ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39
                                               

Cistein

Cistein je α-aminokiselina sa hemijskom formulom HO 2 CCHCH 2 SH. Ona je neesencijalna aminokiselina, što znači da se ona može biosintetisati u ljudskom telu. Njeni kodoni su UGU i UGC. Bočni lanac cisteina, tiol, je nepolaran i zato se cistein o ...

                                               

KoA-disulfid reduktaza

KoA-disulfid reduktaza, NADH 2:KoA-disulfidna oksidoreduktaza, KoA:NAD + oksidoreduktaza, KoADR, koenzim A disulfidna reduktaza) je enzim sa sistematskim imenom KoA:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 KoA + NA ...

                                               

Disulfid

U hemiji, disulfid se obično odnosi na strukturnu jedinicu koja se sastoji od vezanog para atoma sumpora. Disulfid je hemijsko jedinjenje koje sadrži disulfidnu vezu, kao što je difenil disulfid, C 6 H 5 S-SC 6 H 5.

                                               

Proteinska struktura

Proteini predstavljaju važnu klasu bioloških makromolekula koji su prisutni u svim biološkim organizmima, a čine ih elementi kao što su ugljenik, vodonik, azot, kiseonik i sumpor. Svi proteini su polimeri aminokiselina. Takvi polimeri, koji se na ...

                                               

Kringl domen

Kringl domeni su autonomni proteinski domeni koji formiraju velike petlje stabilizovane sa 3 disulfidne veze. Oni učestvuju u protein-protein interakcijama sa krvnim koagulacionim faktorima. Ime kringl potiče od skandinavskog peciva na koje ove s ...

                                               

Tioredoksinski sklop

Tioredoksinski sklop je proteinsko savijanje koje se često javlja u enzimima koji katalizuju formiranje disulfidne veze i izomerizaciju. Sklop nosi ime po kanoničkom primeru proteina sa ovim motivom, tioredoksinu. Ovaj sklop se javlja kod prokari ...

                                               

Faktor rasta hepatocita

Faktor rasta hepatocita je morfogeni faktor koji utiče na parakrini ćelijski rast i motilitet. Njega izlučuju mezenhimalne ćelije. On prvenstveno deluje na epitelne i endotelne ćelije, ali i na hematopoietske progenitorne ćelije. Pokazano je da i ...

                                               

Posttranslaciona modifikacija

Posttranslaciona modifikacija je hemijska modifikacija proteina nakon njegove translacije. To je jedan od kasnijih koraka biosinteze velikog broja proteina. Protein je lanac aminokiselina. Tokom sinteze proteina, 20 različitih aminokiselina mogu ...

                                               

Enigmopedija-F

Farkaš, Marijana Faizov, Mane Filipović, Krista Fingušt, Frane Feniks Novi Sad enigmatski časopis Frinte, Antun Filipović, Dragić Ferenci, Janoš Fici, Ivo Faller, Nikola fenička križaljka Filipović, Ivan Flas, Stjepan Filipčić, Božidar Feniks Rij ...

                                               

Enigmopedija-D

--95.155.62.74 16:15, 10 oktobar-листопад 2012 ==D== dvojezična križaljka Damira Markisic Dvornić, Milan crtač rebusa i ilustrator Dodevski, Voja enigmata Donadini, Ulderiko književnik i enigmat; 1894-1923 Dubrović, Josip enigmat Dimc, Dragutin e ...

                                               

Enigmopedija-M

Mala ukrštenica Novi Sad enigmatski list MEN Bibliograf Mahmutović, Aladin enigmat Malašić, Josip autor "Pregleda grčkih i rimskih starina" Mini Piramida Novi Sad enigmatski list mijenjaljka zagonetka mijenjaljka, dvostruka sinonimna zagonetka Mi ...

                                               

Enigmopedija-H

Hromić, Milko enigmat Homogram u lingvistici Henigman, Božidar enigmat Homonim u lingvistici Horvat, Vladimir enigmat Hrvatski zagonetački savez organizacija Hercegovac, Cvijan enigmat Husedžinović, Refik enigmat Hudolin, Anđelka enigmatkinja HAO ...

