ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145
                                               

Ksut

Ksut bio je, u grčkoj mitologiji, sin Helena i nimfe Orseide te, preko svojih sinova, utemeljitelj grčkih plemena Ahejaca i Jonjana. Kreusa mu je rodila dva sina: Jona i Aheja, kao i kćerku Diomedu.

                                               

Andromah

Za vladara drevnog Tauromenija na Siciliji, v. Andromah vladar Tauromenija Andromah bio je seleukidski plemić i vojskovođa. Bio je sin Aheja, odnosno unuk Seleuka I Nikatora, osnivača carstva. Sin mu je bio vojskovođa Ahej, a sestra Laodika, supr ...

                                               

Magnećani

Magnećani bili su jedno od starogrčkih plemena. U drugom pevanju Ilijade Homer ih ubraja među Grke koji učestvuju u pohodu na Troju i njihovu domovinu smešta u Tesaliju, i to u oblasti koja se i danas zove Magnezija. U istorijsko doba učestvovali ...

                                               

222. pne.

Godina 222. pne. bila je godina predjulijanskog rimskog kalendara. U rimskoj državi bila je poznata kao Godina konzulstva Flamina i Fila. Oznaka 222. pne. za ovu godinu se koristila od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era Anno Domini po ...

                                               

Ahej iz Eretrije

Ahej ili Ahaj iz Eretrije, bio je grčki dramatičar čija su specijalnost bile tragedije i satirske drame. Razni izvori navode da je napisao 24, 30 ili 44 kazališna komada, od kojih je poznato 19 naslova koji uključuju Adrast, Lino, Kikno, Eumenid, ...

                                               

453. pne.

Godina 453. pne. bila je godina predjulijanskog rimskog kalendara. U rimskoj državi bila je poznata kao Godina konzulstva Kvinktilija i Trigemina. Oznaka 453. pne. za ovu godinu se koristila od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era Anno ...

                                               

445. pne.

Godina 445. pne. bila je godina predjulijanskog rimskog kalendara. U rimskoj državi bila je poznata kao Godina konzulstva Augurina i Filona. Oznaka 445. pne. za ovu godinu se koristila od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era Anno Domini ...

                                               

454. pne.

Godina 454. pne. bila je godina predjulijanskog rimskog kalendara. U rimskoj državi bila je poznata kao Godina konzulstva Kapitolina i Vara. Oznaka 454. pne. za ovu godinu se koristila od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era Anno Domini ...

                                               

Ahejci (pleme)

Ahejci ili Ahajci bili su pripadnici jednog od četiri glavna plemena na koja su se delili žitelji antičke Grčke, uz Eoljane, Jonjane i Dorane. Prema osnivačkom mitu koji je zabeležio Hesiod, ime su dobili po Aheju, mitskom utemeljitelju ahajskog ...

                                               

Mitridat II od Ponta

Mitridat II bio je treći po redu kralj Ponta. Bio je sin kralja Ariobarzana. Datum njegovog rođenja, odnosno stupanja na prijestolje nije poznat, ali historičari vjeruju da nije mogao biti raniji od 240. pne. Na prijestolje je došao kao dijete. T ...

                                               

213. pne.

Godina 213. pne. bila je godina predjulijanskog rimskog kalendara. U rimskoj državi bila je poznata kao Godina konzulstva Maksima i Grakha. Oznaka 213. pne. za ovu godinu se koristila od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era Anno Domini ...

                                               

Ahejci (Homer)

Ahejci ili Ahajci jedan je od naziva koje Homer koristi u Ilijadi i u Odiseji da bi označio Grke. Drugi česti nazivi koji se sreću u ta dva epa jesu Danajci i Argivci, dok se po jedan put pojavljuju termini Panheleni i Heleni ; svi ti nazivi kori ...

