ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 121
                                               

Vitamin C i prehlada

Prehladu izaziva više sojeva virusa među kojima rinovirus i koronavirus. Prehlade su vodeći razlog za posete lekaru i kao i za odsustvo sa posla i iz škole. Međutim, vitamin C ne sprečava prehladu niti umanjuje jačinu simptoma. On može da bude ko ...

                                               

Riječni vodomari

Ova porodica nastanjuje Afriku, istočnu i južnu Aziju do Australije, a jedna vrsta, vodomar Alcedo atthis, se također viđa u Europi i sjevernoj Aziji. Smatra se da porodica potječe iz Azije. Vrste rodova Ceyx i Ispidina su uglavnom ptice vlažnih ...

                                               

Eunuh (Terencije)

Evnuh je komedija rimskog književnika Publija Terencija Afera, sastavljena po uzoru na istoimeni komad grčkog komediografa Menandra, najistaknutijeg pesnika nove atičke komedije. Pri tom su likovi parazita i hvalisavog vojnika uzeti iz Menandrovo ...

                                               

DNK umrežavanje

U genetici, do umrežavanja DNK dolazi kad razni eksogeni ili endogeni agensi reaguju sa dve različite DNK pozicije. Do toga može doći bilo na istom lancu ili na različitim DNK lancima. Do umrežavanja takođe može doći između DNK i proteina. Replik ...

                                               

Hodžkinova bolest

Hodžkinova bolest ili limforetikulom je maligno oboljenje limfocitnog tkiva koje se karakteriše bujanjem ćelija poznatih kao Rid-Sternbergove ćelije, što dovodi do bezbolnog progresivnog uvećanja limfnog tkiva. To je najčešći oblik malignog limfo ...

                                               

Urinarna inkontinencija

Inkontinencija mokraće ili urinarna inkontinencija je nemogućnost kontrolisanja mokrenja, tj. zadržavanja mokraće, koja se manifestuje u rasponu od povremenog "bežanja" mokraće do potpune nemogućnosti zadržavanja mokraće. Češća je pojava kod star ...

                                               

Elektroforeza

Elektroforeza je metod koji se između ostalog koristi u molekularnoj biologiji kako bi se razdvojili fragmenti DNK molekula i utvrdili njihove veličine prema veličinama fragmenata koje su unapred poznate.

                                               

Grivasti pavijan

Grivasti pavijan je pavijan iz porodice majmuna Starog svijeta. To je najsjevernija vrsta od svih vrsta pavijana. Područje na kojem živi se prostire od Crvenog mora u Egiptu do Eritreje, Etiopije i Somalije. Također živi na Arabijskom poluotoku.

                                               

Kontumacija

Kontumacija je termin vezan za šah. To je kazna koju sudija izriče igraču za određene prekršaje Pravila igre FIDE. Ona može biti izrečena momentalno zakašnjenje igrača na partiju veće od jednog sata, nedisciplina itd, ali i postupno - nakon dve o ...

                                               

Mastoiditis

Mastoiditis je bolest mastoidnog nastavka temporaalne kosti koje nastaje kao komplikacija akutnog zapaljenja srednjeg uva, zbog njegovog neblagovremnog ili neadekvatnog lečenja. Otkako se gnojna upala uva leči hemoterapeuticima i antibioticima, a ...

                                               

Elegijski distih

Elegijski distih jeste strofa sastavljena od dva stiha, od kojih je prvi daktilski heksametar, a drugi je pentametar. To je jedna od najstarijih antičkih strofa, koja je u grčkoj književnosti poznata još iz 7. veka pne., odakle su je kasnije preu ...

                                               

Svrab

Svrabež, svrbež, je subjektivna patološka pojava na koži i sluzokoži koja prati neke kožne i druge bolesti, a manifestuje se neprijatnim senzacijama koje izazivaju želju, za češanje ili grebanje. Svrabež ne treba mešati sa drugim subjektivnim ose ...

                                               

Minisatelit

Minisatelit je sekcija DNK koja se sastoji od kratke serije baza 10-60 bp. Minisateliti se javljaju na više od 1.000 lokacija u humanom genomu. Neki minisateliti sadrže centralnu sekvencu sa nizom "GGGCAGGANG" ili generalnije naklonost ka pojavi ...