                                               

Enigmopedija-Z

Zagonetačka biblioteka Enigmatski odostražnici biblioteka Zeljković, Zoran enigmat Zadnjoslovka zagonetka Zagonetaštvo Zagonetačka središta Zahtila, Željko enigmat ZEK enigmatki klub Zagonetarstvo Zgusnuta križaljka vrsta križaljke Zvrko, Ratko p ...

                                               

Enigmopedija-S

Srokovka zagonetka Skandifeniks časopis Stojković, Ratko enigmat Savez zagonetača Srbije organizacija Stančul, Ilija enigmat Slagaljka zagonetka Srdić, Milenko Strip-anegdota rubrika Sarajevo u enigmatici Skandinavka vrsta križaljke Superfeniks č ...

                                               

Enigmopedija-A

Askerland pseudonim Antiadresa zagonetka Antiskrivačica zagonetka Antonić, Ivan enigmat Ajnadžić, Velija enigmat Adresa zagonetka Aritmogrif zagonetka Antimetabola zagonetka Ajdinović, Bakir enigmat Antonić, Boris enigmat Anagramoid zagonetka Ana ...

                                               

Stijena

Za ostala značenja, v. Stijena razvrstavanje. Stijena ili stena je skup, sačinjen od jednog ili više minerala određenog hemijskog sastava i određene strukture. Ispitivanjem svih vrsta stena koje grade Zemljinu koru ustanovljeno je da se u stenama ...

                                               

Arheološki lokaliteti Bat, Al-Khutm i Al-Ajn

Arheološki lokaliteti Bat, Al-Khutm i Al-Ajn su zaštićeni arheološki lokaliteti iz brončanog doba koji se nalaze u šumi palmi u Omanu, na području koje se proteže od Perzijskog zaljeva do Omanskog zaljeva. Zahvaljujući zabačenosti ovi lokaliteti ...

                                               

Kalko-alkalna magmatska serija

Kalko-alkalna magmatska serija je, pored toleitske, jedna od dve glavne serije magmatskih stena. Magmatska serija je serija magmi različitog sastava, koja objašnjava evoluciju mafičnih magmi, sa visokim sadržajem magnezijuma i gvožđa i kristališe ...

                                               

Zemlja tamjana

Zemlja tamjana je naziv za zaštićene lokalitete na putu tamjana u pokrajini Zofaru u Omanu. Oni uključuju nasade stabala tamjana u dolini Wadi Dawkah, ostatke utvrde Šisr, i pripadajuće utvrđene luke Khor Rori i Al-Balid, koji zajedno slikovito d ...

                                               

The Dark Knight

The Dark Knight je film Christophera Nolana iz 2008. o liku Batmana iz stripova DC Comicsa, odnosno drugi dio Nolanova filmskog serijala o Batmanu i nastavak filma Batman: Početak. Christian Bale reprizira glavnu ulogu. Radnja filma fokusira se n ...

                                               

Kung Fu Panda

Kung fu panda je dugometražni crtani film iz 2008. o nespretnom i debeljuškastom pandi koji želi da postane kung fu ratnik. Film su režirali Džon Stivenson i Mark Ozborn a producent je bila Melisa Kob. Rad na filmu je započet 2004. a premijera fi ...

                                               

Plagioklas

Plagioklas predstavlja izomorfnu seriju minerala, čiji su krajnji članovi albit i anortit. Serija plagioklasa pripada grupi silikata, podgrupi tektosilikata, klasi feldspata. Plagioklasi su izuzetno važni petrogeni minerali izgrađuju stene. Ulaze ...

                                               

Valkyrie (film)

Operacija Valkira povijesni je triler iz 2008. radnjom smješten u nacističku Njemačku tijekom Drugog svjetskog rata. Film prikazuje Srpanjsku urotu njemačkih vojnih časnika čiji je cilj bilo ubojstvo Adolfa Hitlera i pokretanje Operacije Valkira ...

