ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33
                                               

Aromatična-L-aminokiselinska dekarboksilaza

Aromatična-L-aminokiselinska dekarboksilaza) je enzim sa sistematskim imenom aromatična-L-aminokiselina karboksi-lijaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 L-dopa ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } dopamin + CO 2 5-hidroksi-L-tr ...

                                               

Somatostatinski receptor

Somatostatinski receptori pripadaju familiji G protein spregnutih receptora. Njihov endogeni ligand je somatostatin. Poznato je pet somatostatinskih receptora: SST 1 SSTR1 SST 3 SSTR3 SST 4 SSTR4 SST 5 SSTR5 SST 2 SSTR2

                                               

Latrofilinski receptor

Latrofilinski receptori su grupa blisko srodnih G protein spregnutih receptora iz klase B, sekretinske familije. Ti receptori su originalno bili identifikovani na osnovu njihove sposobnosti da vežu alfa-latrotoksin.

                                               

EMR receptor

EGF modul sadržavajući, mucinu sličan, hormonski receptori su blisko srodna grupa G protein spregnutih receptora. Ti receptori imaju jedinstvene hibridne strukture u kojima su ekstracelularni domeni slični epidermalnom faktoru rasta spojeni sa GP ...

                                               

Receptor slobodnih masnih kiselina

Receptor slobodnih masnih kiselina je G-protein spregnuti receptor koji vezuje slobodne masne kiseline. Postoje četiri varijante ovog receptora, koje su kodirane zasebnim genima.

                                               

RAIG

RAIG su grupa od četiri blisko srodna G protein spregnuta receptora čije izražavanje je indukovano retinoinskom kiselinom. Funkcija ovih proteina nije određena. Pretpostavlja se da oni mogu da pruže mehanizam kojim retinoinska kiselina može da ut ...

                                               

Tahikininski receptor

Tahikininski receptori pripadaju familiji G protein spregnutih receptora. Njihovi endogeni ligandi su tahikinini. Poznata su tri tahikininska receptora kod sisara: NK 1, NK 2 i NK 3. Ovi receptori uzrokuju aktivaciju fosfolipaze C, i produkciju i ...

                                               

Relaksinski receptor

Relaksinski receptori su potklasa od četiri blisko srodna G protein-spregnuta receptora koji vezuju relaksinske peptidne hormone. Sledeća lista sadrži ljudske relaksinske receptore, njihove endogene peptidne hormone, i nizvodne enzime koji ss akt ...

                                               

Prokineticinski receptor 2

Prokineticinski receptor 2, je G-protein spregnuti receptor kodiran PROKR2 genom kod ljudi. Prokineticini su sekretivni proteini koji mogu da promovišu angiogenezu i da indukuju jake kontrakcije gastrointestinalnih glatkih mišića. Protein kodiran ...

                                               

Vazopresinski receptor

Mada su sva tri od ovih proteina G protein spregnuti receptori, aktivacija AVPR1A i AVPR1B stimuliše fosfolipazu C, dok aktivacija AVPR2 stimuliše adenilat ciklazu. Ova tri receptora za vazopresin imaju jedinstvene distribucije u tkivu. AVPR1A su ...

                                               

SREB

SREB su grupa srodnih G-protein spregnutih receptora. Pošto endogeni ligandi nisu još bili identifikovani za ove receptore, oni su klasifikovani kao orfanski receptori.

                                               

Moždano specifični angiogenezni inhibitor

Moždano specifični angiogenezni inhibitori su G protein spregnuti receptori koji pripadaju klasi B, sekretinskoj familiji receptora. Članovi ove grupe su: Moždano specifični angiogenezni inhibitor 3 Moždano specifični angiogenezni inhibitor 2 Mož ...

                                               

Kortikotropin-oslobađajući hormonski receptor

Kortikotropin-oslobađajući hormonski receptori su familija G protein-spregnutih receptora koja vezuje kortikotropin-oslobađajući hormon. Postoje dva receptora u ovoj grupi. Oni se obeležavaju kao tip 1 i 2, i kodirani su zasebnim genima.

                                               

Receptor paratiroidnog hormona

Postoje dva receptora paratiroidnog hormona kod sisara: PTH1R i PTH2R. Za ove receptore se vezuje paratiroidni hormon. Oni su članovi GPCR familije transmembranskih proteina. Receptor paratiroidnog hormona 1 PTH1R je klasični PTH receptor. On je ...

                                               

Neuropeptidni B/W receptor

Neuropeptidni B/W receptori su članovi familije G-protein spregnutih receptora, integralnih membranskih proteina koji vezuju neuropeptide B i W. Ti receptori su predominantno izraženi u CNS-u i imaju brojne funkcije kao što je regulacija sekrecij ...

                                               

Gonadotropin-oslobađajući hormon receptor

Gonadotropin-oslobađajući hormon receptor, takođe poznat kao luteinizirajući hormon oslobađajući hormon receptor, je član sedam-transmembranske familije G-protein spregnutih receptora. On je izražen na površini hipofiznih gonadotropnih ćelija, ka ...

