ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 356
                                               

Windows XP

Dva glavna izdanja Windowsa XP jesu Home Edition, za kućne korisnike i izdanje Professional, namijenjeno pre svijega za poslovne korisnike. Professional nudi neke opcije koje Home Edition nema, kao što su Remote Desktop. Vrlo je sličan Windows XP ...

                                               

GC sadržaj

U molekularnoj biologiji i genetici, GC-sadržaj je udeo azotnih baza u DNK molekulu koje su bilo guanin ili citozin. Ovaj parameter se može odnositi na specifični fragment DNK ili RNK molekula, ili na ceo genom. U slučaju fragmenta genetičkog mat ...

                                               

ABT-724

ABT-724 je lek koji deluje kao dopaminski agonist. On je selektivan za D 4 podtip. ABT-724 je razvijen kao mogući lek za impotenciju, mada zbog slabe oralne biodostupnosti verovatno neće naći kliničku primenu. On se koristi u naučnim istraživanji ...

                                               

Asparaginska kiselina

Asparaginska kiselina, ili aspartična kiselina, je α-aminokiselina sa hemijskom formulom HO 2 CCHCH 2 CO 2 H. Karboksilatni anjon asparaginske kiseline je poznat kao aspartat. L -izomer aspartata je jedna od 20 proteinogenih aminokiselina, i.e. s ...

                                               

Ciklični guanozin monofosfat

Ciklični guanozin monofosfat je ciklični nukleotid koji je derivat guanozin trifosfata. cGMP dejstvuje kao sekundarni glasnik poput cikličnog AMP. Na primer, cGMP aktivira intracelularne protein kinaze u responsu na vezivanje membrana-nepermeabil ...

                                               

Glukokortikosteroid

Glukokortikoidi su klasa steroidnih hormona koja se vezuje za glukokortikoidni receptor, koji je prisutan u skoro svakoj ćeliji kičmenjaka. Ime glukokortikoid potiče od njegove uloge u regulaciji metabolizma glukoze, njegove sinteze u adrenalnom ...

                                               

Ro faktor

ρ faktor je prokariotski protein koji učestvuje u terminaciji transkripcije. Ro faktor se vezuje za transkripcioni terminator, izloženi region jednolančane RNK iza otvorenog okvira čitanja na GC bogatim sekvencama kojima nedostaje očigledana seku ...

                                               

Dopaminski receptor D4

Dopaminski receptor D 4 je G protein spregnuti receptor kodiran DRD4 genom. Poput drugih dopaminskih receptora, D 4 receptor se aktivira neurotransmiterom dopaminom. On je povezan sa mnogim neurološkim i psihijatrijskim oboljenjima, neka od kojih ...

                                               

Gasna hromatografija

Gasna hromatografija ili Gasno-tečna hromatografija, je hromatografska metoda razdvajanja i detekcije organskih jedinjenja. Kod ove instrumentalne metode mobilna faza je i ujedno noseći gas, obično inertan ili gas koji ne reaguje sa ispitivanim u ...

                                               

Pizotifen

Glavna medicinska upotreba pizotifena je u sprečavanju vaskularnih glavobolja. Pizotifen je deo veće grupe lekova sa tom namenom, koja isto tako obuhvata propranolol, topiramat, valproinsku kiselinu i amitriptilin. Dok je pizotifen umereno efekti ...

                                               

Detomidin

Detomidin je imidazolni agonist α 2 -adrenergičkog receptora koji se koristi kao sedativ za velike životinje, prvenstveno konje. On je obično dostupan u obliku soli detomidin hidrohlorida. Ovaj lek se izdanje na recepat. U prodaji je pod imenom D ...

                                               

C-vrednost

C-vrednost je količina DNK sadržana u haploidnom nukleusu ili jedna polovina količine u diploidnoj somatskog ćeliji eukariotskog organizma, izražena u pikogramima. U nekim slučajevima termini C-vrednost i veličina genoma se koriste naizmenično, m ...

