ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 48
                                               

Lisp

Lisp je programski jezik koji je projektovao Džon Makarti krajem 1950-tih. Iako je Lisp opštenamjenski programski jezik, obično se kaže da je jezik vještačke inteligencije, odnosno oblasti u kojoj se najviše koristi. Programiranje u vještačkoj in ...

                                               

Duboka ekologija

Duboka ekologija je filozofski koncept koji nudi teorijsko opravdanje za stav "prvo priroda, a tek onda društvo". Ona zamenjuje antropocentričnu perpsektivu koja privileguje ljudske vrednosti i ciljeve, biocentričnom ili eko-centričnom vizijom. D ...

                                               

Levica ekologija sloboda

Levica ekologija sloboda je levičarska politička partija u Italiji, prvobitno osnovana kao koalicija stranaka. Njen predsednik je Niki Vendola.

                                               

Eko-socijalizam

Eko-socijalizam, zeleni socijalizam ili socijalistička ekologija je naziv za ideologiju čiji sljedbenici u najširem smislu nastoje spojiti elemente socijalizma s ekološkim, odnosno zelenim sadržajima. Ekosocijalisti vjeruju kako je zagađenje prir ...

                                               

Geofita

Geofita je životna forma višegodišnjih biljaka, koja se karakteriše preživljavanjem nepovoljnog perioda godine u vidu podzemnih organa koji su tada zaštićeni u zemljištu. Nepovoljni period je najčešće suša, ali može biti i hladnoća. Tokom povoljn ...

                                               

Murray Bookchin

Mari Bukčin je bio teoretičar i pisac, osnivač" socijalne ekologije”, pravca radikalno-ekološke misli. Autor je više knjiga iz oblasti politike, filozofije, istorije i ekologije.

                                               

Botanika

Botanika je grana biologije koja se bavi naučnim proučavanjem biljaka. Ime potiče od grčke reči βοτανικός, botanikós - koji se odnosi na biljke. U novije vreme često se označava i terminima "nauka o biljkama" i "biologija biljaka". Obuhvata više ...

                                               

Zelena politika

Zelena politika ili ekopolitika je politička filozofija koja zagovara razvijanje ekološki održivog društva. Načela zelene politike su: socijalna pravda, ekološka mudrost i održivost, bazna i participativna demokracija, nenasilje, poštivanje razli ...

                                               

Rutgers University Press

Rutgers University Press je akademski nakladnik u američkom gradu New Brunswicku odnosno izdavački odsjek Univerziteta Rutgers. Osnovan je 26. 3. 1936. godine i njegova izvorna specijalizacija bila su izdanja knjiga o Američkom građanskom ratu i ...

                                               

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu postoji kao nezavisan fakultet od 1995. godine, iako tradicija predavanja biologije i postojanja bioloških odseka u Beogradu postoji još od 1853. godine, od početka rada Liceja Kneževine Srbije. Fakultet ...

                                               

Entomologija

Entomologija je nauka o insektima. Zbog postojanja oko 1.3 miliona opisanih vrsta insekata koji čine dvije trećine svih živih organizama, starosti preko 400 miliona godina, brojne interakcije sa ljudima i drugim formama života na Zemlji, entomolo ...

                                               

Jednogodišnja biljka

Jednogodišnje biljke odlikuje znatni udeo nadzemnog fotosintetičkog tkiva u odnosu na ukupnu fitomasu. To znači da i proizvode znatnu biomasu, koju po pravilu ne odlažu kao rezervu, već ugrađuju u plodove i semena. Suncokret, na primer, u toku go ...

                                               

Oecologia

Oecologia je recenzirani naučni časopis koji izdaje njemački Springer a koji objavljuje akademsko istraživanje na polju ekologije biljaka i životinja. Časopis je uspostavljen 1968. a članci su pisani na engleskom jeziku. Izdaje se 16 puta godišnj ...

