ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25
                                               

Dinoksilin

Dinoksilin je sintetičko jedinjenje koje je razvijeno za primenu u naučnim istraživanjima. Dinoksilin deluje kao potentan pun agonist na svih pet podtipova dopaminskog receptora.

                                               

Naltrindol

Pošto peptidna jedinjenja ne mogu da pređu krvno moždanu barijeru, naltrindol je razvijen kao ne-peptidni antagonist koji je analogan delta-preferentnom endogenom opijatu enkefalinu. Enkefalin sadrži aromatičnu fenil grupu u svom Phe 4 ostatku, z ...

                                               

Ankilozirajući spondilitis

Ankilozirajući spondilitis ili ankilopoezni spondilartritis je hronična, seronegativna, progresivna zapaljenska bolest lokomotornog sistema. Najčešće započinje u krsno-bedrenom zglobu, a potom se širi na zglobove, ligamente i druge vezivne formac ...

                                               

BP-897

BP-897 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao umereno selektivni parcijalni agonist dopaminski D 3 receptora. On je uglavnom korišćen za studiranje tretmana za kokainsku adikciju.

                                               

LP-12

LP-12 je lek koji deluje kao potentan agonist 5HT 7 serotoninskog receptora, se veoma visokom selektivnošću u odnosu na druge receptore, kao što su serotonin 5-HT 1A i 5-HT 2A, i dopaminski D 2 receptor. On je korišten u istraživanjima uloge 5-HT ...

                                               

U-50488

U-50488 je lek koji deluje kao visoko selektivni agonist κ-opioidnog receptora, bez μ-opioidnih antagonističkog dejstva. On ima analgetske, diuretske i antitusivne efekte, i poništava memorijski uticaj antiholinergičkih lekova. U-50488 je bio jed ...

                                               

BRL-44408

BRL-44408 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist α 2A adrenoreceptora. Smatra se da može da ima potencijalnu terapeutsku primenu u tretmanu ekstrapiramidalnih nuspojava proizvedenih upotrebom pojedini ...

                                               

EGIS-12.233

EGIS-12.233 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao potentan i selektivan antagonist za 5-HT 6 i 5-HT 7 serotoninske receptore, sa znatnom selektivnošću u odnosu na druge receptore. On povećava otpuštanje dopaminu tkivu puž ...

                                               

LY-379.268

LY-379.268 je lek koji se koristi u neurološkim istraživanjima. On deluje kao potentan i selektivan agonist za grupu II metabotropnih glutamatnih receptora. On je izveden iz starijeg agonista mGluR groupe II eglumegada, i doveo je do razvoja pote ...

                                               

U-92.016-A

U-92.016-A je psihoaktivni lek i hemikalija koja se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao potentan, visoko efikasan i selektivan agonist 5-HT 1A receptora sa dugotrajnim dejstvom. Bilo je predloženo da on potencijalno može da služi kao ...

                                               

Tetraetilamonijum

Tetraetilamonijum kvaternarni amonijum katjon je koji sadrži četiri etil grupe vezane za centralni atom azota, i pozitivno je naelektrisan. On se javlja zajedno sa protivjonom, i najčešće se nalazi u obliku jednostavnih soli kao što su tetraetila ...

                                               

O-2545

O-2545 je analgetički kanabinoidni derivat koji je kreirala kompanija Organix Inc. za primenu u naučnim istraživanjima. Za razliku od velikog broja drugih kanabinoida, on je rastvoran u vodi. O-2545 ima visok afinitet za CB 1 i CB 2 receptore, sa ...

                                               

Metabolički intermedijar

Metabolički intermedijeri su molekuli koji su prekursori ili metaboliti biološki značajnih molekula. Intermedijeri od relativno manjeg značaja za ćelijsku funkciju, ali imaju važnu ulogu u alosternoj regulaciji enzima.

                                               

L-368.899

L-368.899 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist oksitocinskog receptora, sa znatnom selektivnošću u odnosu na vazopresinske receptore. Za razliku od srodnih lekova kao što je periferno selektivni L-3 ...

                                               

O-1057

O-1057 je analgetski kanabinoidni derivat koji je kreirala kompanija Organix Inc. za upotrebu u naučnim istraživanjima. Za razliku od većine kanabinoida, on je rastvoran u vodi, što mu daje znatnu prednost u odnosu na srodne kanabinoide. In posed ...

                                               

L-765.314

L-765.314 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist za alfa-1 adrenergički receptor α 1B. On se uglavnom koristi za istraživanje uloge α 1B receptora u regulaciji krvnog pritiska, mada se smatra da α 1B receptor isto tako ima važnu ...

                                               

DCPG

DCPG -3.4-DCPG) je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao potentan i selektivan agonist za metabotropni glutamatni receptor mGluR 8. On ima antikonvulzivno dejstvo u životinjskim studijama. On je takođe istraživan kao mogući ...

