ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52
                                               

Skriptovanje sa korisničke strane

Skriptovanje sa klijentske strane se odnosi na klasu kompjuterskih programa na vebu koji se pokreću sa klijentske strane, od strane korisnikovog pretraživača veba, umesto sa serverske strane. Ovaj vid kompjuterskog programiranja je bitan deo Dina ...

                                               

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je relacijska baza podataka kojoj je primarni jezik za upite Transact SQL, što znači da osim osnovnih i klasičnih SQL upita dozvoljava i složenije stvari poput mijenjanja programskog toka i slično. Transact SQL nastao je kao ...

                                               

Base64

U računarstvu, base64 je vrsta šifrovanja koje binarni prikaz konvertuje u ASCII, 7-bitni zapis koji koristi samo mala i velika slova latinice, brojeve i znakove "+" i "/" i simbol "=" koji prikazuje samo sufiks. Specifikacije base64 se nalaze u ...

                                               

Jadranska pošta

Jadranska pošta je bio hrvatski dnevnik iz Splita. Izašle su prvi put 1925., a prestale su izlaziti 1934. godine. Uređivao ih je Manfred Makale. Izlazile su svakodnevno osim nedjeljom i praznikom.

                                               

PTT

Tokom dvadesetog veka to je bio uobičajeni naziv za monopolistička preduzeća koja su obavljala navedene usluge. Eksplozinim razvojem telekomunikacija unaročito u zadnjoj trećini dvadesetog veka i pojavom digitalnih telekomunikacija, računara, fak ...

                                               

Balonska pošta

Balonska pošta označava poštanske pošiljke prenošene balonima. Pošto je kretanje balona nemoguće kontrolisati primalac zavisi od slučajnosti. Tako se dešava da se dobar deo ovakvih pošiljki izgubi. Ovakav vid slanja poruka podseća na poruku u boc ...

                                               

Palača pošte u Puli

Palača pošte, zgrada u Puli koju je projektirao Angiolo Mazzoni, a građena je od 1932-1935. Prema sudu talijanskih povjesničara arhitekture ovo je Mazzonijevo najbolje djelo. Palača pošte podignuta je u centru Pule na novouređenom Danteovom trgu ...

                                               

Slivnik

Slivnik je smešten u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Velesa, selo je udaljeno 18 kilometara zapadno. Selo Buzalkovo se nalazi u istorijskoj oblasti Grohot, na jugoistočnim padinama planine Golešnice. Selo je na reci Topo ...

                                               

Buzalkovo

Buzalkovo je smešteno u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Velesa, selo je udaljeno 12 kilometara severozapadno. Selo Buzalkovo se nalazi u istorijskoj oblasti Grohot, na jugoistočnim padinama planine Golešnice. Nadmorska v ...

                                               

Sněžka

Sněžka je planina na granici sjeverne Češke i južne Poljske, i dio planinskog masiva Krkonoše. Sa 1.603 metara, to je najviša planina u Češkoj.

                                               

Piridostigmin

Piridostigmin je parasimpatomimetik i reverzibilni inhibitor holinesteraze. Pošto je ova suposanca kvaternarni amin, ona se slabo apsorbuje u stomaku i ne prelazi kroz krvno moždanu barijeru, izuzev u stresnim situacijama.

                                               

Tagatoza

Tagatoza je heksozni monosaharid. Ona se koristi kao zaslađivač. Ona se često nalazi u mlečnim proizvodima, i ima veoma sličnu teksturu sa saharozom. Ona ima 92% slatkoće, i sam o 38% kalorijske vrednosti. Pošto se različito metabolizuje od sahar ...

                                               

Hidroksilacija

Hidroksilacija je hemijski proces kojim se uvodi hidroksilna grupa u organsko jedinjenje. U biohemiji, reakcije hidroksilacija su često posredovane enzimima zvanim hidroksilaze. Hidroksilacija je priv stepen u oksidativnoj degradaciji organskih j ...

                                               

Olimpijada 2020

XXXII. Ljetne olimpijske igre održat će se u japanskom glavnom gradu Tokiju od 25. srpnja do 9. kolovoza 2020. godine. To će biti drugo izdanje Olimpijskih igara održano u Tokiju, nakon onog 1964. Domaćin je odabran u Buenos Airesu 7. rujna 2013. ...

                                               

Sekvestrant žučne kiseline

Sekvestranti žučne kiseline su grupa rezina koji se koriste za vezivanje pojedinih komponenti žuči u gastrointestinalnom traktu. Oni ometaju enterohepatičku cirkulaciju žučnih kiselina tako što se kombinuju sa žučnim konstituentima i sprečavaju n ...

                                               

Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda

Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda je međunarodni ugovor kojim je stvoren Međunarodni krivični sud. Statut određuje jurisdikciju, strukturu i funkcije suda, i određuje da će stupiti na snagu 60 dana pošto ga ratifikuje 60 zemalja. Potpisiv ...

                                               

Funkcionalna grupa

Funkcionalna grupa u hemiji predstavlja grupe atoma u organskim jedinjenjima koje daju karakteristične osobine tim jedinjenjima i njihovim reakcijama. Hemijska jedinjenja koja imaju istu funkcionalnu grupu se zbog sličnih osobina sistematizuju u ...

