ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36
                                               

Angiotenzinski receptor

Angiotenzinski receptori su klasa G protein-spregnutih receptora čiji ligandi su angiotenzini. Oni su značajni u renin-angiotenzin sistemu, gde su odgovorni za prenos signala glavnog hormonskog efektora.

                                               

GPR143

G protein spregnuti receptor 143 je protein koji je kod ljudi kodiran GPR143 genom. Okularni albinizam tip 1 protein je konzervirani integralni membranski protein sa sedam transmembranskih domena. On je izražen u oku i epidermalnim melanocitima. ...

                                               

Neuromedinski U receptor

Neuromedinski U receptori su G protein spregnuti receptori koji vezuju neuropeptidne hormone neuromedin U i neuromedin S. Postoje dva tipa neuromedin U receptora, koji su kodirani zasebnim genima.

                                               

Histaminski H4 receptor

H 4 je visoko izražen u koštanoj srži i belim krvnim zrncima. On reguliše otpuštanje neutrofila iz kičmene moždine i naknadnu infiltraciju u zimosanom indukovanom mišjem modelu zapaljenja plućne maramice. On je takođe izražen u crevima, jetri, pl ...

                                               

Histaminski H3 receptor

Histaminski H 3 receptori su izraženi u centralnom nervnom sistemu i u manjoj meri u perifernom nervnom sistemu, gde oni deluju kao autoreceptori u presinaptičkim histaminergičkim neuronima, i takođe kontrolišu promet histamina putem povratne inh ...

                                               

Histaminski H2 receptor

H 2 receptori su pozitivno spregnut sa adenilat ciklazom preko G s. H 2 receptor je potentan stimulans cAMP produkcije. On povišava intraćelijske Ca 2+ koncentracije i oslobađanje Ca 2+ iz intraćelijskih zaliha. Lek betazol je primer agonista his ...

                                               

Histaminski H1 receptor

H 1 receptor je histaminski receptor iz familije rodopsinu sličnih G protein spregnutih receptora. Ovaj receptor, koji aktivira biogeni amin histamin, je izražen širom tela, u glatkim mišićima, vaskularnim endotelnim ćelijama, u srcu, i u central ...

                                               

5-HT2C receptor

5-HT 2C receptor je tip 5-HT receptor koji vezuje endogeni neurotransmiter serotonin. On je G protein-spregnuti receptor koji deluje kro G q /G 11 i posreduje ekscitatornu neurotransmisiju. HTR2C isto tako označava humani gen koji kodira receptor ...

                                               

5-HT1F receptor

Selektivni antagonisti 5HT 1F receptora nisu dostupni.

                                               

Reserpin

Reserpin je indolni alkaloid, koji se kao antipsihotični i antihipertenzivni lek koristio za kontrolu visokog krvnog pritiska i olakšavanja psihotičkih simptoma. Usled razvoja boljih lekova za te svrhe i njegovih brojnih nuspojava, on se retko ko ...

                                               

Tetrabenazin

Tetrabenazin je lek za simptomatički tretman hiperkinetikog poremećaja kretanja. FDA je augusta 2008. odobrila njegovu upotrebu za tretman horeje vezane za Hantingtonovu bolest. Ovo jedinjenje je poznato od 1950-tih. Inicijativu za FDA odobrenje ...

                                               

Melanokortinski 1 receptor

Melanokortin 1 receptor, takođe poznat kao melanocit-stimulišući hormon receptor, melanin-aktivirajući peptidni receptor, ili melanotropin receptor, jeste G protein-spregnuti receptor koji vezuje klasu pituitarni peptidnih hormona koji su poznati ...

                                               

Galaninski receptor 3

Galaninski receptor 3 je G protein spregnuti receptor kodiran GALR3 genom. Neuropeptid galanin modulira razne fiziološke procese kao što su kognicija/memorija, bol, hormonska sekrecija, način ishrane. Humani galaninski receptori su G protein-spre ...

                                               

Tahikininski receptor 3

Ovaj gen pripada familiji gena koji dejstvuju kao receptori za tahikinine. Receptorski afiniteti su određeni varijacijama 5-kraja sekvence. Receptori iz ove familije su interaguju sa G proteinima i sadrže 7 hidrofobnih transmembranskih regiona. O ...

                                               

Oreksinski receptor 2

OX 2 je G-protein spregnuti receptor koji je isključivo izražen u mozgu. On je 64% identičan s OX 1. OX 2 vezuje oreksin A i oreksin B neuropeptide. OX 2 učestvuje u centralnom povratnom mehanizmu koji reguliše unos hrane.

                                               

Melanokortinski 3 receptor

Melanokortin receptor 3 je protein koji je kod ljudi kodiran MC3R genom. MC 3 je G-protein spregnuti receptor za melanocit-stimulišući hormon i adrenokortikotropski hormon koji je izražen u tkivima izvan adrenalnog korteksa i melanocita. MC3R gen ...

