ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290
                                               

Balanci

Naselje Balanci je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Albanijom 4 km zapadno. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 16 km južno. Reljef: Balanci se nalaze u oblasti Župa, na zapadnim pa ...

                                               

Žitineni

Naselje Žitineni je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Albanijom 6 km zapadno. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 20 km južno. Reljef: Žitineni se nalaze u oblasti Župa, na zapadnim ...

                                               

Vapila

Naselje Vapila je smešteno u jugozapadnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Ohrida, naselje je udaljeno 8 km severno. Vapila se nalaze u istorijskoj oblasti Ohridski kraj, koja se obuhvata istočnu i severoistočnu obalu Ohridskog jeze ...

                                               

Crno Boci

Naselje Crno Boci je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Albanijom 6 km zapadno. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 20 km južno. Reljef: Crno Boci se nalaze u oblasti Župa, na zapadni ...

                                               

Gornji Melničani

Gornji Melničani su naseljeno mesto u Republici Makedoniji, u zapadnom delu države. Gornji Melničani pripadaju opštini Centar Župa.

                                               

Prdejci

Prdejci su smešteni u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Đevđelije, selo je udaljeno 5 kilometara severno. Selo Prdejci se nalazi u istorijskoj oblasti Bojmija. Selo je na desnoj obali Vardara, u ravnici. Nadmorska visina ...

                                               

Gečerlija

Gečerlija je smeštena u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Strumice, naselje je udaljeno 8 kilometara severoistočno. Naselje Gečerlija se nalazi u istorijskoj oblasti Strumica. Naselje je položeno u središnjem delu plodno ...

                                               

Saraćino

Naselje Saraćino je smešteno u severozapadnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Tetova, naselje je udaljeno 10 km istočno. Saraćino se nalazi u donjem delu istorijske oblasti Polog. Naselje je položeno u središnjem delu polja. ...

                                               

Otošnica

Otošnica je smeštena u severoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Kumanova, selo je udaljeno 35 kilometara istočno. Selo Otošnica se nalazi u istorijskoj oblasti Slavište. Naselje je položeno na južnim padinama planine German, ...

                                               

Gornji Disan

Gornji Disan je smešten u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Kavadaraca, naselje je udaljeno 10 kilometara istočno. Naselje Gornji Disan se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je smešteno u visovima iznad doline ...

                                               

Džidimirci (Negotino)

Džidimirci su smešteni u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Kavadaraca, naselje je udaljeno 15 kilometara severoistočno. Naselje Džidimirci se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je smešteno u dolini reke Vardar ...

                                               

Skačinci

Skačinci su smešteni u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Velesa, naselje je udaljeno 20 kilometara južno. Reljef: Naselje Skačinci se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je položeno iznad doline Vardara, na ist ...

                                               

Broštica

Naselje Broštica je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Albanijom 6 km zapadno. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 20 km južno. Reljef: Broštica se nalazi u oblasti Župa, na zapadnim ...

                                               

Pešternica

Pešternica je smeštena u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Kavadaraca, naselje je udaljeno 30 kilometara istočno. Naselje Pešternica se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je smešteno na zapadnim padinama Koneč ...

                                               

Gornji Kosovrasti

Gornji Kosovrasti su naseljeno mesto u Republici Makedoniji, u zapadnom delu države. Gornji Kosovrasti pripadaju opštini Debar.

                                               

Kovanci

Kovanci su smešteni u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Đevđelije, selo je udaljeno 8 kilometara severozapadno. Selo Kovanci se nalazi u istorijskoj oblasti Bojmija. Selo je na istočnim padinama planine Kožuf, na približ ...

                                               

Ržaničino

Ržaničino je naselje u Republici Makedoniji, u severnom delu države. Ržaničino pripada opštini Petrovec, koja okuplja istočna predgrađa Grada Skoplja.

                                               

Sopište

Sopište je naselje u Republici Makedoniji, u severnom delu države. Sopište je sedište istoimene opštine Sopište, koja okuplja južna predgrađa Grada Skoplja.