                                               

Ilijada

Ilijada je junačka epska pesma. Zajedno s Odisejom, Ilijada je jedan od dva antička grčka epa koja se pripisuju Homeru, navodno slepom jonskom ili eolskom pesniku. Ta se dva epa danas smatraju najstarijim delima grčke književnosti, a moderni filo ...

                                               

Razorenje Ilija

Razorenje Ilija ili Razorenje Troje naslov je izgubljene starogrčke epske pesme koja je pripadala trojanskom ciklusu u okviru tzv. kikličkih epopeja. U antici se ova pesma, koja se sastojala od dva pevanja, pripisivala Artkinu Milećaninu, a opeva ...

                                               

Kalhant

Kalhant je lik proroka iz Homerove Ilijade. otac Testor naučio je Kalhanta veštini proricanja budućnosti. Proroci su bili također njegov otac, deda i pradeda. On je mračni vrač čije vizije najčešće predskazuju nečiju propast i sigurnu smrt. Znao ...

                                               

Popis grčkih plemena

Trački Grci u Trakiji Tračani helenizovani Tračani

                                               

Kiparska pesma

Kiparska pesma naslov je izgubljene starogrčke epske pesme koja je pripadala trojanskom ciklusu u okviru tzv. kikličkih epopeja. U jedanaest pevanja, pisanih daktilskim heksametrima, opevala je događaje koji su se dogodili pre onih o kojima peva ...

                                               

Hekaba

Hekaba, prema latiniziranom obliku nazvana i Hekuba, u grčkoj mitologiji bila je Prijamova žena i Hektorova majka, frigijskog porijekla, Dimina i Eunojina kći.

                                               

Trojanski konj

Kako se opsada Troje razvukla na punih deset godina, Grci su uvidjeli da čistom silom neće moći savladati Trojance, pa je lukavi Odisej predložio tu ideju. To je bio ogroman, šuplji drveni konj, kog su napravili Grci da se pomoću njega uvuku u Tr ...

                                               

Danajci

Danajci jedan je od naziva koji se u Homerovoj Ilijadi često koristi da bi se označili Ahejci. Ta reč doslovno označava "Danajeve potomke", a konkretno se odnosi na Grke koji su u drevnoj antici živeli u Argolidi na Peloponezu, pa je to možda raz ...

                                               

Etiopida

Etiopida naslov je izgubljene starogrčke epske pesme koja je pripadala trojanskom ciklusu u okviru tzv. kikličkih epopeja. Ime je dobila po etiopskom kralju Memnonu. Hronološki gledano, Etiopida je opevala događaje koji su se dogodili nakon onih ...

                                               

Astijanakt

Astijanakt bio je, u grčkoj mitologiji, sin trojanskog junaka Hektora, sina Prijamovog, i Andromahe, kćerke Eetiona, kralja grada Tebe u Kilikiji. Po rođenju je dobio ime Skamandrije po reci Skamandru u Troadi, ali su ga Trojanci nazvali Astijana ...

                                               

Mala Ilijada

Mala Ilijada naslov je izgubljene starogrčke epske pesme koja je pripadala trojanskom ciklusu u okviru tzv. kikličkih epopeja. Mala Ilijada imala je četiri pevanja, u daktilskim heksametrima, i opevala je događaje koji su usledili nakon onih opis ...

                                               

Ahemen

Ahemen bio je eponimski predak iranske ahemenidske dinastije, koji je vladao Perzijom od cca 705. do cca 675. pne. kada ga je naslijedio sin Teisp od Anšana. Njegova dinastija rodila je mnoge slavne perzijske vladare poput Kira Velikog, Darija Ve ...

                                               

Kir I

Kir I bio je kralj Anšana od cca 640. do cca 580. pne. Njegov otac, Teisp od Anšana, osvojio je elamski grad Anšan i time postavio temelje za stvaranje buduće Perzijske Monarhije.

                                               

Amestrija

Amestrija, Amestris ili Amastris je bila žena Kserksa I., vladara Perzijske Monarhije, odnosno majka njegovog nasljednika Artakserksa I. Njena reputacija vrlo je loša kod antičkih grčkih historičara.

