ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 147
                                               

Athabaska

Athabaska /Ime dolazi od Forest Cree naziva athap = in susseccion + askaw = grass reeds / Glavna grupa Chipewyan Indijanaca nastanjena između jezera Athabaska i Great Slave Lake, u kanadskim provincijama Saskatchewan i Alberta. Alexander Mackenzi ...

                                               

Yutlinuk

Yutlinuk, pleme Kwakiutl Indijanaca iz skupine Nawiti, nastanjeno nekada na otočju Scott kod obale Vancouvera u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Naziv Yutlinuk anglizirani je oblik plemenskog imena yútl’inuxw, koji je nastao iz yútl’i, i ...

                                               

Tlatlasikoala

Tlatlasikoala, pleme Kwakiutl Indijanaca, uže grupe Nahwitti, porodica Wakashan naseljeno na kanadskom otoku Vancouver u provinciji Britanska Kolumbija. Tlatlasikoale su bili vodeće pleme Nahwitta koje su činili sa plemenima Nakomgilisala i Yutli ...

                                               

Ucluelet

Ucluelet /Nootka naziv u značenju a place of safe harbour, pleme Aht Indijanaca na zapadnoj strani Barclay Sounda na otoku Vancouver u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Tradicionalni teritorij uključuje Ucluelet Inlet, poluoptok Ucluelet ...

                                               

Barriere

Barrière Lake Algonkini, jedna od skupina pravih Algonquin Indijanaca čije se područje nalazilo oko jezera Barrière i Kakabong. Danas pod imenom Algonquins of Barriere Lake žive na rezervatu Rapid Lake Indian Reserve, koji je utemeljen za njih 19 ...

                                               

Chikauach

Chilcowitch, pleme salishan Indijanaca sa Oak Baya, zapadno od Gonzales Poimta na jugu kanadskog otoka Vancouver. Porijeklom od starijeg plemena Chekonein ili Chkungen od kojih su se u davna vremena odvojili na području McNeill Baya. Ovo pleme vj ...

                                               

Barrière Lake Algonkini

Barrière Lake Algonkini, jedna od skupina pravih Algonquin Indijanaca čije se područje nalazilo oko jezera Barrière i Kakabong. Danas pod imenom Algonquins of Barriere Lake žive na rezervatu Rapid Lake Indian Reserve, koji je utemeljen za njih 19 ...

                                               

Awaitlala

Awaitlala /"those inside the inlet"/ pleme Kwakiutl ili Kwakwakawakw Indijanaca, porodica Wakashan, sa Knight Inleta u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Glavno središte bio im jer grad Kwatsi. Awaitlale danas žive ujedinjeni sa plemenom T ...

                                               

Kespekewaq

Kespekewaq, jedan od sedam distrikata Micmac Indijanaca iz Kanadske provincije New Brunswick. Danas ovaj distrikt naseljavaju suvremene bande Eskinuopitijk Burnt Church First Nation ili Esgenoôpetitj, Kékwapskuk Pabineau First Nation, Keskapekiaq ...

                                               

Ehatisaht

Ehatisaht, pleme Aht Indijanaca, porodica Wakashan, sa Esperanza, Zeballos i dijela Espinosa Inleta, na zapadnoj obali otoka Vancouver, u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Godine 1996. preostalo ih je oko 200. U proščosti glavna sela su i ...

                                               

Musquarro

Musquarro, ime za bandu, selo i misiju Montagnais Indijanaca sa sjeverne obale zaljeva St. Lawrencea, nasuprot otoka Anticosti, u kanadskoj provinciji Quebec. Swanton u članku o Montagnaisima naziva ih Musquaro ili Romaine, i locira na rijeci Olo ...

                                               

Wiwekae

Wiwekae, jedna od bandi Lekwiltok Indijanaca čiji je dom bio između Bute i Loughborough Inleta u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Sastojali su se od 4 plemenska klana ili obitelji, od kojih su tri poznata po imenima Gyigyilkam, Gyeksem, ...

                                               

Senijextee

Senijextee, pleme Salishan Indijanaca s obje obale Columbije, od Kettle Fallsa do kanadske granice, te dolina Kettle Rivera, i Arrow Lakesa u Britanskoj Kolumbiji. Pleme je u vrijeme Lewisa i Clarka nazivano Lahanna. Godine 1820. otvorena je trgo ...

