ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124
                                               

Proizvodnja antibiotika

Proizvodnja antibiotika podrazumeva grupu postupaka i tehnika kojima se proizvode antibiotici u farmaceutskoj industriji. Od otkrića penicilina i pionirskih istraživanja Florija i Čejna, proizvodnja antibiotika je dobila važno mesto i od tada zna ...

                                               

Metabolizam

Metabolizam je biohemijski proces u kome dolazi do modifikacije hemijskih jedinjenja u živim organizmima i ćelijama. Metabolizam se deli na anabolizam odnosno biosintezu kompleksnih organskih molekula i na katabolizam koji je obrnuti proces od an ...

                                               

Enzim

Enzim je biološki katalizator, tj ima moć da utiče na brzinu hemijske reakcije. Enzimi su neophodni kako bi život bio moguć, jer mnoge reakcije koje se odvijaju u ćelijama organizma su previše spore i vodile bi do drugačijih produkata koje organi ...

                                               

Askorbinska kiselina

Askorbinska kiselina je organsko jedinjenje koje se javlja u prirodi. Ona ima antioksidanske osobine. Ona je bela čvrsta materija. Uzorci koji sadrže nečistoće imaju svetlo žutu boju. Askorbinska kiselina se dobro rastvara u vodi, pri čemu formir ...

                                               

Reproduktivni sistem

Reproduktivni sistem je sistem organa koji organizmima služi u svrhu razmnožavanja. Organi koji pripadaju reproduktivnom sistemu često se nazivaju spolni ili polni organi. Za razliku od ostalih sistema organa, organi spolnog sistema se znatno raz ...

                                               

Salamanca (provincija)

Provincija Salamanca je jedna od devet provincija španjolske autonomne zajednice - Kastilja i Leon, koja se nalazi na zapadu Španjolske. Administrativni centar provincije je istoimeni grad Salamanca, ostali veći urbani centri su Ciudad Rodrigo i ...

                                               

Drenthe

Provincija Drenthe ima površinu od 2680 km² i 489.918 stanovnika popis 2009, a glavni grad je Assen. Po površini je deseta provincija u zemlji, koja se prostire od Njemačke na istoku, sa sjevera graniči s provincijom Groningenom, sa zapada s prov ...

                                               

South Lakeland

South Lakeland je distrikt na sjeverozapadu Engleske od 103.454 stanovnika. Administrativni centar distrikta je grad Kendal koji ima 28.958 stanovnika.

                                               

Sjeverozapad (Južna Afrika)

Sjeverozapad je jedna od devet provincija Južnoafričke Republike, koja se nalazi na istoku države na centralnoj visoravni Highveld. Glavni grad je Mahikeng, a najveći Rustenburg. Provincija Sjeverozapad je osnovana nakon prvih slobodnih općih izb ...

                                               

Lake District

Nacionalni park Lake District prostire se na površini od 2.243 km² u Grofoviji Cumbria, nekad je taj teren pripadao historijskim grofovijama Cumberland, Lancashire i Westmorland. U njemu leže najveća engleska jezera, od kojih je najveće Windermer ...

                                               

Istočni Kaap

Istočni Kaap je jedna od devet provincija Južnoafričke Republike, koja se nalazi na jugu države uz obale Indijskog oceana. Glavni je Bhisho, ali je najveći Port Elizabeth. Istočni Kaap je dio nekadašnje puno veće provincije Kaap koja je ukinuta n ...

                                               

Mpumalanga

Mpumalanga je jedna od devet provincija Južnoafričke Republike, koja se nalazi na istoku države pored obala Indijskog oceana. Glavni grad je Nelspruit, a najveći Witbank. Mpumalanga na lokalnim bantu jezicima znači istok, zapravo doslovno prevede ...

                                               

Ourense

Orense je grad od 105.636 stanovnika na sjeverozapadu Španjolske, koji administrativno podpada pod Španjolsku autonomnu zajednicu Galiciju i Provinciju Ourense. On je administrativni centar i najveći grad Provincije Ourense. Poznat je kao jedna o ...

                                               

Kantabrijsko gorje

Kantabrijske planine sličnog su geološkog porijekla kao i Pirineji, ali se vode kao posebna formacija, a sastoje se od niza visokih grebena koji se uzdiže od grada Torrelavega u autonomnoj zajednici Kantabriji, preko Provincije Palencija, Zajedni ...

                                               

Shropshire

Shropshire skraćeno Shrops je historijski i ceremonijalni county i unitarna jedinica na zapadu Engleske. Njegovo starije normansko ime je Salop.

                                               

Trnovski Gozd

Trnovski gozd je severna granična planina Krasa koja se pruža na njegovom krajnjem severozapadu. Planina se nalazi u zapadnoj Sloveniji. Naselja u podnožju planine su: Lokve, Trnovo, Predmeja, Otlica, Ajdovščina, Črni vrh, Najviši vrh planine je ...