                                               

Standardni tlak i temperatura

Standardni tlak i temperatura prihvaćeni su uvjeti za eksperimentalna mjerenja u znanosti, sa svrhom olakšanog uspoređivanja različitih podataka. Standardi su se tijekom povijesti mijenjali, a danas su najprihvaćeniji su oni koje su donijeli IUPA ...

                                               

Agregatna stanja

Agregatno stanje je makroskopski oblik postojanja materije, uniformnih fizičkih osobina, i uniformnog hemijskog sastava u kojem čestice imaju karakterističnan prostorni raspored i karakteristične oblike kretanja. Tip agregatnog stanja zavisi od o ...

                                               

Tečno agregatno stanje

Tečnosti ili tekućine su materije tečnog agregatnog stanja. Takve materije nemaju stalan oblik, ali imaju stalnu zapreminu, jer su privlačne sile među njihovim česticama slabije pa se mogu slobodnije kretati. Tečnosti, prema tome, lako menjaju ob ...

                                               

Gas

Za ostale upotrebe, v. Gas razvrstavanje. Gas jedno je od četiri fundamentalna stanja materije. Čist gas može da se sastoji od individualnih atoma, elementalnih molekula koji se sastoje od jednog tipa atoma, ili molekula jedinjenja formiranih od ...

                                               

Oksido-redukcija

Reakcije oksido-redukcije su reakcije pri kojima se vrši promena oksidacionog broja atoma elemenata koji ulaze u sastav reagujućih supstanci. Redoks reakcije su elektronski proces, odnosno proces premeštanja perifernih elektrona sa jednih atoma k ...

                                               

Standardna vodikova elektroda

Standardna vodikova elektroda sastoji se od elektrode od spužvaste platine uronjene u otopinu vodikovih iona aktiviteta 1 kroz koju se propušta plinoviti vodik pod tlakom od 101 325 Pa. Standardna vodikova elektroda u članku dogovorno se prikazuj ...

                                               

Standardni elektrodni potencijal

Standardni elektrodni potencijal određen je mjerenjem relativnih elektrodnih potencijala uz standardne uvjete prema standardnoj vodikovoj elektrodi. Elektrodni potencijal je električni potencijal elektrokemijske ćelije u kojoj je ispitivana elekt ...

                                               

Fluorovodonik

Dobiva se reakcijom između kalcijum fluorida i sulfatne kiseline: CaF 2 s + H + + HSO 4 - → CaSO 4 s + 2 HF g Bezvodni HF se dobija po reakciji: NaHF 2 s → NaF s + HF g

                                               

Toplota isparavanja

Toplota isparavanja ili standardna entalpija isparavanja količina je toplinske energije koja je potrebna jednom molu tekućine za prelazak u plin, odnosno količina toplinske energije koju ista količina plina oslobodi prilikom prelaska u tekuće agr ...

                                               

Timidin

Timidin je hemijsko jedinjenje, pirimidin dezoksinukleozid. Dezoksitimidin je DNK nukleozid T, koji se uparuje sa dezoksiadenozinom u dvostrukom heliksu. U ćelijskoj biologiji, timidin ima važnu ulogu tokom S faze. Pre naglog porasta u upotrebi t ...

                                               

Smrtonosna injekcija

Smrtonosna injekcija je sredstvo za izvršenje smrtne kazne, koje podrazumeva ubrizgavanje izvesne doze lekova u telo osuđenika sa svrhom da ga usmrti. Smrtonosna injekcija je stekla popularnost u 20. veku kao oblik usmrćivanja namenjen da zameni ...

                                               

Gvožđe(II) sulfat

Gvožđe sulfat je hemijsko jedinjenje sa formulom FeSO 4. Poznat je od drevnih vremena kao zelena galica ili zeleni vitriol. Plavo-zeleni heptahidrat je najčešći oblik ovog materijala. Svi sulfati gvožđa se rastvaraju u vodi i daju isti vodeni kom ...

                                               

Acetat kinaza

Acetat kinaza) je enzim sa sistematskim imenom ATP:acetat fosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ATP + acetat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } ADP + acetil fosfat Za rad ovog enzima je neophodan jon Mg 2+.