                                               

SB-204.741

SB-204.741 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist na serotoninskom 5-HT 2B receptoru, sa oko 135x selektivnošću u odnosu na blisko srodni 5-HT 2C receptor, i još većom u odnosu na 5-HT 2A receptor. On se koristi u naučnim istraži ...

                                               

DPI-287

DPI-287 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je visoko selektivni agonist δ-opioidnog receptora, koji uzrokuje konvulzije u manjoj meri nego drugi članovi ove familije. On ima antidepresivno dejstvo.

                                               

PD-0298029

PD-0298029 je lek koji deluje kao selektivni antagonist za muskarinski acetilholinski receptor M 4. On je razvijen za lečenje Parkinsonove bolesti, ali je zbog slabe biodostupnosti i brzog metabolizma njegova primena u životinjskim studijama ogra ...

                                               

2-Etil-5-metoksi-N,N-dimetiltriptamin

2-Etil-5-metoksi- N, N -dimetiltriptamin je triptaminski derivat koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni agonist 5-HT 6 receptora, sa K i od 16 nM, i bio je jedan od prvih selektivnih agonista razvijenih za ovaj recepto ...

                                               

UR-AK49

UR-AK49 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima, i koji deluje kao potentan antagonist za neuropeptid Y / pankreasnom polipeptidnom receptoru Y 4, i koji je takođe parcijalni agonist histaminskih receptora H 1 i H 2. UR-AK49 je čist antag ...

                                               

Metirozin

Metirozin je antihipertenzivni lek. On inhibira enzim tirozinska hidroksilaza i, stoga sintezu kateholamina. Posledica toga je snižavanje nivoa kateholamina dopamina, adrenalina i noradrenalina u telu.

                                               

PCCG-4

PCCG-4 je istraživački lek koji deluje kao selektivni antagonist za grupu II metabotropnih glutamatnih receptora, sa neznatnom selektivnošću za mGluR 2. Ona nije dovoljna za razlikovanje mGluR 2 i mGluR 3 responsa. PCCG-4 se koristi u istraživanj ...

                                               

Aptamer

Aptameri su oligonukleinske kiseline ili peptidni molekuli koji se vezuju za specifični ciljni molekul. Prirodni aptameri postoje kao riboprekidači. U laboratoriji se aptameri opično formiraju selekcijom iz velikog mnoštva randomnih sekvenci. Apt ...

                                               

DPI-221

DPI-221 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je visoko selektivni agonist δ-opioidnog receptora, koji proizvodi konvulzije u manjoj meri nego drugi lekovi iz ove familije.

                                               

SIB-1893

SIB-1893 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je bio jedan od prvih jedinjenja razvijenih kao selektivni antagonisti za metabotropni glutamatni receptor podtip mGluR 5. On ima antikonvulsivno i neuroprotektivno dejstvo, i redukuje ...

                                               

LY-404.187

LY-404.187 je ampakinski lek koji je razvila kompanija Eli Lili. On je član biarilpropilsulfonamidne klase ampakina. LY-404.187 poboljšava kognitivne funkcije u životinjskim studijama, a isto tako ispoljava efekte koji sugerišu antidepresantno de ...

                                               

Baklofen

Baklofen je derivat gama-aminobuterne kiseline. On se prvenstveno koristi za tretiranje spasticiteta. On je u ranom stadijumu istraživanja za moguću upotrebu u tretmanu alkoholizma. Baklofen je agonist GABA B receptora. Njegovo korisno dejstvo na ...

                                               

Perikardiocenteza

Perikardiocenteza, perkutana perikardiocenteza je kardiološka metoda drenaže nakupljenog izliva tečnosti u perikardijalnom prostoru. Izvodi se ubodom kroz zid grudnog koša, na orijentirnim tačkama ili "naslepo" pomoću specijalnog šprica i igle, k ...

                                               

MTEP

3-piridin je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. Razvila ga je kompanija Merck & Co. On je selektivan alosteran antagonist metabotropnog glutamatnog receptora mGluR5. On je identifikovan putem studija odnosa strukture i aktivnosti stari ...

                                               

HYDIA

HYDIA je lek koji se koristi u neurološkim istraživanjima. On deluje kao potentan i selektivan antagonist grupe II metabotropnih glutamatnih receptora. On je bio koristan u mapiranju proteina grupe II mGluR receptora i njihovom molekulskom modelo ...

                                               

LY-307.452

LY-307.452 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je bio među prvim jedinjenjima koja su delovala kao selektivni antagonisti za grupu II metabotropnih glutamatnih receptora, i bio je koristan u ranim ispitivanjima te receptorske fami ...

                                               

Idazoksan

Idazoksan je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist α2 adrenergičkog receptora i imidazolinskog receptora. Idazoksan je istraživan za potencijalnu primenu kao antidepresiv, ali nije plasiran na tržište. ...