                                               

Halucinogeni

Halucinogeni se mogu podeliti u tri kategorije: psihodelici, disocijativi, i delirijanti. Ove klase psihoaktivnih lekova uzrokuju subjektivne promene u percepciji, mislima, emocijama i svesti. Za razliku od drugih psihoaktivnih lekova, kao što su ...

                                               

Glukagon

Glukagon je polipeptidni hormon koga luče α ćelije endokrinog dela pankreasa. Osnovno dejstvo ovog hormona je povećanje koncentracije glukoze u krvi. Glukagon je po tome hormon suprotnog dejstva insulinu. On izizaziva još i razgradnju masti i pov ...

                                               

Genetski kod

Genetički kod je jezik za prenošenje genetičke poruke od DNK do proteina i sadržana je u redosledu baza na lancu DNK. Celokupan genetički kod sastoji se u jednostavnom kombinovanju 4 tipa nukleotida DNK: A, G, C i T. Njegova je jedinica niz od tr ...

                                               

GoLoco motiv

GoLoco motiv je proteinski strukturni motiv. U heterotrimernoj G-proteinskog signalizaciji, receptori ćelijske površine G protein spregnuti receptori su spregnuti sa za membranu vezanim heterotrimerima, koji se sastoje od GTP-hidrolizujućih podje ...

                                               

Vinodolski zakonik

Zakonik iz Novog najstariji je cjelovito sačuvan zapis običajnog prava, i od sličnih dokumenata na slavenskim jezicima od njega je možebitno starija samo Ruska pravda koja se datira od 11. do 13. stoljeća. Zakonik je pisan glagoljicom. Antun Mažu ...

                                               

Regulatori GTP-vezujućih proteina

GTP-vezujući proteinski regulatori regulišu G proteine na nekoliko različitih načina. Male GTPaze deluju kao molekulski prekidači u signalnim putevima, koji regulišu funkcije drugih proteina. Oni su aktivni kad su vezani za GTP i neaktivni kad su ...

                                               

Julije Klović

Julije Klović, hrvatski slikar minijaturist. Slikar minijaturist zvan i "Michelangelo minijature". S osamnaest godina odlazi u Veneciju gdje uči slikarstvo od Rafaelovog učenika. Odlazi poslom u Mađarsku, vraća se u Italiju, u Mantovi postaje sve ...

                                               

Mala GTPaza

Male GTPaze su familija hidrolaza koja vezuje i hidrolizuje guanozin trifosfat. One su oblik G-proteina nađen u citosolu koji je homologan sa alfa podjedinicom heterotrimernih G proteina, ali za razliku od alfa podjedinica G proteina, male GTPaze ...

                                               

Nečujam

Nečujam je najveći zaljev na Šolti i jedan od najvećih na Jadranu - ima puno manjih uvala koje su uvijek dobro zaštićene od vjetra. Nečujam vjerojatno ima najdužu povijest turizma na otoku, a i šire. U 4. stoljeću je car Dioklecijan koji je živio ...

                                               

Issa

Najraskošnija grobnica pronađena na prostoru Isse je mauzolej pronađen u kolovozu 1930. godine, koji je uništen pa se o njegovu izgledu ne zna puno. Nalazio se na zapadnoj nekropoli. O izgledu njegove arhitekture može se zaključivati samo na teme ...

                                               

Joakim Vujić

Joakim Vujić 20.11. 1847. Beograd), ubraja se u red najplodnijih srpskih književnika, autor je preko četrdeset različitih dela.

                                               

Westwood Studios

Westwood Studios je bila američka kompanija za razvoj videoigara. Osnovali su je Brett Sperry i Louis Castle 1985. godine kao Brelous Software, ali je ubrzo preimenovana u Westwood Associates. Nakon što ju je 1992. kupila kompanija Virgin Interac ...

                                               

Tečni naftni gas

Tečni naftni gas, odnosno auto plin ili u domaćinstvu zvan plin, je smeša ugljovodoničnih gasova, koja se koristi kao gorivo za automobile ili druge potrošače. To je savremeni naziv za propan-butan. Tečni naftni gas je smeša ugljovodonika sa 3 i ...

