ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51
                                               

Oksidativna dezaminacija

Oksidativna dezaminacija je forma dezaminacije kojom se formiraju oksokiseline u jetri. U prisustvu azotaste kiseline da dođe do tranzicione mutacije, konvertovanjem citozina u uracil. Do prvenstveno dolazi u jetri i bubrezima.

                                               

Proteinski katabolizam

Proteinski katabolizam je razlaganje proteina u aminokiseline i jednostavne derivate, za transport u ćeliju kroz ćelijsku membranu i ultimatno za polimerizaciju u nove proteine korišćenjem ribonukleinskih kiselina i ribozoma. Proteinski kataboliz ...

                                               

Republikanska nacionalna konvencija 1940.

Republikanska nacionalna konvencija 1940. godine je bio veliki skup američke Republikanske stranke održan u Philadelphiji od 24. do 28. juna 1940. godine, na kome se utvrđivala službena platforma, a Wendell Wilkie izabran za predsjedničkog kandid ...

                                               

Sloj sesije

Sloj sesije je peti OSI referentnog modela. Kao što i sam naziv sloja kaže, ovaj sloj je zadužen za uspostavljanje i održavanje sesije između pokrenutih programa na predajnoj i prijemnoj strani. Protokoli sloja sesije imaju funkciju da razmene po ...

                                               

Elektronski potpis

Elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa drugim podacima u elektronskom obliku i koji služe za identifikaciju potpisnika i autentičnost potpisanog elektronskog dokumenta. Elektronski ...

                                               

Put 37 (Iran)

Cesta 37 je državna cesta u zapadnom Iranu koja spaja Takestan u Kazvinskoj pokrajini sa Abadanom u Huzestanu. Prolazi i kroz Hamadansku pokrajinu i Luristan odnosno kroz više od 25 gradova među kojima su najbitnije pokrajinske metropole Hamadan, ...

                                               

Palača Adamić

Palača Adamić je barokna palača u Rijeci, sagrađena oko 1787. godine. Smještena je na Fiumari. Sagradio ju je veletrgovac i posjednik Simeun Adamič, koji se od svoga dolaska u Rijeku do 1785. godine silno obogatio. Puk je držao da Adamić ima svog ...

                                               

Put 39 (Iran)

Cesta 39 je državna cesta u jugozapadnom Iranu koja spaja Andimešk i Abadan u Huzestanu. Ostali gradovi koje povezuje su Dezful, Šuštar, Mulasani, Vejis, Šejban, Ahvaz, Karun i Darhovin. Prometnica ima duljinu od 284 km i geografski se proteže ni ...

                                               

Put 26 (Iran)

Cesta 26 je državna cesta u zapadnom Iranu koja spaja Mijane u Istočnom Azarbajdžanu sa Piranšaherom u Zapadnom Azarbajdžanu. Ostali gradovi koje povezuje su Kare-Agadž, Baruk, Mijandoab, Mahabad i Gerd-Kašane. Prometnica ima duljinu od 365 km i ...

                                               

Put 41 (Iran)

Cesta 41 je državna cesta u jugozapadnom Iranu koja spaja Andimešk i Horamšaher u Huzestanu. Ostali gradovi koje povezuje su Dezful, Šuštar, Mulasani, Vejis, Šejban, Ahvaz i Darhovin. Prometnica ima duljinu od 366 km i geografski se proteže nizin ...

                                               

Put 31 (Iran)

Cesta 31 je državna cesta u sjeverozapadnom Iranu koja spaja Alirezabad-e Kadim u Ardabilskoj pokrajini sa Rudbarom u Gilanu. Centralnim dijelom prolazi i kroz Zandžansku pokrajinu, a ostali gradovi koje povezuje su Ardabil, Halhal, Hašatdžin, Ča ...

                                               

Put 33 (Iran)

Cesta 33 je državna cesta u sjeverozapadnom Iranu koja spaja Ardabil i Bilesavar u Ardabilskoj pokrajini. Ostali gradovi koje povezuje su Razi i Germi. Prometnica ima duljinu od 155 km i geografski se proteže dolinom rijeke Balha-Rud odnosno uz i ...