                                               

Snonowas

Snonowas, pleme salishan Indijanaca iz šire skupine Nanaimo, naseljeni nekada oko zaljeva Nanoose na istočnoj obali otoka Vancouver, u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Populacija im je 1909. iznosila svega 14. Danas oni sebe nazivaju Sna ...

                                               

Wikeno

Wikeno Pleme Heiltsuk Indijanaca, porodica Wakashan, sa Rivers Inleta u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. Prema arheološkim nalazima ovdje bi se mogli nalaziti kojih 9.000 godina. Swanton navodi sela: Niltala, Nuhitsomk, Somhotnechau, Tlaik, Tsiomhau ...

                                               

Kitamat

Kitamat, pleme Bella Indijanaca sa Douglas Channela na kanadskom toku Vancouver. Kitamati pripadaju užoj grupi Haisla i jezično porodici Wakashan. Sami sebe Kitamati zovu Haisla, a današnje pleme nastalo je miješanjem Kitamata i Kitlope plemena. ...

                                               

Niska

Niska je jedno od triju plemena Chimmesyan Indijanaca iz doline rijeke Nass u sjeverozapadnoj Britanskoj Kolumbiji, Kanada. U vrijeme kada su prvi europski istraživači 1793. došli na ušće rijeke bilo ih je oko 8.000, ali im se zbog epidemija broj ...

                                               

Naskoten

Naskoten Naskoten Indijanci jedno su od plemena Carriera u području Fraser River u Britanskoj Kolumbiji, blizu ušća Blackwatera. Bijahu podijeljeni na više bandi što su lutale i lovile u dolini Nazko, gdje im je 1892. utemeljen rezervat Nazko Val ...

                                               

Kaäke

Kaäke, Salishan pleme nekad naseljeno na jugoistočnoj obali otoka Valdez u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Govorili su dijalektom jezika comox a Swanton ih navodi kao jednu njihovu lokalnu skupinu. Navodi ih Boas u MS, B. A. E., 1887. N ...

                                               

Ksapsem

Ksapsem, jedna od lokalnih skupina Songish Indijanaca, jezične porodice salishan, koji su živjeli u Esquimaltu na jugu otoka Vancouver u Kanadi. Pod ovim imenom spominje ih Boas. Banda na Esquimalt Indian Reserve danas je poznata kao Esquimalt Fi ...

                                               

Ouneskapi

Ouneskapi, jedna od skupina sjevernoameričkih Indijanaca porodice algonquian, koji su, prema Evan Pritchardu, pripadali užoj skupini Naskapa sa poluotoka Labrador, Kanada. Na popisma kod Sultzmana i Swantona se ne spominju. Naziv Ounescapee se na ...

                                               

Komkutis

Komkutis, jedno od četiri ili pet plemena iz prave grupe Kwakiutl ili Fort Rupert Indijanaca nastanjenih na području Fort Ruperta u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. Ostala Kwágu7lh plemena su Guetela, Komoyue, Matilpe i Walas Kwakiutl. Komkutis Kwak ...

                                               

Sekw’el’wás

Sekw’el’wás, jedna od bandi ili prvih nacija Lillooet Indijanaca, danas nastanjeni u blizini Lillooeta u Britanskoj Kolumbiji, Kanada, na rezervama Cayoosh Creek 1, Pashilqua 2 i Pashilqua 2a. Populacija im iznosi oko 160

                                               

Outimagami

Outimagami (u nipissingu = deep-water people,/ neidentificirana skupina Algonquin Indijanaca koji su živjeli sjeverno od jezera Nipissing i prema Hudson Bayu. Spominju se u Jes. Rel. 1640, 34, 1858. Prema svome imenu, smatra Hodge, mogli bi biti ...

                                               

Bagoache

Bagoache, banda Chippewa Indijanaca sa sjeverne obale jezera Superior u Ontariju, Kanada. Ime Bagoache spominje La Chesnaye 1697 kao ime za zemlju na obali Superiora, gdje je živjelo između 200 i 300 ljudi.