                                               

Janoševo

Janoševo je smešteno u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Kavadaraca, naselje je udaljeno 35 kilometara severoistočno. Naselje Janoševo se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je smešteno u brdskom području Sland ...

                                               

Gradošorci

Gradošorci su smešteni u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Strumice, naselje je udaljeno 7 kilometara severno. Naselje Gradošorci se nalazi u istorijskoj oblasti Strumica. Naselje je položeno u zapadnom delu plodnog Stru ...

                                               

Džepčište

Džepčište je naselje u Republici Makedoniji, u severozapadnom delu države. Džepčište pripada opštini Tetovo. Džepčište je do 2004. godine bilo sedište istoimene opštine, koja je potom priključena opštini Tetovo.

                                               

Kuridere

Kuridere su smeštene u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Velesa, naselje je udaljeno 20 kilometara jugoistočno. Reljef: Naselje Kuridere se nalazi u istorijskoj oblasti Povardarje. Selo je položeno u dolini Vardara, ...

                                               

Ubogo

Ubogo je smešteno u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Velesa, naselje je udaljeno 30 kilometara južno. Reljef: Naselje Ubogo se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je položeno u dolini Vardara, blizu ušća Brega ...

                                               

Patiška Reka

Patiška Reka je naselje u Republici Makedoniji, u severnom delu države. Patiška Reka pripada opštine Sopište, koja okuplja južna predgrađa Grada Skoplja.

                                               

Kodžadžik

Naselje Kodžadžik je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Albanijom 5 km zapadno. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 22 km južno. Reljef: Kodžadžik se nalazi u oblasti Župa, na zapadni ...

                                               

Bajramovci

Naselje Bajramovci je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Albanijom 6 km zapadno. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 20 km južno. Reljef: Bajramovci se nalaze u oblasti Župa, na zapad ...

                                               

Pareši

Naselje Pareši je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Albanijom 6 km zapadno. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 12 km južno. Reljef: Pareši se nalaze u oblasti Župa, na zapadnim padi ...

                                               

Breštani

Naselje Breštani je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Albanijom 6 km zapadno. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 22 km južno. Reljef: Breštani se nalaze u oblasti Župa, na zapadnim ...

                                               

Piklište

Piklište je smešteno u severoistočnom delu Republike Makedonije, blizu državne granice sa Srbijom 4 km. Od najbližeg grada, Kumanova, selo je udaljeno 40 kilometara istočno. Selo Piklište se nalazi u istorijskoj oblasti Sredorek. Naselje je polož ...

                                               

Smesnica

Smesnica je naselje u Republici Makedoniji, u severnom delu države. Smesnica pripada opštini Zelenikovo, koja okuplja jugoistočna predgrađa Grada Skoplja.

                                               

Letevci

Letevci su naselje u Republici Makedoniji, u severnom delu države. Letevci pripadaju opštini Petrovec, koja okuplja istočna predgrađa Grada Skoplja.

                                               

Petralinci

Petralinci su smešteni u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Strumice, naselje je udaljeno 8 kilometara severoistočno. Naselje Petralinci se nalazi u oblasti Strumica, u središnjem delu plodnog Strumičkog polja. Južno od P ...

                                               

Kalanjevo

Kalanjevo je smešteno u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Kavadaraca, naselje je udaljeno 30 kilometara istočno. Naselje Kalanjevo se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je smešteno na zapadnim padinama Konečke ...

                                               

Jabolci

Jabolci su naselje u Republici Makedoniji, u severnom delu države. Jabolci pripadaju opštine Sopište, koja okuplja južna predgrađa Grada Skoplja.

                                               

Iberli

Iberlija je smeštena u južnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Kavadaraca, selo je udaljeno 35 kilometara istočno. Selo Iberlija se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je smešteno na južnim planina Konečke planine, dok južno o ...