                                               

Baterija

Baterija je elektrohemijski uređaj u kome je uskladištena hemijska energija, koja se može pretvoriti u električnu energiju kada se krajevi baterije, elektrode, spoje provodnikom. Baterija je uređaj koji se sastoji od jedne ili više elektrohemijsk ...

                                               

Litijum-polimerska baterija

Litij-polimer baterija pripada skupini punjivih baterija na bazi litija. Spada u drugu generaciju takve vrste baterija. Tehnološki predstavlja generaciju baterija koje su naslijedile litij-ionsku bateriju. Osobine su joj uglavnom iste kao kod pre ...

                                               

Litijum-jonska baterija

Litij-ionska baterija pripada skupini punjivih baterija. U ovoj vrsti baterija tijekom pražnjenja litijevi ioni kreću se od negativne elektrode ka pozitivnoj. Suprotan se proces zbiva prigodom punjenja baterije. Ova vrsta baterija služi se interk ...

                                               

Nikal-kadmijeva baterija

Nikal-kadmijeva baterija pripada skupini punjivih baterija. Spada u prvu generaciju takve vrste baterija. Tehnološka rješenja iz ovih baterija bila su dobra osnova svim vrstama koje su poslije uslijedile. Dvije glavne mane ove baterije su kemijsk ...

                                               

Nikal-metal-hidridna baterija

Nikal-metal-hidrid baterija pripada skupini punjivih baterija na bazi nikla. Spada u drugu generaciju takve vrste baterija, u sekundarne elektrokemijske baterije. Tehnološki predstavlja generaciju baterija koje su naslijedile nikal-kadmijevu bate ...

                                               

Alkalna baterija

Alkalne baterije su primarne baterije. Postoje i punjive alkalne baterije. Prve alkalne baterije razvijene su 1940. godine; bile su vrlo otrovne jer su sadržavale mnogo žive i kadmijuma, ali su nalazile primjenu zbog toga što su od baterija sa ci ...

                                               

Litijumska baterija

Litijumska baterija je primarna baterija koja ima litijum kao anodu. Ovi tipovi baterija se takođe nazivaju litijum-metalne baterije. Razlikuju se od ostalih baterija po svojoj visokoj gustini naboja dugovečnost i visokoj ceni po jedinici. U zavi ...

                                               

Električni autobus

Električni autobus je električno vozilo za prijevoz putnika. Glavni pogon ostvaruje preko elektromotora koji mogu biti istosmjerni serijski ili trofazni asinhroni motori. Ne koristi se motor sa unutarnjim sagorijevanjem, te se time ne zagađuje ok ...

                                               

Elektrokemija

Elektrokemija ili elektrohemija, jedna je od grana kemije. Svrstava se pod fizikalnu kemiju. Proučava kemijske reakcije koje se događaju između električnog vodiča metalne, poluprovodničke ili grafitne elektrode i ionskog vodiča elektrolita prilik ...

                                               

Mars Reconnaissance Orbiter

Mars Reconnaissance Orbiter ili skraćeno MRO je svemirska sonda svemirske agencija NASA napravljena da vrši izviđanje i istraživanje Mars a iz orbite. Kada je ušla u Marsovu orbitu postala je šesta operativna sonda u orbiti planeta, čime je obore ...

                                               

LG Group

LG korporacija, ranije Lucky Goldstar, je južnokorejska međunarodna korporacija. Četvrta je najveća kompanija u Južnoj Koreji. Sjedište kompanije je u LG kulama blizancima u mjestu Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul. LG pravi elektronske uređaj ...

                                               

Neorganska hemija

Neorganska hemija, anorganska hemija ili mineralna hemija je deo hemije koji izučava hemijska svojstva i reakcije svih hemijskih elemenata osim ugljenika i njihovih jedinjenja kao i hemijske procese koji se zbivaju među njima. Jedinjenja ugljenik ...