                                               

Proširene vene

Proširene vene su one vene koje imaju nefunkcionalne odnosno oštećene venske zaliske, što dovodi do povratnog tijeka krvi u venama - venskog refluksa. Uz oštećenje venskih zalistaka, proširene vene mogu biti i začepljene, najčešće venskim trombom.

                                               

Put 35 (Iran)

Cesta 35 je državna cesta u zapadnom Iranu koja spaja Zandžan u Zandžanskoj pokrajini s Horamabadom u Luristanu. Također prolazi kroz Kurdistansku i Kermanšašku pokrajinu, a ostali gradovi koje povezuje su Zarinabad, Halab, Bidžar, Serišabad, Kor ...

                                               

Put 14 (Iran)

Cesta 14 je državna cesta u sjeverozapadnom Iranu koja spaja Ardabil i Salmas. Duljina prometnice iznosi 460 km i proteže se kroz Ardabilsku pokrajinu, Istočni i Zapadni Azarbajdžan. Ostali veći gradovi koje povezuje su Tasudž, Šabestar, Sufijan, ...

                                               

Električni spoj

Spoj, kontakt ili veza u elektrotehici označava stanje koje nastaje dodirom dvaju vodiča. Kontakt mora pouzdano i brzo zatvoriti strujni krug uz što manji kontaktni otpor i što manje iskrenje te na isti način brzo prekinuti strujni krug uz što ma ...

                                               

Plantaginaceae

Plantaginaceae, trpučevke ili bokvice je porodica cvjetnica u redu Lamiales. Tipski rod je Plantago L. U starijim klassifikacijama bila je pominjana kao jedina porodica u redu Plantaginales, ali brojne filogenetičke studije koje je sumarizilala G ...

                                               

NFO

.nfo je troslovni datotečni nastavak koji predstavlja tekstualne datoteke koje koriste ASCII ili prošireni ASCII, a daju informacije o ostalim pripadajućim datotekama. Osim teksta često sadržavaju i takozvani ASCII art. NFO-i se mogu otvoriti u p ...

                                               

Naponski transformator

Naponski transformator je tip transformatora za merenje. Koristi se kada je potrebno izmeriti visoke napone koje bi bilo teško izmeriti direktnom metodom, tj. ako bi takvi uređaji i postojali, oni bi bili veoma glomazni i skupi. Upotrebom naponsk ...

                                               

DSL

DSL je ujedno kratica za Damn Small Linux, Linux distribuciju. DSL je porodica tehnologija koja nudi digitalnu razmjenu podataka preko običnih bakrenih žica koje nalazimo u većini običnih domova. Obično, brzina downloada ide od 128 kilobita po se ...

                                               

Svjetlosno onečišćenje

Svjetlosno onečišćenje svako je suvišno rasipanje umjetne svjetlosti izvan područja, koje je potrebno osvijetliti, tj. promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Uzrokuj ...

                                               

Strujni transformator

Strujni transformator je tip transformatora koji se upotrebljava pri merenju struja velikih vrednosti koje bi inače bilo teško meriti nekom direktnom metodom kao i za relejnu zaštitu. Odnos primarne i sekundarne struje približno je obrnuto srazme ...

                                               

Spojene posude

Spojene posude su međusobno povezane posude tako da se tekućina u njima može slobodno gibati iz jedne u drugu. Visina stupca tekućine u svim je spojenim posudama jednaka, što se naziva zakonom o spojenim posudama. Ako uzmemo cijev u obliku slova ...

                                               

Parabolični kolektor

Parabolični kolektor ili PTC je vrsta sunčevog kolektora koja se koristi kod sunčevih termoelektrana. On je konstruiran kao parabolično zrcalo, u čijem se žarištu nalazi Dewarova cijev ili vakumirano staklo, čime je moguće spriječiti toplinske gu ...

                                               

Evropski put E4

Evropski put E4 je put A klase u Švedskoj, dio međunarodnog sistema E-puteva, koji ide od Helsingborga na jugu i završava na sjeveroistoku kod Haparande, na finskoj granici.