                                               

Mavrinci

Mavrinci su naselje na Grobničkom polju u zaleđu Rijeke, u općini Čavle. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji i granično su naselje općine Čavle i Grobinštine općenito.

                                               

Glavni gen

Glavni geni – odomaćena i tuđica major geni – su geni odgovarajućih poligenskih ili oligogenskih serija koji se fenotipski prepoznatljivo ispoljavaju, za razliku od gena modifikatora ili minor gena. Glavni geni, dakle, obilježavaju fenotipsku eks ...

                                               

Alel

Aleli su različiti oblici jednog istog gena. Geni koji obrazuju alele nazivaju se polimorfni geni, za razliku od monomorfnih koji imaju samo jedan alelni oblik. Aleli jednog gena mogu biti u različitim međusobnim odnosima - interakcijama. Postoje ...

                                               

Oligogen

Oligogene je glavi gen u oligogenskoj seriji gena. Oligogensko nasljeđivanje obilježeno je kontrolom malog broja gena, od kojig glavninu učinka ima glavni ili major gen, dok ostali geni imaju male ili samo modificirajuće efekte. Oligogen je odgov ...

                                               

Regulacija genske ekspresije

Regulacija genske ekspresije obuhvata procese koje ćelije i virusi koriste da regulišu način na koji se informacije gena pretvaraju u genske produkte. Mada funkcionalni genski proizvod može da bude RNK, većina poznatih mehanizama reguliše kodiran ...

                                               

OR2J1

Olfaktorni receptor 2J1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR2J1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanje ...

                                               

Farmakogenomika

Farmakogenomika je grana farmakologije koja se bavi proučavanjem uticajem genetičkih varijacija na dejstvo lekova kod pacijenata putem istraživanja korelacija između genetskog izražavanja ili jednonukleotidnog polimorfizma i efikasnosti ili toksi ...

                                               

OR52K1

Olfaktorni receptor 52K1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR52K1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR2AJ1

Olfaktorni receptor 2AJ1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR2AJ1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR1L1

Olfaktorni receptor 1L1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR1L1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanje ...

                                               

OR56A3

Olfaktorni receptor 56A3 je protein koji je kod ljudi kodiran OR56A3 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR8G5

Olfaktorni receptor 8G5 je protein koji je kod ljudi kodiran OR8G5 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanje ...

                                               

Novgorodska republika

Novgorodska republika, bila je značajna ruska srednjovokovna država sa centrom u Novgorodu. Postojala je između 12. i 15. veka, i prostirala se od Baltika do Urala. Do 1019. do 1020. Novgorod je bio deo Kijevske Rusije. Novgorodske kneževe je pos ...

                                               

Politika (Aristotel)

Politika je jedno od značajnijih djela antičkog grčkog filozofa Aristotela, u kojem je on iznio jednu od prvih teorija političke filozofije o nastanku države. Naslovna reč politika doslovno znači "stvari vezane za polis". Na kraju druge Aristotel ...

                                               

Falcón

Država Falcón je jedna od 23 savezne države Venecuele, koja se nalazi na sjeverozapadu zemlje. Ime je dobila po nekadašnjem predsjedniku Venezuele 1863 1968. - Juanu Falcónu.

                                               

Oujda

Oujda čita se Udžda je grad u Maroku od 494.252 stanovnika. Ona je i administrativni centar vlastite provincije.

                                               

Cuenca (provincija)

Provincija Cuenca je jedna od 5 provincija Španjolske autonomne zajednice - Kastilja-La Mancha, koja se nalazi u sredini Španjolske. Administrativni centar provincije je grad Cuenca koja je i jedini veći urbani centar.

                                               

Poljica (Jelsa)

Poljica su mjesto smješteno je na sredini srednjodalmatinskog otoka Hvara. Gotovo je identična udaljenost do najistočnije točke otoka Hvara - grada Sućurja kao i do grada Hvara na samom zapadu. Zbog karakterističnog smjera pružanja otoka možemo n ...

                                               

Paraguaná

Paraguaná leži između Karipskog mora na istoku i Venezuelanskog zaljeva na zapadu. Poluotok je dug oko 60 km u smjeru sjever-jug, a dužina njegove obale iznosi oko 300 km. Za kolonijalnog razdoblja bio je skrovište pirata i krijumčara. Kako je ni ...

                                               

Barbagia

Barbagia se prostire na površini od 1269 km² po planinskoj unutrašnjosti masiva Gennargentua, po teritoriju koji se najvećim dijelom poklapa sa današnjom provincijom Nuoro. Najveći grad i administrativni centar je Nuoro. Gradići Mamoiada, Gavoi i ...