                                               

Neuropeptidni FF receptor

Neuropeptidni FF receptori su članovi familije G-protein spregnutih receptora, integralnih membranskih proteina koji vezuju modulatorne neuropeptide bola AF i FF. Za ove neuropeptide se smatra da učestvuju u modulaciji funkcija opioidnog receptor ...

                                               

Angiotenzinski receptor

Angiotenzinski receptori su klasa G protein-spregnutih receptora čiji ligandi su angiotenzini. Oni su značajni u renin-angiotenzin sistemu, gde su odgovorni za prenos signala glavnog hormonskog efektora.

                                               

GPR143

G protein spregnuti receptor 143 je protein koji je kod ljudi kodiran GPR143 genom. Okularni albinizam tip 1 protein je konzervirani integralni membranski protein sa sedam transmembranskih domena. On je izražen u oku i epidermalnim melanocitima. ...

                                               

Neuromedinski U receptor

Neuromedinski U receptori su G protein spregnuti receptori koji vezuju neuropeptidne hormone neuromedin U i neuromedin S. Postoje dva tipa neuromedin U receptora, koji su kodirani zasebnim genima.

                                               

Histaminski H4 receptor

H 4 je visoko izražen u koštanoj srži i belim krvnim zrncima. On reguliše otpuštanje neutrofila iz kičmene moždine i naknadnu infiltraciju u zimosanom indukovanom mišjem modelu zapaljenja plućne maramice. On je takođe izražen u crevima, jetri, pl ...

                                               

Histaminski H3 receptor

Histaminski H 3 receptori su izraženi u centralnom nervnom sistemu i u manjoj meri u perifernom nervnom sistemu, gde oni deluju kao autoreceptori u presinaptičkim histaminergičkim neuronima, i takođe kontrolišu promet histamina putem povratne inh ...

                                               

Histaminski H2 receptor

H 2 receptori su pozitivno spregnut sa adenilat ciklazom preko G s. H 2 receptor je potentan stimulans cAMP produkcije. On povišava intraćelijske Ca 2+ koncentracije i oslobađanje Ca 2+ iz intraćelijskih zaliha. Lek betazol je primer agonista his ...

                                               

Histaminski H1 receptor

H 1 receptor je histaminski receptor iz familije rodopsinu sličnih G protein spregnutih receptora. Ovaj receptor, koji aktivira biogeni amin histamin, je izražen širom tela, u glatkim mišićima, vaskularnim endotelnim ćelijama, u srcu, i u central ...

                                               

5-HT2C receptor

5-HT 2C receptor je tip 5-HT receptor koji vezuje endogeni neurotransmiter serotonin. On je G protein-spregnuti receptor koji deluje kro G q /G 11 i posreduje ekscitatornu neurotransmisiju. HTR2C isto tako označava humani gen koji kodira receptor ...

                                               

5-HT1F receptor

Selektivni antagonisti 5HT 1F receptora nisu dostupni.

                                               

Reserpin

Reserpin je indolni alkaloid, koji se kao antipsihotični i antihipertenzivni lek koristio za kontrolu visokog krvnog pritiska i olakšavanja psihotičkih simptoma. Usled razvoja boljih lekova za te svrhe i njegovih brojnih nuspojava, on se retko ko ...

                                               

Tetrabenazin

Tetrabenazin je lek za simptomatički tretman hiperkinetikog poremećaja kretanja. FDA je augusta 2008. odobrila njegovu upotrebu za tretman horeje vezane za Hantingtonovu bolest. Ovo jedinjenje je poznato od 1950-tih. Inicijativu za FDA odobrenje ...

                                               

Melanokortinski 1 receptor

Melanokortin 1 receptor, takođe poznat kao melanocit-stimulišući hormon receptor, melanin-aktivirajući peptidni receptor, ili melanotropin receptor, jeste G protein-spregnuti receptor koji vezuje klasu pituitarni peptidnih hormona koji su poznati ...

                                               

Galaninski receptor 3

Galaninski receptor 3 je G protein spregnuti receptor kodiran GALR3 genom. Neuropeptid galanin modulira razne fiziološke procese kao što su kognicija/memorija, bol, hormonska sekrecija, način ishrane. Humani galaninski receptori su G protein-spre ...

                                               

Tahikininski receptor 3

Ovaj gen pripada familiji gena koji dejstvuju kao receptori za tahikinine. Receptorski afiniteti su određeni varijacijama 5-kraja sekvence. Receptori iz ove familije su interaguju sa G proteinima i sadrže 7 hidrofobnih transmembranskih regiona. O ...

                                               

Oreksinski receptor 2

OX 2 je G-protein spregnuti receptor koji je isključivo izražen u mozgu. On je 64% identičan s OX 1. OX 2 vezuje oreksin A i oreksin B neuropeptide. OX 2 učestvuje u centralnom povratnom mehanizmu koji reguliše unos hrane.