                                               

Megabiz II

Megabiz II. je bio perzijski plemić, satrap Sirije i jedan od najvažnijih vojskovođa u Perzijskoj Monarhiji tokom 5. vijeka pne.; sudjelovao je u pohodima protiv Babilonije, Grčke i Egipta, te u pobuni protiv Artakserksa I.

                                               

Artaban IV od Partije

Artaban IV od Partije bio je pretposljednji vladar Partskog Carstva. Bio je najmlađi sin kralja Vologasa V, koga je nakon smrti 208 naslijedio Artabanov stariji brat Vologase VI. Između 208. i 214. je Artaban protiv Vologasa u Mediji digao ustana ...

                                               

Kserks II

Kserks II bio je veliki kralj Perzijske Monarhije iz iranske dinastije Ahemenida koji je 424. pne. vladao svega 45 dana.

                                               

Artaban III od Partije

Artaban III od Partije bio je partski velmoža i pretendent na partsko prijestolje za vrijeme vladavine Pakora II. Godine 80-81. je nakratko uspio preuzeti vlast u dijelu države, te iz tog perioda potiču kovanice na kojima se nazvao Arsak Artaban. ...

                                               

Artakserks IV

Artakserks IV ili Arz bio je veliki kralj Perzijske Monarhije od 338. do 336. pne. Njegova vladavina bila je vrlo kratka, no značajna je po tome što je obilježila početak raspada velike i moćne Perzijske Monarhije.

                                               

Malik-šah I

Malik-šah I bio je sultan Seldžučke Monarhije od 1072. do smrti. Bio je sin sultana Alp Arslana. Godine 1064. je oca pratio u pohodu na Kavkaz. Iste godine se oženio za Turkan Hatun, kćer karahanidskog vladara Ibrahima Tamgač-hana. Nakon očevog u ...

                                               

Aheront (mitologija)

Za istoimenu rijeku u Grčkoj vidi članak Aheront Aheront grčki: Ἀχέρων / Akhérôn u grčkoj mitologiji je bila rijeka boli, jedna od rijeka podzemnog svijeta - Hada ostalih četiri su Stiks, Kokit, Flegeton i Leta). Aheront je bilo i ime boga te rij ...

                                               

Haron (mitologija)

Haron Erebov je i Niktin sin ; bio je lađar uHadu, tj. preuzimao je preminule na obali rijeke Aheront.

                                               

Kokit

Kokit je rijeka jadikovanja. Na njegovim obalama ostaju oni koji nemaju čime platiti Haronu da ih preveze preko Aheronta. Njihove su duše osuđene na lutanje cijelu vječnost.

                                               

Stiks

Stiks ili Stig ime je rijeke koja tvori granicu između zemlje i podzemnog svijeta - Hada. Okružuje Had, ovisno o izvorima, devet ili dvadeset puta. Zajedno s Flegetonom, Aherontom i Kokitom, sreće se u središtu Hada na velikoj močvari.

                                               

331. pne.

Godina 331. pne. bila je godina predjulijanskog rimskog kalendara. U rimskoj državi bila je poznata kao Godina konzulstva Potita i Marcela. Oznaka 331. pne. za ovu godinu se koristila od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era Anno Domini ...

                                               

Kirka

U Heziodovoj Teogoniji doznajemo da je Kirka Odiseju rodila tri sina: Agrije, Latin i Telegon, koji je vladao Etruščanima. Kasniji pjesnici govore samo o Telegonu kao njihovu sinu. Kad je Telegon odrastao, Kirka ga je poslala da nađe Odiseja, koj ...

                                               

Georgike

Georgike jeste naslov Vergilijevog didaktičkog speva, napisanog u više od 2.000 heksametarskih stihova i podeljenog u četiri knjige, od kojih se u svakoj obrađuje po jedna poljoprivredna grana: ratarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo,stočarstvo i ...