                                               

Pikwakanagan

Pikwakanagan /Pikwàkanagàn od Pick-wok-nah-gone u značenju beautiful hilly country covered in evergreens ", jedna od bandi Algonquin Indijanaca sa rezervata Golden Lake u okrugu Renfrew, Ontario, Kanada. Populacija im je 1900. iznosila 86; 97 190 ...

                                               

Ouachegami

Ouachegami, naziv za jednu skupinu Algonquian Indijanaca iz Kanade koje spominju stari francuski izvori. Prema John Fletcher Stewardu ovaj naziv, pisan na francuskom, mogao bi biti identičan sa Watagamie, koja u algonkinskoj jeziku znači fox, i i ...

                                               

Outchatarounounga

Outchatarounounga, ime u ranim francuskim dokumentima za jednu lokalnu skupinu Algonquin Indijanaca iz jugoistočne Kanade. Spominje ih Peter Esprit Radisson u svom Putovanju. uz niz drugih algonkinskih skupina za koje kaže da su mnoge uništene od ...

                                               

Lower Kutenai

Lower Kutenai, jedna od dva glavna plemena Kutenai Indijanaca, porodica Kitunahan koji se od Upper Kutenaja razlikuju po dijalektu i kulturi. Lower Kutenai obitavali su na Lower Kutenai Riveru, i za razliku od Gornjih, koji su živjeli od lova na ...

                                               

Tadousac

Tadousac, pleme ili banda Montagnais Indijanaca sa rijeke Saguenay na poluotoku Labrador, Quebec, Kanada. Godine 1863. dio ih je smješten na rezervat na Manicouaganu a dio na Peribonki. Glavno istoimeno selo Tadousaca tadousac nalazilo se na ušću ...

                                               

Outchougai

Outchougai, banda Algonquian Indijanaca koji su 1640. živjeli na istočnoj obali Georgian Baya i možda južno od French Rivera. Godine 1736. žive u Oki u Quebecu, a Chauvignerie ih opisuje kao klan Nipissinga, sa čapljom kao totemom. Sultzman i Swa ...

                                               

Hamilton Creek

Hamilton Creek, naziv za malenu lokalnu skupinu Salishan Indijanaca sa Kamloops-Okanagan agencije u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. Njihovo brojno stanje iznosilo je 1901. 38.

                                               

Nipissing

Nipissing /Nipissing, =at the little water or lake; Nipissirien, dolazi od Nipisiriniwok ili gent de laigua petita =little-water people; Francuzi su ih nazivali La nation des sorciers, ili narod čarobnjaka, / naziv za jednu od značajnijih skupina ...

                                               

Mouchaouaouastiirinioek

Mouchaouaouastiirinioek, jedno od lokalnih plemena Montagnais-Naskapa iz 17. stoljeća koje je živjelo negdje na kanadskom Labradoru. Točna lokacija nije poznata, a nalazila se vjerojatno u dolini rijeke Saguenay ili sjevernije, između Hudson Baya ...

                                               

Chkungen

Chkungen, jedna od bivših bandi Songish Indijanaca, porodica salishan, koji su živjeli uz zaljev McNeill Bay na krajnjem jugu otoka Vancouver u Kanadi. Oni su vjerojatno identični sa Chekwungeen iz sela Chikawich, za koje se kaže da su jedna od č ...

                                               

Klaskino

Klaskino, pleme iz grupe Koskimo Indijanaca, ogranak Kwakiutla, naseljen na Klaskino Inletu, odnosno u kraju sve od poluotoka Brooks Peninsula pa do oko 6 milja južno od Quatsino Sounda, uključujući Klashkish i Klaskino Inlet, te vodene pritoke k ...

                                               

Tachiwoten

Tachiwoten Jedna od bandi Carrier Indijanaca koja je obitavala uz Stuart Lake, Tachi river, i jezera Thatlah, Tremblay, Tache i Connolly u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. Hodge ih naziva tatshiautin, a službeno su bili poznati i kao Tatché band. Se ...

                                               

Komoyue

Komoyue /=the rich ones, jedno od pet plemena pravih Kwakiutla u području kod Fort Ruperta u Britanskoj Kolumbiji, Kanada.Ovo pleme najpoznatije je pod ratnim imenom Kueha Njihovo glavno naselje bilo je Tsaite na Mound Islandu, koji se nalazi pre ...