                                               

Program Ujedinjenih naroda za razvoj

Program Ujedinjenih nacija za razvoj predstavlja najveći multilateralni izvor darovane tehničke podrške u svetu. Sedište programa je u Njujorku i to je najveća agencija unutar Ujedinjenih nacija. Ova organizacija koja se finansira putem donacija ...

                                               

Biocid

Biocid je u evropskom zakonodavstvu definiran kao hemijska supstanca ili mikroorganizam koji ima za cilj da uništi, odvrati, učini bezopasnim ili vrši kontrolni uticaj na bilo koji štetni organizam, hemijskim ili biološkim sredstvima. Agencija za ...

                                               

Düsseldorf

Düsseldorf je glavni grad njemačke pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije. Prema stanju na dan 31. decembar 2007 godine u gradu je živjelo 581.122 stanovnika. Smatra se jednim od privrednih središta Njemačke. Nalazi se na rijeci Rajni unutar veoma g ...

                                               

Међународни празници

Међународни празници обележавају дан, недељу, годину, декаду или неки други временски период према Грегоријанском календару који служе да се привуче пажња светске јавности на неке важне међународне интересе или проблеме, да обележе или промовишу. ...

                                               

Beduini

Beduini su arapska nomadska etnička grupa. Podeljeni su na plemena ili klanove poznate na arapskom kao ʿašāʾir, a klanovi se dalje dele na porodice koje se nazivaju "bayt". Beduini uglavnom žive u Sirijskoj pustinji i u pustinjskim oblastima seve ...

                                               

Anarhizam

Anarhizam + ἄρχειν + ισμός, "bez arhonta," "bez vladara") je politička filozofija, odnosno društvena teorija koja se zalaže za ukidanje svih organa vlasti i društvene hijerarhije. Anarhisti se protive svakom autoritetu i sili i zalažu se za apsol ...

                                               

Нишка Бања

Нишка Бања је градско насеље у градској општини Нишка Бања на подручју града Ниша у Нишавском округу. Према првим резултатима пописа из 2011. у бањи је живело 4.108 становника, према попису из 2002. 4.437 становника, а према попису из 1991. 4.179 ...

                                               

Salajka

Zapadnu i južnu granicu Salajke čini Kisačka ulica, istočnu Temerinska ulica, a severnu kanal Dunav - Tisa - Dunav. U administrativnom smislu, naselјe se nalazi u sastavu mesne zajednice "Salajka", koja pored Salajke obuhvata Pervazovo naselјe, R ...

                                               

Populacija (biologija)

Populacija je grupa jedinki iste vrste koja naseljava određeni prostor i mogu međusobno da se razmnožavaju dajući potomstvo. U prirodnim uslovima retko se mogu naći jedinke koje čitav život provode izolovano. Sve jedinke jedne vrste, koje naselja ...

                                               

Životna forma

Životna forma predstavlja skup morfoloških, anatomskih i fizioloških osobina kojima je vrsta prilagođena svom staništu. Ovakav skup osobina je adaptivan i nastao je kao odgovor na uticaje različitih ekoloških faktora. Životne forme je moguće izdv ...

                                               

Cyanobacteria

Modrozelene bakterije, cijanobakterije, cijanofite, ili modrozelene alge, predstavljaju grupu fotoautotrofnih bakterija. Zapravo, one su najstarija grupa fotoautotrofnih organizama na Zemlji, postoje već tri milijarde godina. Za sve to vreme zadr ...

                                               

Evolucija

Evolucija najčešće podrazumijeva razvoj iz nižega u više, iz jednostavnoga u složeno, nekoga prirodnog ili društv. procesa. Također se koristi kao naziv za manifestaciju neke pojave, događaja ili ideje sukcesivno, u jednom slijedu. U historijskom ...

                                               

Međunarodna trgovina

Međunarodna trgovina predstavlja razmenu dobara i usluga koja tom prilikom prelaze međunarodno priznate granice ili teritorije. U većini zemalja ona stvara značajan deo BDPa. Iako se međunarodna trgovina obavljala tokom dobrog dela istorije čoveč ...