                                               

Tit Lukrecije Kar

Tit Lukrecije Kar bio je rimski pesnik i filozof. Jedino njegovo delo za koje danas znamo jeste didaktičko-filozofski ep O prirodi, koji je imao izvanrednu ulogu u približavanju grčkih filozofskih ideja Rimljanima i u izgradnji latinskog filozofs ...

                                               

Čamerija

Čamerija je toponim koji koriste uglavnom Albanci za dijelove priobalja Epira na jugu Albanije i sjeverozapadne Grčke, na kojem žive Čami. Najveći dio Čamerije nalazi se u grčkim prefekturama Tesprotija i Preveza uz nekoliko sela u istočnom dijel ...

                                               

Antički Epir

Epir bila je drevna grčka država i kraljevina, smještena u geografskom području Epira na zapadnom Balkanu. Domovina drevnih Epirana graničila se s Etolskim savezom na jugu, drevnom Tesalijom i Makedonijom na istoku i ilirskim plemenima na sjeveru ...

                                               

Nabu-ahhe-bullit

Nabu-ahhe-bullit je bio babilonijski satrap u službi Perzijskog Carstva. Sudeći prema njegovu imenu, najvjerovatnije je bio Babilonac koji je služio babilonijskog kralja Nabonida čiju je vladavinu 539. pne. okončao perzijski vladar Kir Veliki. Na ...

                                               

Marduk-nadin-ahhe

Marduk-nadin-ahhe je bio kralj Babilona u periodu 1100-1082. pne. iz Četvrte dinastije. Marduk-nadin-ahhe je poznat po tome što je podigao najmanje jedan Kudurru - kamen-međaš.

                                               

Ašur-nadin-ahe II

Ashur-nadin-ahhe II bio je kralj Asirije od 1403. do 1393. pne. Naslijedio je Ashur-rim-nisheshua, a smatra se posljednjim kraljem Staroasirskog perioda. Naslijedio ga je Eriba-Adad I, prvi kralj Srednjoasirskog perioda. Ashur-nadin-ahhe je asirs ...

                                               

Ašur-nadin-ahe I

Ashur-nadin-ahhe I bio je kralj Asirije od 1435. pne. do 1420. pne. Vlast je preuzeo nakon smrti svog oca Ashur-rabija I. Na početku njegove vladavine Asirija je postala vazal države Mitanni. Nakon 15-godišnje vladavine ga je svrgnuo brat Enlil-N ...

                                               

Gobrija I

Gobrias I. je bio perzijski plemić, jedan od generala perzijske vojske tijekom vladavine Kira Velikog, te prvi satrap Babilonije. Gobrias je odigrao važnu ulogu u bitci kod Opisa, odnosno prilikom perzijskog osvajanja Babilona 539. pne. Prema Nab ...

                                               

Popis kraljeva Babilona

Ovdje se koristi tradicionalna srednja kronologija, iako postoje razlozi prema kojima je ona prerana za barem jedan vijek. Sumu-la-El 1880-1845. pne. Apil-Sîn 1830-1813. pne. Sabium 1844-1831. pne. Sin-muballit 1812-1793. pne. Samsu-Ditana 1625-1 ...

                                               

Uštanu

Nakon što je perzijski vladar Kir Veliki 539. pne. osvojio Babiloniju, na mjesto babilonskog satrapa pokrajinskog namjesnika imenovao je Gobriasa I. perz. Gaubaruva, a zatim Nabu-ahhe-bullita te Gobriasa II. koji je vladao do oko 525. pne. Satrap ...

                                               

Aachen

Aachen grad je u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji u Njemačkoj, blizu njemačko-belgijsko-nizozemske tromeđe. Aachen ima 257.935 stanovnika stanje 2008. te raznovrsnu industriju koja se rano razvila na temelju manufakturne proizvodnje i nalazišta ugljena ...