                                               

VIVA (TV kanal)

Dve godine kasnije, 1995. godine, osniva se drugi kanal VIVE, VIVA II kasnije VIVA Zwei, koji je ugašen 2002. godine, i zamenjen kanalom VIVA Plus, koji je ugašen 2007. godine i zamenjen kanalom Comedy Central Deutschland. 2000. godine, pokrenuta ...

                                               

Nuklearna elektrana Cernavodă

Nuklearna elektrana Cernavodă je jedina nuklearna elektrana u Rumunjskoj. Ona proizvodi oko 20% električne energije u Rumunjskoj. Pogoni Cernavodă 1 i Cernavodă 2 koriste tlačne teškovodne reaktore PHWMR ili CANDU reaktore, koji se moderiraju i h ...

                                               

Evropski put E8

Evropski put E8 je put A klase koji ide od norveškeg Tromsa do finskog Turkua, on je dio međunarodnog sistema E-puteva.

                                               

WannaCry

WannaCry ransomver je program koji napada Microsoft Windows. U petak, 12. maja 2017. godine, desio se veliki sajber napad; sa preko 230.000 zaraženih računara u 150 zemalja; hakeri su tražili plaćanje u kriptovaluti bitkojn na 28 jezika. Napad se ...

                                               

Zelena stranka Aotearoe Novog Zelanda

Zelena stranka Aotearoe Novog Zelanda je lijeva politička stranka s Novog Zelanda, trenutno četvrta najjača po broju mandata u Predstavničkom domu. Kao i većina zelenih stranaka u svijetu, GPANZ se koncentrira na zelenu i ekološku politiku te se ...

                                               

Efektivna vrijednost električnog napona i struje

Pojam efektivne vrijednosti električnog napona i struje od temeljne je važnosti pri razmatranju rada i snage izmjeničnog električnog napona, odn. struje. Efektivna vrijednost napona i struje kvantitativno povezuje amplitudu i oblik izmjeničnog na ...

                                               

Univerzitet Babeș-Bolyai

Univerzitet Babeș-Bolyai, kolokvijalno poznat pod skraćenim nazivom UBB, je javni univerzitet u Cluj-Napoci u Rumuniji. Sa preko 41.000 studenata, najveći je univerzitet u državi. Jezici izvođenja nastave na ovome univerzitetu su rumunski, mađars ...

                                               

Nuklearna elektrana Gravelines

Nuklearna elektrana Gravelines je nuklearna elektrana u Francuskoj, u francuskom departmanu Nord, oko 20 kilometara udaljena od gradova Dunkerque i Calais. Nuklearna elektrana Gravelines je po snazi peta nuklearna elektrana u svijetu, druga u Eur ...

                                               

Nuklearna elektrana Vandellós

Nuklearna elektrana Vandellós je elektrana na sjeveroistoku Španjolske u Autonomnoj zajednici Kataloniji. Nuklearna elektrana Vandellós leži na sredozemnoj obali u Provinciji Tarragona na terenu lopćine Vandellòs i lHospitalet de lInfant.

                                               

Demokritov univerzitet u Trakiji

Demokritov univerzitet u Trakiji je formalno osnovan u julu 1973. sa radom je započeo 1974. godine. Sjedište mu je u gradu Komotini na sjeveroistoku zemlje, a dodatni su kampusi smješteni i u gradovima Ksanti, Aleksandropoli i Orestijada. Demokri ...

                                               

Stilovi vodstva

Stilovi vodstva mogu se definirati kao specifičan način ponašanja menadžera u okviru radnog procesa koji utječu na rezultate rada u određenoj organizaciji. Vodstvo je vrlo važna funkcija menadžmenta koja se tiče međuljudskih aspekata, a podrazumi ...

                                               

Vrhovni sud Slovenije

Vrhovni sud Republike Slovenije je najviše sudsko tijelo u Republici Sloveniji. VSRS je žalbena istanca u civilnim, kaznenima, trgovačkim, upravnim te radnim i socijalnim postupcima. U većini postupaka je trećestupanjski sud i na njemu se najčešć ...