                                               

Plastid

Plastidi su organele prisutne isključivo u biljnim ćelijama sa vrlo raznovrsnim biohemijskim i fiziološkim funkcija. Smatra se da su nastali endosimbiozom eukariotske ćelije i fotosintetičkih bakterija. Sadrže sopstvenu DNK koja se replikuje neza ...

                                               

Postkoitalna melanholija

Postkoitalna melanholija ili postkoitalna depresija je prolazno stanje očaja osećaja tuge, anksioznosti, agitacije ili agresije nakon seksualnog odnosa. U svakodnevnom životu, postkoitalnu melanholiju neki pogrešno poistovećuju sa sindromom posto ...

                                               

Ekonomija rada

Ekonomija rada proučava kako su radnici podeljeni po zanimanjima, kako se određuju njihove plate i kako na njihovu efikasnost utiču razni faktori. Radna snaga države uključuje sve one koji rade za dobit na bilo koji način, kao i nezaposlene koji ...

                                               

Bradonjice

Bradonjice su ptice iz reda djetlovki koje nastanjuju suhe šume Središnje i Južne Amerike. U bliskom su srodstvu sa tukanima. Bradonjice su zdepaste ptice, sa kratkim vraom i velikom glavom. Dobili su naziv po "brkovima" koji se nalaze na početku ...

                                               

Silikatne alge

To su jednoćelijski i kolonijalni organizmi. Kolonije mogu biti različitih oblika: lepezaste, vrpčaste, trakaste, zvezdaste, a po tipu su otvorene. Ćelije koje ih čine povezane su izraštajima nalik na bodlje ili zupce ili su spojene galertom. Vel ...

                                               

Plankton

Plankton je naziv grčkog porijekla i označava zajednicu živih organizme koji plutaju i ne raspolažu vidljivim sposobnostima za kretanje. Njihovo gibanje ovisi o gibanju vode. Organizme koji plutaju u vodi ali mogu plivati i suprotno od vodenih st ...

                                               

Vanredna situacija

Vanredna situacija je pojam koji se na Balkanu često koristi od strane medija, a u svakodnevnom životu se često čuje ili pročita. Vanredne situacije su postale učestalije, raznovrsnije i bez obzira da li su nastale delovanjem prirode ili čoveka, ...

                                               

Vinča (Grocka)

Za ostale upotrebe, v. Vinča razvrstavanje. Vinča se nalazi na 14 kilometara udaljenosti od Beograda, pored puta Beograd-Smederevo i poznata je po nalazima praistorijskog lokaliteta Belo Brdo izuzetne arheološke vrednosti. Administrativno pripada ...

                                               

Vinča

Za ostale upotrebe, v. Vinča razvrstavanje. Vinča se nalazi na 14 kilometara udaljenosti od Beograda, pored puta Beograd-Smederevo i poznata je po nalazima praistorijskog lokaliteta Belo Brdo izuzetne arheološke vrednosti. Administrativno pripada ...

                                               

Pavle Savić

Pavle Savić, srpski fizički hemičar. Svetski renome stekao je kada je sa Irenom Žolio Kiri 1937. i 1938. u Parizu otkrio izotope poznatih elemenata bombardovanjem atoma urana sporim neutronima. To dovodi Ota Hana i Frica Štrasmana do otkrića nukl ...

                                               

Neutrino

Neutrino je elementarna čestica. Spada u leptone, nema naelektrisanje, spin je polubrojni pa spada u fermione. Sva do sada opažena neutrina su leve heličnosti. Dugo se verovalo da nema masu, međutim, postoje indikacije da neutrino ipak ima masu, ...

                                               

Milenko Šušić

Milenko Šušić. Radio je u Institutu "Boris Kidrič" u Vinči. Doktorirao je kod Pavla Savića, pionira nuklearnih nauka u Srbiji, i bio je najmlađi doktor nauka u Institutu gde se opredelio za hemiju visoko radioaktivnih materijala, odnosno ozračeno ...