                                               

Filip Grabovac

Filip Grabovac, hrvatski pisac, pjesnik, profesor i franjevac. Prvi je hrvatski franjevac koji je pisao poučnu prozu nereligioznog sadržaja. Njegov književni prvijenac, talijanskoga naslova, Esortazione amorosa iz 1729. godine bio je prvi letak n ...

                                               

GDP-L-fukoza sintaza

GDP-L-fukoza sintaza) je enzim sa sistematskim imenom GDP-beta-L-fukoza:NADP+ 4-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju GDP-beta-L-fukoza + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } GDP-4-dehidro-6-dezoksi-alfa-D-manoz ...

                                               

Manoza-1-fosfat guanililtransferaza (GDP)

Manoza-1-fosfat guanililtransferaza guanililtransferaza, GDP manozna fosforilaza, GDP-manoza 1-fosfat guanililtransferaza, guanozin difosfat-manoza 1-fosfat guanililtransferaza, guanozin difosfomanoza fosforilaza, manoza 1-fosfat guanililtransfer ...

                                               

GDP-4-dehidro-D-ramnoza reduktaza

GDP-4-dehidro-D-ramnoza reduktaza + 4-oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim imenom GDP-6-dezoksi-alfa-D-manoza:NAD + 4-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju # GDP-6-dezoksi-alfa-D-manoza + NADP+ ⇌ {\displaystyle \ri ...

                                               

GDP glukozidaza

GDP glukozidaza je enzim sa sistematskim imenom GDP-glukoza glukohidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju GDP-glukoza + H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } D-glukoza + GDP

                                               

GDP-manoza 6-dehidrogenaza

GDP-manoza 6-dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom GDP-D-manoza:NAD + 6-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju GDP-D-manoza + 2 NAD + +H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } GDP-D-manuronat + 2 NADH + 2 H + ...

                                               

GDP-manozna 3.5-epimeraza

GDP-manozna 3.5-epimeraza je enzim sa sistematskim imenom GDP-manoza 3.5-epimeraza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju GDP-manoza ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } GDP-L-galaktoza

                                               

Celuloza sintaza (formira GDP)

Celuloza sintaza, celulozna sintetaza, guanozin difosfoglukoza-1.4-beta-glukan glukoziltransferaza, guanozin difosfoglukoza-celulozna glukoziltransferaza, GDP-glukoza:1.4-beta-D-glukan 4-beta-D-glukoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom ...

                                               

GDP-4-dehidro-6-dezoksi-D-manoza reduktaza

GDP-4-dehidro-6-dezoksi-D-manoza reduktaza, GDP-6-dezoksi-D-likso-4-heksuloza reduktaza, Rmd, GDP-6-dezoksi-D-manoza:NAD + 4-oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim imenom GDP-6-dezoksi-alfa-D-manoza:NAD + 4-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizu ...

                                               

Sukcinat-KoA ligaza (formira GDP)

Sukcinat-KoA ligaza, sukcinil koenzim A sintetaza, sukcinatna tiokinaza, sukcinska tiokinaza, sukcinil koenzim A sintetaza, enzim sukcinatne fosforilacija, P-enzim, SCS, G-STK, sukcinil koenzim A sintetaza, sukcinil KoA sintetaza, sukcinil koenzi ...

                                               

A,a-trehaloza-fosfat sintaza (formira GDP)

A,a-trehaloza-fosfat sintaza) je enzim sa sistematskim imenom GDP-glukoza:D-glukoza-6-fosfat 1-alfa-D-glukoziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju GDP-glukoza + glukoza 6-fosfat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } GDP + ...

                                               

Kiselina-KoA ligaza (formira GDP)

Kiselina-KoA ligaza, acil koenzim A sintetaza) je enzim sa sistematskim imenom karboksilna kiselina:KoA ligaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju GTP + karboksilat + KoA ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } GDP + fosfat + acil-KoA

                                               

Faktor razmene guanin nukleotida

Faktori razmene guanin nukleotida su komponente intracelularne signalne mreže. Faktor razmene guanin nukleotida stimulišu razmenu GDP za GTP da bi formirali aktiviranu formu, koja ima sposobnost prepoznavanja nizvodnih ciljeva, ili efektorskih pr ...