                                               

Lesnina

Lesnina je stambeni i poslovni kvart u Zrenjaninu, u samoj blizini centra toga grada. Ovaj je kvart ime dobio po prodavnici "Lesnina", koja se tu nalazila do kraja osamdesetih. Kvart čini kompleks zgrada, pijaca sa okolnim ulicama, Nušićeva ulica ...

                                               

Mišić podizač gornje usne

Mišić podizač gornje usne je parni mišić glave, koji ima oblik tanke pljosnate mišićne trake. Pruža se koso naniže i unutra od spoljašnje strane gornje vilice do duboke strane spoljašnje polovine kože gornje usne. U inervaciji ovog mišića učestvu ...

                                               

Faktor licenciranja

Faktor licenciranja je protein ili kompleks proteina koji omogućava mestu početka replikacije da počne DNK replikaciju. Smatra se da se ovi proteini prvenstveno javljaju u ćelijama eukariota, pošto prokarioti koriste jednostavnije sisteme za inic ...

                                               

Mišić nabirač obrve

Mišić nabirač obrve je parni lučni mišić, koji je smešten ispod kože unutrašnje polovine obrve. Pripaja se na koštanom tkivu nadveđnog luka čeone kosti i na unutrašnjoj strani kože središnjeg dela odgovarajuće obrve. Slično kao i kod ostalih miši ...

                                               

Replikacija DNK

Replikacija se i kod prokariota i kod eukariota vrši bidirekciono, što znači da se od mesta gde počinje vrši istovremeno u oba smera i to isključivo u 5- 3 smeru. Pritom, replikacija koplementarnog lanca se sa jedne strane replikacione viljuške v ...

                                               

Testis

Testisi, ili sjemenici, su muške genitalne žlijezde kod životinja. Muški sisari imaju dva testisa, koji se najčešće nalaze u produžetku stomaka, koji se naziva mošnice. Osnovna svrha testisa je spermatogeneza ili stvaranje spermatozoida. Kod sisa ...

                                               

Vekenegin evanđelistar

Vekenegin evanđelistar ili časoslov - Zadar, 1096. Vekenega iz zadarske patricijske obitelji Madijevaca, opatica samostana benediktinki sv. Marije u Zadru i prva Čikina nasljednica na opatskoj stolici 1096. godine naručila je u skriptoriju samost ...

                                               

Betaksolol

Betaksolol je selektivni blokator beta 1 receptora koji se koristi u tretmanu hipertenzije i glaukoma. Pošto je selektivan za beta 1 receptore, on tipično ima manje nuspojava od neselektivnih beta blokatora. Na primer on ne uzrokuje bronhospazme ...

                                               

Ksiluloza

Ksiluloza je ketopentoza, monosaharid koji sadrži pet atoma ugljenika, kao i ketonsku funkcionalnu grupu. On ima hemijsku formulu C 5 H 10 O 5. U prirodi, ona se javlja kao L - i D -enantiomeri.

                                               

Ganglionski blokator

Ganglionski blokator je tip leka koji inhibira postganglionu transmisiju, prvenstveno delujući kao nikotinski antagonist. Pošto ganglionski blokatori blokiraju parasimpatički nervni sistem i simpatički nervni sistem, dejstvo tih lekova zavisi od ...

                                               

Antifolat

Antifolati su lekovi koji ometaju funkciju folna kiselina. Jedinjenja ove klase se koriste u hemoterapiji kancera, kao antibiotici i antiprotozoalni agensi. Dobro poznat primer je metotreksat. On je analog folne kiseline, i zahvaljujući strukturn ...

                                               

SMTP

SMTP, od engl. Simple Mail Transfer Protocol, uobičajeni je način za prijenos elektroničke pošte na internetu. Formalno je definiran u RFC 821, a novija inačica poznata kao ESMTP u RFC 2821.

                                               

Ugljeni hidrati

Ugljeni hidrati, ugljikohidrati ili šećeri su najrasprostranjenija jedinjenja u živom svetu. Prema stepenu složenosti dele se na: monosaharide, polisaharide. oligosaharide i disaharide Consortium for Functional Glycomics Bioskolos IUPAC-IUBMB Joi ...

                                               

Apsorpcija (farmakokinetika)

U farmakologiji, apsorpcija je kretanje leka u krvotok. Absorpcija obuhvata nekoliko faza. Prvo, lek mora da se unese purem jednog od načina administracije i u specifičnoj formi doziranja, kao što su tablete, kapsule, rastvor, itd. U drugim situa ...

                                               

Zgornje Jezersko

Zgornje Jezersko leži na sjeveru Slovenije pored austrijske granice u planinama Kamniških Alpi. Selo se prostire po kotlini potoka Jezernice, udaljeno oko 28 km sjeverno od Kranja i 7 km južno od prijevoja Jezerski vrh. Zgornje Jezersko je tipičn ...