                                               

Brač

Brač je najveći srednjodalmatinski otok. Dug je oko 40 km, a širok prosječno 12 km. S ukupnom površinom od 395 km² je treći otok po veličini na Jadranu. Od kopna je Bračkim kanalom najveće dubine 78m udaljen 6 do 13 km. Prema zapadu je od otoka Š ...

                                               

Stajnica

Selo Stajnica nalazi se na sjevero-istočnom dijelu današnje općine Brinje, odnosno na krajnjem sjeveru Like. Ovo je područje tipični krš, koji obuhvaća krško Stajničko polje sa okolnim brdskim predjelima i potok Jarugu koja ponire nedaleko od Jez ...

                                               

Moj tata, socijalistički kulak

Moj ata, socialistični kulak je jugoslavenski igrani film snimljen 1987. godine u režiji Matjaža Klopčiča. Po žanru je komedija, a temelji se na istoimenom teatarskom komadu Toneta Partljiča koji je napisao i scenario. Protagonist, čiji lik tumač ...

                                               

Partijska knjižica (film)

Partijska knjižica je sovjetski crno-bijeli igrani film snimljen 1936. godine u režiji Ivana Pirijeva. Po žanru predstavlja kombinaciju melodrame, kriminalističkog i propagandnog filma. Protagonistica, čiji lik tumači Pirijevljeva supruga Ada Voj ...

                                               

Svet na Kajžarju

Svet na Kajžarju je jugoslavenski crno-bijeli dramski film snimljen na slovenskom jeziku 1952. godine u režiji Franceta Štiglica. Predstavlja adaptaciju istoimense priče Ivana Potrča. Radnja je smještena u oblast Haloze nakon Drugog svjetskog rat ...

                                               

Kortrijk

Kortrijk je grad belgijske pokrajine Zapadna Flandrija, na sjeverozapadu Flandrijskog dijela Belgije. Grad ima 75.219 stanovnika. Poznat je po Katoličkom univerzitetu KULAK. Gradska većnica je iz doba renesanse. Grad je poznat i po tome što ga je ...

                                               

Cień

Cień je poljski crno-bijeli igrani film snimljen 1956. godine u režiji Jerzyja Kawalerowicza. Po žanru je mješavina kriminalističkog, špijunskog i ratnog filma. Radnja započinje u suvremnoj Poljskoj i prikazuje kako nepoznatog muškarca ubiju izba ...

                                               

Fosfonopiruvatna hidrolaza

Fosfonopiruvatna hidrolaza je enzim. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 3-fosfonopiruvat + H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } piruvat + fosfat Ovaj enzim je visoko specifičan za fosfonopiruvatne supstrate.

                                               

Fruktoza-bisfosfat aldolaza

Fruktoza-bisfosfat aldolaza je enzim koji katalizuje reverzibilnu reakciju kojom se razlaže aldol, fruktoza 1.6-bisfosfat, u triozne fosfate dihidroksiaceton fosfat i gliceraldehid 3-fosfat. Aldolaza takođe može da proizvede DHAP iz drugih -ketoz ...

                                               

Odna

Sama je sovjetski nijemi film snimljen 1931. u režiji Grigorija Kozinceva i Leonida Trauberga. Naslovna protagonistica, čiji lik tumači Jelena Kuzmina, je mlada lenjingradska učiteljica koja nevoljko pristaje preuzeti posao u zabačenom selu u Alt ...

                                               

Zemlja (film, 1930)

Zemlja je sovjetski crno-bijeli nijemi film snimljen 1930. u režiji Aleksandra Dovženka. Radnja se događa na ukrajinskom selu za vrijeme procesa kolektivizacije te prikazuje kako njegovi žitelji, na poticaj lokalnih komsomolaca, odlučuju osnovati ...

                                               

Staljinizam

Staljinizam je izraz koji najčešće označava ideologiju koju je osmislio Josif Staljin te je nastojao sprovoditi u djelo u SSSR-u za vrijeme svoje vladavine od 1920-ih do 1930-ih; obično se smatra jednim od pravaca marksizma-lenjinizma, iako posto ...

                                               

Staro i novo

Staro i novo, također poznat i pod naslovom Generalna linija je sovjetski crno-bijeli nijemi film snimljen 1929. u režiji Sergeja Ejzenštejna. Radnja je smještena u jedno rusko selo opterećeno siromaštvom i zaostalošću sve do trenutka kada njegov ...

                                               

Bežin lug

Bežin lug je sovjetski crno-bijeli film sniman od 1935. do 1937. u režiji Sergeja Ejzenštejn. Formalno naručen od strane Komsomola, temeljio se na motivima istoimene pripovijesti klasičnog ruskog književnika Ivana Turgenjeva, ali je radnja bila s ...