                                               

Aktivirajući protein GTPaze

Aktivirajući proteini GTPaze, ili GAP, ili ubrzavajući proteini GTPaze su familija regulatornih proteina čiji članovi imaju sposobnost aktiviranja G proteina i stimulisanja njihove GTPazne aktivnosti, što rezultuje u prekidu signalnog događaja. G ...

                                               

Gettorf

Getorf je opština u njemačkoj saveznoj državi Šlezvig-Holštajn. Jedno je od 165 opštinskih središta okruga Rendsburg. Prema procjeni iz 2010. u opštini je živjelo 6.758 stanovnika. Posjeduje regionalnu šifru 1058058, NUTS i LOCODE kod.

                                               

RAP1

Rap1 je mala GTPaza. On je mali citosolni protein koji deluje kao ćelijski prekidač, te je od vitalnog značaja za prenos signala. Postoje dve izoforme Rap1 proteina. Svaku od njih kodira zaseban gen, RAP1A i RAP1B. Rap1 pripada grupi Ras srodnih ...

                                               

Osmanski turski jezik

Osmanski turski, ili samo osmanski, je inačica turskog jezika, koja se upotrebljavala kao upravni književni jezik Osmanskog Carstva, sadržavajući velike pozajmice iz farsi jezika, koji je zauzvrat sam bio prepun pozajmica iz arapskog jezika. Prip ...

                                               

Regulator G protein signalizacije

Regulatori G protein signalizacije su proteinski strukturni domeni koji aktiviraju GTPaze za heterotrimerne G-proteinske alfa-podjedinice. RGS proteini su multi-funkcionalni, ubrzavajući proteini GTPaza, koji podstiču GTP hidrolizu alfa podjedini ...

                                               

Baskijsko-islandski pidžin

Baskijsko-islandski pidžin je bio je pidžin koji se govorio u Islandu u 17. stoljeću. Sačuvana je u islandskim rukopisima iz tog i sljedećeg stoljeća. Pidžin se sastojao od baskijskih, germanskih i romanskih riječi. Moga se razviti u regiji Vestf ...

                                               

PPP1R9B

Neurabin-2 je protein koji je kod ljudi kodiran PPP1R9B genom. Spinofilin je regulatorni deo katalitičke jedinica proteinske fosfataze-1 PP1. On je visoko izražen u dendritskim izbočinama, specijalizoanim delovima koji primaju veći deo ekscitator ...

                                               

G-protein

G proteini su familija proteina kaja učestvuje u prenosu hemijskih signala izvan ćelije, i uzrokuje promene unutar ćelije. Oni komuniciraju signale mnogih hormona, neurotransmitera, i drugih signalnih faktora. G protein spregnuti receptori su tra ...

                                               

Geislingen (Zollernalbkreis)

Gajzlingen je grad u njemačkoj saveznoj državi Baden-Virtemberg. Jedno je od 25 opštinskih središta okruga Colernalb. Prema procjeni iz 2010. u gradu je živjelo 6.044 stanovnika. Posjeduje regionalnu šifru 8417022.

                                               

Geislingen an der Steige

Gajslingen an der Štajge je grad u njemačkoj saveznoj državi Baden-Virtemberg. Jedno je od 38 opštinskih središta okruga Gepingen. Prema procjeni iz 2010. u gradu je živjelo 27.219 stanovnika. Posjeduje regionalnu šifru 8117024.

                                               

834

ljeto – Pod gomilom zemlje zakopan vikinški brod u Osebergu. Unuista nasljeđuje Drest IX na prijestolju Pikta. Prvi put se spominje Binsdorf - najstariji dio Geislingena - i Werne u Vestfaliji današnja Njemačka. Vikinzi prvi put napadaju Dorestad ...

                                               

Gainesville, Texas

Za ostale upotrebe, v. Gainesville razvrstavanje. Gainesville je grad u američkoj saveznoj državi Teksas. Po popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živelo 16.002 stanovnika.