                                               

Agresorski rat

Agresorski rat predstavlja nedovoljno definisan pojam u međunarodnom pravu, povezan pre svega sa zločinima protiv mira. Agresorski rat predstavljao bi zapravo agresiju, koja je jedan od vidova zločina protiv mira. Rimski statut predviđa svoju nad ...

                                               

Neurofarmakologija

Neurofarmakologija je izučavanje načina na koji lekovi utiču na ćelijske funkcije nervnog sistema. Postoje dve glavne grane neurofarmakologije: bihevioralna i molekularna. Bihevioralna neurofarmakologija je usresređena na izučavanje načina na koj ...

                                               

Hemijska veza

Hemijska ili kemijska veza je privlačna sila između dva atoma nastala interakcijom njihovih perifernih elektrona. Sila je mnogo jača od energije toplotnog kreatnja tako da su atomi trajno vezani obrazujući stabilnu grupu - molekul. Elektroni su i ...

                                               

Procesivnost

U molekularnoj biologiji i biohemiji, procesivnost je sposobnost enzima da katalizuje "konsekutivne reakcije bez otpuštanja svog supstrata". Na primer, procesivnost je prosečan broj nukleotida koji doda enzim polimeraza, kao što je DNK polimeraza ...

                                               

British Airways

Britiš Ervejz je nacionalna i najveća aviokompanija Ujedinjenog Kraljevstva. Aviokompanija je i takođe druga najveća aviokompanija Evropa. Glavne baze aviokompanije je na Londonske aerodrome, Heathrow i Getvik. Britiš ervejz PLC drži Ujedinjeno K ...

                                               

Ramnoza

Ramnoza je dezoksi šećer koji se javlja u prirodi. Ona se može klasifikovati kao bilo metil-pentoza ili 6-deoksi-heksoza. Ramnoza se javlja u prirodi u svojoj L-formi kao L-ramnoza. To je neuobičajeno, pošto su većina prirodnih šećera u D-formi. ...

                                               

Mehanička veza

Mehanička veza je tip hemijske veze prisutan u mehanički vezanim molekulskim arhitekturama, kao što su katenani i rotaksani. Za razliku od klasičnih molekulskih struktura, međusobno zaključani molekuli se sastoje od dve ili više zasebnih komponen ...

                                               

IMAP

Internet Message Access Protocol IMAP ime je za popularni protokol za preuzimanje elektronske pošte preko interneta, drugi popularni protokol je Post Office Protocol POP.

                                               

Bolest kostiju

Bolest kostiju se takođe naziva "osteopatija", ali pošto se termin osteopatija često koristi za alternativnu zdravstvenu filozofiju, upotreba tog termima može da uzrokuje zabunu.

                                               

Hondroitin sulfat

Hondroitin sulfat je sulfatisani glikozaminoglikan sastavljen od lanca naizmeničnih šećera. On se obično nalazi vezan za proteine kao deo proteoglikana. Hondroitinski lanac može da ima preko 100 individualnih šećera, svaki od kojih može da bude s ...

                                               

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook je za program za primanje i slanje E-pošte, organizaciju vremena pomoću kalendara, te izradu adresara i dodavanje kontakata, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office.

                                               

Citidin-monofosfat

Citidine monofosfat, citidilat, CMP, je RNK gradivni blok. Ovaj nukleotid je ester fosforne kiseline i nukleozida citidina. CMP se sastoji od fosfatne grupe, pentoznog šećera riboze, i nukleobaze citozina. Kao supstituent on se označava prefiksom ...

                                               

Zemunica

Zemunice su skloništa za ljude ili domaće životinje, napravljeno nad udubljenjem ili rupom, ukopano u zemlju. Ove strukture su najraniji tip ljudskih kuća poznatih arheolozima. Zemunice se mogu potpuno ukopati u zemlju, sa krovom pokrivenim zemlj ...

                                               

Solarni kalendar

Solarni kalendar je kalendar čiji datumi/nadnevci ukazuju na položaj Zemlje tokom njene revolucije oko Sunca, odn. prividni položaj Sunca prilikom njegovog kretanja po nebeskoj sferi.

                                               

Gnajs

Nastaje metamorfozom pelita glinom bogate sitnozrnaste sedimentne stene ili granita, a kritična parageneza sastoji se od kvarca, plagioklasa, K-feldspata, muskovita i/ili biotita. Pored ovih, u sastavu se mogu naći još neki tipomorfni minerali ko ...

                                               

Tataouine

Tataouine je grad od 66.924 stanovnika na jugoistoku Tunisa, u vilajetu Tataouine u kom je administrativni centar.

                                               

Tuf

Tuf je vrsta vulkanoklastičnih stena koji nastaje taloženjem sitnijeg vulkanoklastičnog materijala. Ime su dobili po italijanskoj reči tufo – meka, rastresita, peskovita masa. Obično se javljaju u slojevima, i pošto su daleko transportovani, u ba ...

                                               

Bad Ischl

Bad Ischl čita se Bad Išl je grad u centru Austrije od 13.823 stanovnika. Bad Ischl administrativno podpada pod Okrug Gmunden. Ischl je najvažnije nalazište soli u Austriji, koje pokriva 27% potreba zemlje, uz to je grad poznat kao termalno lječi ...