                                               

Arendahronon

Arendahronon, jedno od četiri glavna plemena plemenskog saveza Wendat u Ontariju, Kanada. Savezu Wendata osnovanom oko 1400. godine od plemena Attignawantan i Attigneenongnahac, priključili su se tek oko 1560., sto godina prije plemena Tahontaenr ...

                                               

Oukesestigouek

Oukesestigouek /od cree ukĭsĭstĭgwek =swift-water people,/ pleme ili banda Montagnais-Naskapa, poznati Francuzima negdje od 1643. Živjeli su na gornjim vodama rijeke Manicouagan sjeverno od Papinachoisa. Poznati su pod nizom sličnih naziva: Ouche ...

                                               

Chomonchouaniste

Chomonchouaniste, ime koje se navodi na nekoliko karata kao oznaka plemena sjeverozapadno od jezera St. John u Quebecu, Kanada. Hodge drži da je ime montagnaiskom plemenu ili selu. Evan T. Pritchard također slijedi Hodgea smatrajući ih Montagnais ...

                                               

Aondironon

Aondironon /people at the edge of the great water, jedno od plemena iz saveza Attiwandaronk ili Neutral Nation, jezična porodica Iroquoian. Ovo pleme živjelo je na granici sa Wendatima u zapadnom Ontariju. Godine 1648. njihovo glavno naselje napa ...

                                               

Mitchitamou

Mitchitamou, ime za jedno pleme iz skupine pravih Algonquina koji se spominju ranim dokumentima iz 17. stoljeća uz plemena pod nazivima Timiscimi, Outimagami, Ouachegami, Outurbi i Kiristinon. Sultzman ih navodi kao jednu od bandi udruženu sa Alg ...

                                               

Quillacinga

Quillacinga /ime dano od Quechua, dolazi možda od killa "luna" + singa "nariz" ; Inca Garcilaso de la Vega. Radi se o vrsti nosnog ukrasa oblika polumjeseca izrađenog od zlata ili drugog plemenitog metala koji su ovi Indijanci nosili, a danas se ...

                                               

Panche

Panche, skupina plemena u kolumbijskom departmanu Cundinamarca, na rijekama Gualí, Mariquita, Coello, Guarinó, Seco, Villeta, Magdalena i Fusagasuga. Bili su južni susjedi Pantagora i Colima. Prema Rivetu 1943, str. 73 njihova glavna plemena su b ...

                                               

Agataes

Agataes, indijansko pleme jezične porodice Chibchan nastanjeno u 15. i 16. stoljeću na rijeci río Magdalena u Kolumbiji, na području današnjeg departmana Santander. Agataes Indijanci i njima susjedni Yarigüíes, Chitareros, Lache i drugi živjeli s ...

                                               

Muinane

Muinane, indijansko pleme porodice Boran, tradicionalno nastanjenii u zoni La Sabana u kolumbijskom departmanu Amazonas, na gornjem toku Cahuinarí ili río Verde, pritoci Caquete i u departmanu Caquetá na Agua Negra. Na području Perua žive u depar ...

                                               

Chocó

Chocó, naziv za skupinu srodnih indijanskih plemena koje su Španjolci u ranom 16. stoljeću pronašli u kako žive duž rijeka u područjima sjeverne Kolumbije i susjednog Dariena u Panami. Geografski se mogu podijeliti na sjeverne koji žive na donjim ...

                                               

Duit

Duit, lokalna grupa Muisca Indijanaca, porodica Chibchan, nastanjeno u hispansko doba u području zvanom Duitama, u Kolumbiji. Jezično su bili srodni plemenima Agataes, Tunebo, Sinsigas i Muisca, sa kojima se po McQuown/ Greenberg klasifikaciji sv ...

                                               

Macaguaje

Macaguaje, nomadsko pleme Indijanaca porodice Tucanoan sa donjeg toka rijeke Putumayo, pritoka Caquete, u departmanima Putumayo i Caquetá, Kolumbija. Jezik macaguaje pripada zapadnoj skupini tucanoanskih jezika i gotovo je mestao. Njime se danas ...