                                               

SKF-83959

SKF-83.959 je sintetički benzazepinski derivat koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist D 1 receptor i pun agonist D 5 receptora. On ima visok afinitet za oba receptora, te stimuliše putem D 5 receptora PLC/PI ...

                                               

Uloga angiogeneze u patogenezi metastaziranja

Uloga angiogeneze u patogenezi metastaziranja je značajna, jer stvara nove krvne sudove, koji su suštinska komponenta metastatskog puta, kojim tumorske ćelije izlaze iz primarnog tumorskog žarišta i ulaze u cirkulaciju. Takođe metastaski proces n ...

                                               

Intolerancija na kravlje mleko

Intolerancija na kravlje mleko najčešći je klinički entitet u okviru "protein-senzitivnog sindroma” koji se javlja u ranom detinjstvu. Simptomi intolerancije se mogu se ispoljavati brzo ili postepeno. Prvo može nastati anafilaktična reakcija, a z ...

                                               

O-1125

O-1125 -Δ8-tetrahidrokanabinol) je lek koji je kanabinoidni derivat. On manifestuje analgetska svojstva i koristi se u naučnim istraživanjima. O-1125 je potentan CB 1 pun agonist sa Ki vrednošću od 1.16 nM.

                                               

CSP-2503

CSP-2503 je potentan i selektivan agonist 5-HT 1A receptora, i antagonist 5-HT 2A receptor i 5-HT 3 receptora. On je prvi put sintetisan 2003 koristeći dizajn baziran na računarskom modelu i QSAR studijama. U istraživanjima na pacovima, CSP-2503 ...

                                               

Alfa-Metilserotonin

α-Metilserotonin, je triptaminski derivat blisko srodan neurotransmiteru serotoninu. On deluje kao neselektivni agonist serotoninskog receptora i ekstenzivno se koristi u naučnim istraživanjima funkcije serotoninskog sistema. Za razliku od seroto ...

                                               

SIB-1757

SIB-1757 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je bio jedan od prvih jedinjenja razvijenih kao selektivni antagonisti za metabotropni glutamatni receptor podtip mGluR 5. On ima antihipergleziono dejstvo kod životinja. SIB-1757 zajed ...

                                               

LY-487.379

LY-487.379 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni pozitivni alosterni modulator za metabotropni glutamatni receptor grupe II mGluR 2. On se koristio za studiranje strukture i funkcije ovog tipa receptor, i LY-48 ...

                                               

ATC-0175

ATC-0175 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je selektivni nepeptidni antagonist melanin-koncentrirajućeg hormonskog receptora MCH 1. U životinjskim studijama je pokazano da proizvodi anksiolitičke i antidepresivne efekte, bez sed ...

                                               

Datov sindrom

Datov sindrom je mešoviti poremećaji ponašanja i verovanja, specifičan za određene kulturne ili društvene grupe ili određene geografske lokalitete, da je impotencija ili preuranjena ejakulacija izazvan gubitkom "semene tečnosti”. On u sebi najčeš ...

                                               

SB-215.505

SB-215.505 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist na serotoninskom 5-HT 2B receptoru, sa dobrom selektivnošću u odnosu na srodne 5-HT 2A i 5-HT 2C receptore. On se koristi u naučnim istraživanjima funkcije 5-HT 2 familije recepto ...

                                               

DPI-3290

DPI-3290 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je potentan analgetik, koji zaziva neznatnu respiratornu depresiju. DPI-3290 deluje kao agonist μ- i δ-opioidnog receptora, sa IC50 vrednošću od 6.2 nM na μ i 1.0 nM na δ.

                                               

Aprepitant

Aprepitant) je antiemetično hemijsko jedinjenje koje pripada klasi lekova koji su antagonisti supstance P. On deluje putem blokiranja neurokininskog 1 receptora. Merk proizvodi aprepitant pod imenom emend za prevenciju akutne i kasnije hemoterapi ...

                                               

Tamponada srca

Tamponada srca je poremećaj u funkciji perikardijuma koji se ispoljava smetnjama u dijastolnom punjenju srca, zbog nakupljanja tečnosti u perikardnoj šupljini i porasta intraperikardnog pritiska. Perikard, srčana kesa maramica je fibroelastična d ...

                                               

JTE-907

JTE-907 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni inverzni agonist CB 2 receptora. On ima antiinflamatorno dejstvo u životinjskim studijama. Smatra se da posreduje interakciju između CB 2 receptora u IgE.

                                               

O-2694

O-2694 je lek koji je kanabinoidni derivat. On ima analgetsko dejstvo, i koristi se u naučnim istraživanjima. Za razliku od većine drugih kanabinoida, on je rastvoran u vodi. O-2694 ima visok afinitet za CB 1 i CB 2 receptore, sa K i vrednostima ...