                                               

Melanokortinski 3 receptor

Melanokortin receptor 3 je protein koji je kod ljudi kodiran MC3R genom. MC 3 je G-protein spregnuti receptor za melanocit-stimulišući hormon i adrenokortikotropski hormon koji je izražen u tkivima izvan adrenalnog korteksa i melanocita. MC3R gen ...

                                               

Amfepramon

Amfepramon je depresant apetita. Smatra se da u manjoj meri uzrokuje poremećaje u centralnom nervnom sistemu od većine drugih lekova ove terapeutske kategorije. Takođe se smatra da je on među najbezbednijim lekovima za patijente sa hipertenzijom.

                                               

Haloperidol

Haloperidol je tipični antipsihotik. On pripada butirofenonskoj klasi antipsihotičnih lekova i ima farmakološko dejstvo slično fenotiazinima. Haloperidol je jedan od starijih antipsihotika koji se koristi za lečenje šizofrenije i za tretman akutn ...

                                               

Trazodon

Trazodon je antidepresiv iz klase serotoninskih antagonista i inhibitora preuzimanja. On je fenilpiperazinsko jedinjenje. Trazodon je isto tako anksiolitik i hipnotik. Trazodon ima znatno manje izražene nuspojave koje su karakteristične za tricik ...

                                               

Meprobamat

Meprobamat karbamatni je derivat koji se koristi kao anksiolitički lek. On se svojevremeno bio jedan od najšire korišćenih anksiolitika, ali je u velikoj meri zamenjen benzodiazepinima, zbog nihovog šireg terapeutskog indeksa i manje učestalosti ...

                                               

Melatoninski receptor 1C

Melatoninski receptor 1C je protein koji je kodiran Mtnr1c genom. Ovaj receptor je identifikovan kod riba, vodozemaca, i ptica, ali ne kod ljudi.

                                               

GPR30

G-protein spregnuti estrogenski receptor 1, takođe poznat kao membranski estrogenski receptor ili G-protein spregnuti receptor 30, je G protein-spregnuti receptor koji je kod čoveka kodiran GPER genom. GPR30 je integralni membranski protein sa vi ...

                                               

Uvojiti receptori

Uvojiti receptori su familija G protein spregnutih proteina koji služe kao receptori u Wnt signalnom putu i nekoliko drugih signalnih puteva. Aktivacija ovih receptora dovodi do aktivacije razbarušenih proteina u citosolu.

                                               

RXFP4

RXFP4, relaksinu/insulinu-slična familija, peptidni receptor 4, je humani G-protein spregnuti receptor. Ovaj receptor je ranije bio poznat pod nazivom GPR100.

                                               

Tertatolol

Tertatolol je lek u klasi beta blokatora. On se koristi za tretiranje visokog krvnog pritiska. Tertatolol je otkrila francuska farmaceutska kompanija Servijer i u prodaji je u Evropi. Tertatolol deluje kao antagonist 5-HT 1A receptor, slično pind ...

                                               

Dekstrorfan

Dekstrorfan je psihoaktivni lek iz morfinanske hemijske klase koji deluje kao antitusivni lek i disocijativni halucinogen. On je dekstro-stereoizomer racemorfana, gde je leva-polovina levorfanol. Dekstrorfan se proizvodi O-demetilacijom dekstrome ...

                                               

TAAR1

Trag amin-asocirani receptor 1 je protein koji je kod ljudi kodiran TAAR1 genom. Trag amin-asocirani receptor 1 se aktivira aminom. On je G protein spregnuti receptor GPCR koji je lociran na neuronskim presinaptičkim membranama i na pojedinim lim ...

                                               

Motilin receptor

Motilin receptor je G protein-spregnuti receptor koji vezuje motilin. Motilin je intestinalni peptid koji stimuliše kontrakcije glatkih mišića stomaka.

                                               

Formil peptidni receptor 3

"Formylpeptide Receptors: FPRL2”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.

                                               

LPAR5

-{ LPA 5 }-, receptor lizofosfatidne kiseline 5, je protein koji je kod čoveka kodiran -{ LPAR5 }- gena. -{LPA 5 }- je G protein-spregnuti receptor koji vezuje lipidni signalni molekul lizofosfatidnu kiselinu.

                                               

TAS2R31

Receptor ukusa tip 2 član 31 je protein koji je kod ljudi kodiran TAS2R31 genom. Ovaj receptor gorkog ukusa proizvodi respons pri izlaganju saharinu in vitro. TAS2R31 je takođe izražen u glatkim mišićima ljudskih vazdušnih puteva, zajedno sa neko ...

                                               

Metabotropni glutamatni receptor 6

L-glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera u centralnom nervnom sistemu. On aktivira jonotropne i metabotropne glutamatne receptore. Glutamatergična neurotransmisija učestvuje u većini aspekata normalih moždanih funkcija i njen ...

                                               

OPN5

OPN5, ili Opsin-5, je protein koji je kod čoveka kodiran OPN5 genom. Opsini su članovi familije G protein-spregnutih receptora. Ovaj opsinski gen je izražen u oku, mozgu, testisima, i kičmenoj moždini. On pripada sedam-eksonskog familiji sisarski ...