                                               

Natrijum acetat

Natrijum acetat je bezbojna so natrijuma sa sirćetnom kiselinom. Dobija se putem reakcije natrijum hidroksida, natrijum karbonata ili natrijum hidrogen karbonata sa sirćetnom kiselinom. Ova so ima slab sirćetni miris.

                                               

Glatiramer acetat

Glatiramer acetat je imunomodulatorni lek za tretman multiple skleroze. To je polimer sledeće četiri aminokiseline: L-glutaminske kiseline, L-alanin, L-lizin i L-tirozin, i acetata, nađene u mijelin proteinu. Njegova strukturna formula je: x xCH3 ...

                                               

Oktil acetat

Oktil acetat, ili oktil etanoat, je estar koji se formira iz oktanola i sirćetne kiseline. Oktil acetat se može sintetisati reakcijom kondenzacije: C 8 H 17 OH + CH 3 COOH → C 10 H 20 O 2 + H 2 O

                                               

Acetat-KoA ligaza

Acetat-KoA ligaza je enzim sa sistematskim imenom acetat:KoA ligaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ATP + acetat + KoA ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } AMP + difosfat + acetil-KoA Ovaj enzim takođe deluje na propanoat i prop ...

                                               

Indol-3-acetat b-glukoziltransferaza

Indol-3-acetat b-glukoziltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-glukoza:acetat beta-D-glukoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-glukoza + indol-3-ilacetat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } UDP + 1-O-ind ...

                                               

Acetat KoA-transferaza

Acetat KoA-transferaza je enzim sa sistematskim imenom acil-KoA:acetat KoA-transferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acil-KoA + acetat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } masno kiselinski anjon + acetil-KoA Ovaj enzim deluje ...

                                               

Acetat kinaza (difosfat)

Acetat kinaza je enzim sa sistematskim imenom difosfat:acetat fosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju difosfat + acetat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } fosfat + acetil fosfat

                                               

Vrlina (budizam)

U budizmu, vrlina obuhvata pravila ispravnog ponašanja, i bitan je deo plemenitog osmostrukog puta. Vrlina obuhvata ispravan govor, ispravno delanje i ispravno življenje. Glavne moralne smetnje na putu pročišćenja prema Budinim riječima su: vjera ...

                                               

Budistička terminologija

abhidhamma - viša dharma ili vrhovni zakon. To je kasnija zbirka tekstova kojima se sistematiše Budino učenje. abhina - intuitivne moći koje dolaze sa vežbanjem koncentracije: sposobnost da se čuje i vidi na veliku daljinu, da se čitaju misli dru ...

                                               

Vegetarijanstvo

Vegetarijanstvo je način ishrane koja se satoji od namirnica biljnog porekla, eventualno mlečnih proizvoda i jaja ali bez životinjskog mesa. Svojim poznatim sloganom" meso je ubistvo” vegetarijanci žele da naglase da njihova ishrana ne počiva na ...

                                               

Samuraj

Samuraji su bili privilegirana plemićka vojnička kasta feudalnog Japana do revolucije 1868. godine. Nosili su daisho-dva mača tj. katana i wakizashi. Slijedili su put bushida. Morali su počiniti harakiri/samoubojstvo ako im je povrijeđena čast. Č ...

                                               

Lava

Zavisi od mnogobrojnih faktora: viskoznost hemijski sastav temperatura tip erupcije Sastav varira između krajnje baze 45%-50% silicijuma i krajnje "kiseline" 70%-75% silicijuma. Stene koje predstavljaju rezultat pretvaranja u čvrsto stanje stene ...

                                               

Aegirin

Aegirin ili akmit je inosilikatni član grupe klinopiroksena. Aegirin je natrijski krajnji član serije čvrstih otopina koju čini s augitom. Kemijska mu je formula NaFe, u kojoj se željezo javlja u trovalentnom obliku. U seriji aegirin-augit natrij ...

                                               

Plovućac

Plovućac je laka, bela ili siva, izvanredno šupljikava i spužvasta stena, kiselog ili srednjekiselog sastava. Ova visoko mehurasta piroklastično ekstruzivna magmatska stena sadrži riolit, trahit i fonolit.