziv u francuskom jeziku za lokalni jezik ili dijalekt, koji se razlikuje od standardnog jezika. U Francuskoj se kao standardni najčešće smatra jezik stanovnika Pariza. Ponekad se u jezici manjina takođe označavaju kao patoa. Kao ...

                                               

Trumaian

Trumaian, izolirana jezična porodica brazilskih Indijanaca, čiji je jedini član, istoimeno pleme i jezik Trumaí. Greenberg klasificira ovu porodicu u neku nad-porodicu Equatorial. Pod utjecajem drugih plemena u području rijeke Xingu, trumai ima p ...

                                               

Chimarikan

Chimarikan je porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika koja prema Powersu obuhvaća jezike Indijanaca Chimariko sa rijeke Trinity i Chimalakwe sa New Rivera u Kaliforniji. Obadva ova plemena nekada su bila brojna poput Hupa Indijanaca, od koj ...

                                               

Culli

Culli, predhispansko pleme Indijanaca iz Huylasa sa Anda, u Peruu. Culli su naseljavali područje uz rijeke río Chicama, río Santa, i río Marañón u departmanu La Libertad i Ancash, odnosno u starim kraljevstvima Cajamarca i Huamachuco. Po Rivetu i ...

                                               

Uru-Chipaya

Uru-Chipaya, ime dano porodici indijanskih jezika u područjima Bolivije, čija je moguća srodnost sa starim populacijama Arawaka, kojima se još u andskim predjelima pripisuje Indijance Chango i Puquina. Porodica Uru-Chipaya, povezuje se i sa porod ...

                                               

Piman

Piman je porodica indijanskih jezika, ili dio porodice Juto-Asteci, koja obuhvaća niz srodnih jezika i plemena iz Arizone i Sonore, i koja je po glavnom plemenu i jeziku Pima dobila ime. Plemena što se služe, ili su se služila jezicima i dijalekt ...

                                               

Macro-Siouan

Macro-Siouan, velika porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika rasipana po velikom području sjevernoameričkih država, napose u SAD, te manjim enklavama u južnoj Kanadi. Porodice koje danas sačinjavaju Veliku porodicu Macro-Siouan prije su se ...

                                               

Hoka

Hokan ime dano jezičnoj porodici čije je središte današnja Kalifornija i koja uključuje skupine Chimarikan, Esselenian, Kulanapan, Quoratean, Shastan, Yuman i Yanan. Ova porodica kasnije se dalje povezuje sa drugim jezicima u Veliku porodicu Hoka ...

                                               

Kitunahan

Kitunahan je porodica indijanskih jezika iz Montane, Britanske Kolumbije i Idaha kojima su govorili Kootenai ili Kutenai Indijanci. Gatschet smatra da su postojala dva dijalekta jezika kutenai. Plemena koja su se služili kutenai jezikom ili dijal ...

                                               

Coahuiltecan

Coahuiltecan, ime porodici indijanskih jezika sa juga današnjeg Teksasa i susjednih predjela Meksika. Slabo je poznata a obuhvaća stotinjak raznih indijanskih bandi i malenih plemena poznatih pod kolektivnim imenom Coahuiltec, koji su gotovo svi ...

                                               

Weitspekan

Weitspekan, ime porodici indijanskih jezika s Klamath Rivera koja obuhvaća jezika nekoliko plemena u Kaliforniji. Od Karok Indijanaca ova plemena kolektivno su nazivana Yurok. Powell ovu porodicu navodi kao posebnu. Latham, nasuprot njemu, povezu ...

                                               

Mawé-Sateré

Mawé-Sateré, porodica Tupian jezika čiji je jedini član jezik plemena Maué ili Mawé sa rijeka Andirá i Maués u brazilskim državama Pará i Amazonas. Prema SIL-u ima ih oko 9.000 u 14 sela. Jezik se naziva sateré-mawé, a ostali nazivi su mu: maué, ...

                                               

Mandejski jezici

Mandejski jezici, malena skupina istočnoaramejskih jezika kojim govori nešto preko 5.000 ljudi na području Iraka i Irana. Obuhvaća dva jezika, to su povijesni klasični mandejski jezik. Zajedno sa centralnim istočnoaramejskim jezicima i sirijskim ...

                                               

Natchesan

Natchesan je skupina indijanskih plemena i jezika koja se ponekad drži za samostalnu porodicu, a ponekad skupinom porodice Muskhogean. Ovim jezicima govorila su najmanje tri indijanska plemena na jugoistočnom području Sjedinjenih Država. Predstav ...