                                               

Rusko-čečenski sporazum o miru i načelima međusobnih odnosa

Sporazum o miru i načelima međusobnih odnosa između Ruske Federacije i Čečenske Republike Ičkerije, poznat i kao Moskovski sporazum, bio je formalni mirovni sporazum potpisan u Moskvi 12. maja 1997. između Ruske Federacije s jedne, i Čečenske Rep ...

                                               

Lokativ

Lokativ je padež u srpskohrvatskom jeziku i njime se određuje mjesto, vrijeme ili način. Odgovara na pitanja gdje?, o komu? ili o čemu? Prijedlozi koji idu uz lokativ jesu: na, o, po, pri, prema, u

                                               

Kriminal plavog ovratnika

Kriminal plavog ovratnika je izraz koji se u najširem smislu odnosi na kriminalne akte koji čine osobe nižeg društvenog statusa. Naziv potječe od engleskog izraza blue-collar, koji je u SAD sinonim za tradicionalnu radničku klasu, odnosno osobe k ...

                                               

Golotinja

Golotinja ili nagost predstavlja stanje u kome čovjek ne nosi odjeću. Nošenje odjeće je specifično ljudska karakteristika. koja ne postoji u prirodi, ali njeno prakticiranje ovisi o nizu faktora - prije svega zdravstvenih, a potom i društvenih. U ...

                                               

Dubrovačka privatna gimnazija

Dubrovačka privatna gimnazija, privatna srednja škola u Dubrovniku s pravom javnosti. Nalazi se u ulici Sustjepanska 4. Školovanje se plaća i razredi broje prosječno 20 učenika. Škola je započela svoj rad 2010. Vanjske poveznice: www.pg-dubrovnik ...

                                               

Akvilija Severa

Julija Akvilija Severa bila je rimska carica, odnosno druga i četvrta supruga cara Elagabala. Prije udaje za Elagabala je bila vestalka. Elagabal se radi nje 220. razveo od svoje supruge Julije Paule, a vjenčanje je izazvalo sablazan u Rimu, s ob ...

                                               

Aconcagua

Aconcagua je planina u Južnoj Americi, sa visinom od 6960.8 m je najviši vrh obje Amerike a ujedno i najviši vrh južne hemisfere. Dio je planinskog masiva Anda a nalazi se u pokrajini Mendoza u Argentini, 112 km zapadno od Mendoze, glavnog grada ...

                                               

Anonimni alkoholičari

Anonimni alkoholičari, udruženje muškaraca i žena koji međusobno razmjenjuju iskustvo, snagu i nadu sa ciljem da reše zajednički problem i pomognu i drugima da se oporave od alkoholizma. Za članstvo postoji samo jedan uvjet, a to je želja da se p ...

                                               

Boeing 767

Boeing 767 je širokotrupni dvomotorni zrakoplov srednje veličine kojeg proizvodi Boeing Commercial Airplanes. Putnička inačica 767 može prevesti između 181 i 375 putnika na udaljenost od 9.400 do 12.200 km. 767 počeo se koristiti u 1982. godini.

                                               

Elektroliza vode

Elektroliza vode je elektrokemijski postupak kojim se voda razlaže na vodik i kisik uslijed djelovanja vanjskog izvora napona zbog kojeg električna struja prolazi kroz vodu. Električni izvor napajanja spojen je na dvije elektrode, ili dvije ploče ...

                                               

Pomorski muzej

Pomorski muzej, muzej je specijaliziran za prikaz predmeta povezanih s brodovima i putovanjima na morima. Potkategorija pomorskog muzeja je mornarički muzej koji se fokusira na ratne mornarice i vojnu uporabu na moru. Veliki zgoditak pomorskog mu ...

                                               

Bombarder će se uvijek probiti

Bombarder će se uvijek probiti je izraz kojim se slikovito opisuje stav prema kome ne postoji efikasan način obrane i zaštite od moderne bombarderske avijacije, a koji je bio karakterističan za javnost i vladu u Britaniji i brojnim drugim državam ...

                                               

Razgovor

Razgovor označava izmjenu riječi i uz njih vezanih pojmova, odnosno, u najširem smislu, komunikaciju između dvoje ili više ljudi. U užem smislu se pod time podrazumijeva isključivo verbalna komunikacija, pa se tada koristi izraz konverzacija. Za ...