                                               

Amfepramon

Amfepramon je depresant apetita. Smatra se da u manjoj meri uzrokuje poremećaje u centralnom nervnom sistemu od većine drugih lekova ove terapeutske kategorije. Takođe se smatra da je on među najbezbednijim lekovima za patijente sa hipertenzijom.

                                               

Haloperidol

Haloperidol je tipični antipsihotik. On pripada butirofenonskoj klasi antipsihotičnih lekova i ima farmakološko dejstvo slično fenotiazinima. Haloperidol je jedan od starijih antipsihotika koji se koristi za lečenje šizofrenije i za tretman akutn ...

                                               

Trazodon

Trazodon je antidepresiv iz klase serotoninskih antagonista i inhibitora preuzimanja. On je fenilpiperazinsko jedinjenje. Trazodon je isto tako anksiolitik i hipnotik. Trazodon ima znatno manje izražene nuspojave koje su karakteristične za tricik ...

                                               

Meprobamat

Meprobamat karbamatni je derivat koji se koristi kao anksiolitički lek. On se svojevremeno bio jedan od najšire korišćenih anksiolitika, ali je u velikoj meri zamenjen benzodiazepinima, zbog nihovog šireg terapeutskog indeksa i manje učestalosti ...

                                               

Melatoninski receptor 1C

Melatoninski receptor 1C je protein koji je kodiran Mtnr1c genom. Ovaj receptor je identifikovan kod riba, vodozemaca, i ptica, ali ne kod ljudi.

                                               

GPR30

G-protein spregnuti estrogenski receptor 1, takođe poznat kao membranski estrogenski receptor ili G-protein spregnuti receptor 30, je G protein-spregnuti receptor koji je kod čoveka kodiran GPER genom. GPR30 je integralni membranski protein sa vi ...

                                               

Uvojiti receptori

Uvojiti receptori su familija G protein spregnutih proteina koji služe kao receptori u Wnt signalnom putu i nekoliko drugih signalnih puteva. Aktivacija ovih receptora dovodi do aktivacije razbarušenih proteina u citosolu.

                                               

RXFP4

RXFP4, relaksinu/insulinu-slična familija, peptidni receptor 4, je humani G-protein spregnuti receptor. Ovaj receptor je ranije bio poznat pod nazivom GPR100.

                                               

Tertatolol

Tertatolol je lek u klasi beta blokatora. On se koristi za tretiranje visokog krvnog pritiska. Tertatolol je otkrila francuska farmaceutska kompanija Servijer i u prodaji je u Evropi. Tertatolol deluje kao antagonist 5-HT 1A receptor, slično pind ...

                                               

Dekstrorfan

Dekstrorfan je psihoaktivni lek iz morfinanske hemijske klase koji deluje kao antitusivni lek i disocijativni halucinogen. On je dekstro-stereoizomer racemorfana, gde je leva-polovina levorfanol. Dekstrorfan se proizvodi O-demetilacijom dekstrome ...

                                               

TAAR1

Trag amin-asocirani receptor 1 je protein koji je kod ljudi kodiran TAAR1 genom. Trag amin-asocirani receptor 1 se aktivira aminom. On je G protein spregnuti receptor GPCR koji je lociran na neuronskim presinaptičkim membranama i na pojedinim lim ...

                                               

Motilin receptor

Motilin receptor je G protein-spregnuti receptor koji vezuje motilin. Motilin je intestinalni peptid koji stimuliše kontrakcije glatkih mišića stomaka.

                                               

Formil peptidni receptor 3

"Formylpeptide Receptors: FPRL2”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.

                                               

LPAR5

-{ LPA 5 }-, receptor lizofosfatidne kiseline 5, je protein koji je kod čoveka kodiran -{ LPAR5 }- gena. -{LPA 5 }- je G protein-spregnuti receptor koji vezuje lipidni signalni molekul lizofosfatidnu kiselinu.

                                               

TAS2R31

Receptor ukusa tip 2 član 31 je protein koji je kod ljudi kodiran TAS2R31 genom. Ovaj receptor gorkog ukusa proizvodi respons pri izlaganju saharinu in vitro. TAS2R31 je takođe izražen u glatkim mišićima ljudskih vazdušnih puteva, zajedno sa neko ...

                                               

Metabotropni glutamatni receptor 6

L-glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera u centralnom nervnom sistemu. On aktivira jonotropne i metabotropne glutamatne receptore. Glutamatergična neurotransmisija učestvuje u većini aspekata normalih moždanih funkcija i njen ...

                                               

OPN5

OPN5, ili Opsin-5, je protein koji je kod čoveka kodiran OPN5 genom. Opsini su članovi familije G protein-spregnutih receptora. Ovaj opsinski gen je izražen u oku, mozgu, testisima, i kičmenoj moždini. On pripada sedam-eksonskog familiji sisarski ...