                                               

Ćojlija

Ćojlija je naselje u Republici Makedoniji, u severnom delu države. Ćojlija pripada opštini Petrovec, koja okuplja istočna predgrađa Grada Skoplja.

                                               

Zgropolci

Zgropoljci su smešteni u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Velesa, naselje je udaljeno 12 kilometara južno. Reljef: Naselje Zgropoljci se nalazi u istorijskoj oblasti Povardarje. Selo je položeno u dolini Vardara. Za ...

                                               

Ulanci

Ulanci su smešteni u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Velesa, naselje je udaljeno 30 kilometara južno. Reljef: Naselje Ulanci se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je položeno u dolini Vardara, blizu ušća Bre ...

                                               

Čanaklija

Čanaklija je smeštena u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Strumice, naselje je udaljeno 10 kilometara severoistočno. Naselje Čanaklija se nalazi u istorijskoj oblasti Strumica. Naselje je položeno na severnom obodu plodn ...

                                               

Dobrošinci

Dobrošinci su smešteni u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Strumice, naselje je udaljeno 10 kilometara severno. Naselje Dobrošinci se nalazi u istorijskoj oblasti Strumica. Naselje je položeno na severnom obodu plodnog S ...

                                               

Grnčište

Grnčište je smešteno u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Velesa, naselje je udaljeno 15 kilometara južno. Reljef: Naselje Grnčište se nalazi u istorijskoj oblasti Povardarje. Selo je položeno iznad doline Vardara, na ...

                                               

Vodovrati

Vodovrati su smešteni u središnjem delu Republike Makedonije. Od najbližeg većeg grada, Velesa, naselje je udaljeno 30 kilometara južno. Reljef: Naselje Vodovrati se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je položeno iznad doline Vardara, na b ...

                                               

Ilovica

Ilovica je smeštena u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Strumice, naselje je udaljeno 15 kilometara istočno. Naselje Ilovica se nalazi u istorijskoj oblasti Strumica. Naselje je položeno na severnom obodu plodnog Strumič ...

                                               

Miletkovo

Miletkovo je smešteno u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Đevđelije, selo je udaljeno 20 kilometara severno. Selo Miletkovo se nalazi u istorijskoj oblasti Bojmija. Selo je na desnoj obali Vardara, u istočnom podnožju pl ...

                                               

Ednokućevo

Ednokućevo je smešteno u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Strumice, naselje je udaljeno 8 kilometara istočno. Naselje Ednokućevo se nalazi u istorijskoj oblasti Strumica. Naselje je položeno u središnjem delu plodnog St ...

                                               

Čelevec, Demir Kapija

Čelevec je smešten u južnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Kavadaraca, selo je udaljeno 30 kilometara istočno. Selo Čelevec se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je smešteno na južnim planina Konečke planine, dok južno od n ...

                                               

Prždevo

Prždevo je smešteno u južnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Kavadaraca, selo je udaljeno 25 kilometara istočno. Selo Prždevo se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je smešteno u dolini Vardara, koji protiče severoistočno od ...

                                               

Strmaševo

Strmaševo je smešteno u južnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Kavadaraca, selo je udaljeno 25 kilometara jugoistočno. Selo Strmaševo se nalazi u istorijskoj oblasti Tikveš. Selo je na severnim padinama planine Kožuf, na približno ...

                                               

Krivci

Naselje Krivci je smešteno u krajnjem zapadnom delu Republike Makedonije, na samoj granici sa Albanijom 2.5 km severozapadno od naselja. Od najbližeg većeg grada, Debra, naselje je udaljeno 3 km severno. Reljef: Krivci se nalaze u gornjem delu is ...

                                               

Radičevo

Radičevo je smešteno u jugoistočnom delu Republike Makedonije. Od najbližeg grada, Strumice, naselje je udaljeno 12 kilometara severno. Naselje Radičevo se nalazi u istorijskoj oblasti Strumica. Naselje je položeno na severozapadnom obodu plodnog ...