                                               

GPR45

GPR45, G protein-spregnuti receptor 45, je protein koji je kod čoveka kodiran GPR45 genom. Ovaj gen ne sadrži introne. On kodira člana familije G protein-spregnutih receptora. Članovi te proteinske familije sadrže sedam transmembranskih domena i ...

                                               

P2RY13

P2Y purinoceptor 13 je protein koji je kod ljudi kodiran P2RY13 genom. Proizvod ovog gena, P2Y 13, je član familije G-protein spregnutih receptora. Ova familija ima nekoliko tipova receptora sa različitom farmakološkom selektivnosti za razne aden ...

                                               

Prostaglandinski D2 receptor

DP 1 je G protein spregnuti receptor. Njegova aktivnosti je uglavnom posredovana G-S proteinima koji stimulišu adenilat ciklazu, što dovodi do povišenja intracelularnog cAMP i Ca 2+.

                                               

TAS2R1

Receptor ukusa tip 2 član 1 je protein koji je kod ljudi kodiran TAS2R1 genom. Ovaj protein je član familije of mogućih receptora ukusa. On pripada grupi G protein spregnutih receptora i specifično je izražen u ćelijama ukusa jezika i epitela nep ...

                                               

Prostaglandinski E2 receptor

Prostaglandinski E2 receptor je prostaglandinski receptor za prostaglandin E2. On je kodiran ljudskim genom PTGER2. On je povezan sa aspirinom indukovanom astmom.

                                               

TAS2R8

Receptor ukusa tip 2 član 8 je protein koji je kod ljudi kodiran TAS2R8 genom. Ovaj protein je član familije of mogućih receptora ukusa. On pripada grupi G protein spregnutih receptora i specifično je izražen u ćelijama ukusa jezika i epitela nep ...

                                               

TAAR8

Trag amin-asocirani receptor 8 je protein koji je kod ljudi kodiran TAAR8 genom. G protein spregnuti receptori sadrže 7 transmembranskih domena i prenose ekstracelularne signale kroz putem heterotrimerinih G proteina.

                                               

GPR98

G protein spregnuti receptor 98 je protein koji je kod ljudi kodiran GPR98 genom. Ovaj protein je član familije G protein spregnutih receptora. On vezuje kalcijum. Izražen je u centralnom nervnom sistemu. On je takođe poznat kao veoma veliki G-pr ...

                                               

Cisteinil leukotrienski receptor 2

Cisteinil leukotrienski receptor 2 je protein koji je kod ljudi kodiran CYSLTR2 genom. Cisteinil leukotrieni LTC4, LTD4, i LTE4 sz važni posrednici ljudske bronhijalne astme. Farmakološka ispitivanja su utvrdila da cisteinil leukotrieni aktiviraj ...

                                               

RXFP3

"Relaxin Family Peptide Receptors: RXFP3”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.

                                               

Receptor žučne kiseline

Receptor žučne kiseline je G-protein spregnuti receptor koji vezuje žučne kiseline. Jedan od efekata ovog receptora je aktivacija enzima dejodinaza, koji konvertuje prohormon tiroksin u aktivni hormon trijodotironin. T 3 zatim aktivira receptor t ...

                                               

PRRP

PRRP, prolaktin-oslobađajući hormonski receptor, je G-protein spregnuti receptor koji vezuje prolaktin oslobađajući hormon. PRLHR je 7-transmembranski receptor za prolaktin-oslobađajući hormon PRLH; MIM 602663. On je visoko izražen u prednjoj hip ...

                                               

Gastrin-oslobađajući peptidni receptor

Gastrin-oslobađajući peptidni receptor, ili BB 2 je G protein-spregnuti receptor čije endogeni ligand je gastrin oslobađajući peptid. Kod ljudi on je visoko izražen u pankreasu, a takođe i u želucu, adrenalnom korteksu i mozgu. Gastrin-oslobađaju ...

                                               

TAS2R3

Receptor ukusa tip 2 član 3 je protein koji je kod ljudi kodiran TAS2R3 genom. Ovaj protein je član familije of mogućih receptora ukusa. On pripada grupi G protein spregnutih receptora i specifično je izražen u ćelijama ukusa jezika i epitela nep ...

                                               

Urotenzin-II receptor

MeSH UTS2R+protein,+human "Urotensin Receptors”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.

                                               

Cisteinil leukotrienski receptor 1

Cisteinil leukotrienski receptor 1 je protein koji je kod ljudi kodiran CYSLTR1 genom. Cisteinil leukotrieni LTC4, LTD4 i LTE4 su posrednici ljudske bronhijalne astme. Farmakološke studije su utvrdile da cisteinil leukotrieni aktiviraju najmanje ...

                                               

Prostaglandinski E receptor 3

Ovaj protein je član familije G protein spregnutih receptora. On je jedan od četiri receptora identifikovana za prostaglandin E2 PGE2. Ovaj receptor ima mnoštvo bioloških funkcija, što obuhvata varenje, nervni sistem, bubrežnu reapsorpciju, i akt ...