                                               

1.5-anhidro-D-fruktoza reduktaza (formira 1.5-anhidro-D-manitol)

1.5-anhidro-D-fruktoza reduktaza je enzim sa sistematskim imenom 1.5-anhidro-D-manitol:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1.5-anhidro-D-manitol + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 1.5-anhidro-D-fruk ...

                                               

Nastupanje vremena

Ovaj farz je vezan samo za pet dnevnih, obaveznih namaza. Kada klanjač stupa u namaz mora znati da li je nastupilo namasko vrijeme. Ako bi klanjao, misleći da nije nastupilo namasko vrijeme, a zatim se ispostavilo da ipak jeste, namaz mu nije isp ...

                                               

Šahovski sat

Šahovski sat se sastoji od dva međusobno povezana sata s jednim dugmetom koji zaustavlja jedan sat a pokreće drugi, tako da dva povezana sata nikada ne mogu da rade istovremeno. Šahovski satovi se koriste u igrama s dva igrača. Svrha sata je da m ...

                                               

Oreksin

Oreksini ili hipokretini su pobuđivački neuropeptidni hormoni koje su simultano otkrile dve grupe istraživača u mozgu pacova. Dva srodana peptida Oreksin-A i B, ili hipokretin-1 i -2, sa aproksimativno 50% identičnim sekvencama, nastaju presecanj ...

                                               

Sitri

Sitri, Bitru ili Sytry, u demonologiji, dvanaest duh Goecije koji vlada nad šezdeset legija. Ima titulu velikog princa u paklu. Pojavljuje se s glavom leoparda i krilima grifona, ali može uzimati i ljudski oblik i tada je vrlo lijep. Budi i ulije ...

                                               

Hronična bubrežna insuficijencija

Hronična bubrežna insuficijencija je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog smanjenja glomerulske filtracije bubrega do konačnog stadijuma uremije. Karakteriše se zadržavanjem uremijskih toksina, nastalih ugl ...

                                               

Epigastrična kila

Epigastrična kila se javlja u epigastriju. Češće su kod male djece mada se javljaju i kod odraslih. Javljaju se u središnjoj liniji između pupka i grudne kosti u području bijele linije. Na tom mjestu se ukrštaju aponeurotične niti ravnog trbušnog ...

                                               

Pirol

Pirol je heterociklično aromatično organsko jedinjenje. To je petočlani prsten sa formulom C 4 H 4 NH. On je bezbojna isparljiva tečnost koja potamni nakon izlaganja vazduhu. Supstituisani derivati se takođe nazivaju pirolima, npr., N -metilpirol ...

                                               

Meleager (general)

Meleager, sin Neoptolemu, bio je makedonski oficir u službi Aleksandra Velikog. Historijski izvori ga prvi put spominju 335. pne. u pohodu protiv Geta, da bi potom sudjelovao u svim važnijim bitkama u pohodu na Aziju, sve dok neposredno pred Alek ...

                                               

Spajanje nehomogenih krajeva

Spajanje nehomogenih krajeva je biohemijski put kojim se popravljaju dvolančani prekidi DNK. Ovi krajevi DNK su nehomogeni zato što se oni spajaju direktno bez korišćenja homolognog templeta. To je u kontrastu sa homolognom rekombinacijom za koju ...

                                               

Sterni efekt

Sterni efekti nastaju usled činjenice da svaki atom unutar molekula zauzima određeni prostor. Ako su atomi previše blizu, dolazi do repulzije usled preklapanja njihovih elektronskih oblaka, i to može da ima uticaja na oblik molekula i reaktivnost.

                                               

Bioresorptivni stent

Bioresorptivni stent, biorazgradivi, bioapsorptivni ili "privremeni" stent je medicinskih uređaj proizveden od resorptivnog materijala koji se ubacuje u krvni sud ili drugi unutrašnji kanal organizma, kako bi otklonilo njihovo suženje ili začeplj ...

                                               

Subversion

SVN je sistem za kontrolu verzija, slobodne licence i otvorenog koda. SVN upravlja datotekama i direktorijumima i njihovim različitim verzijama. Glavna struktura datoteka se nalazi u repozitorijumu. Repozitorijum skoro po svemu podsjeća na obični ...

                                               

Chimnyu od Baekjea

Chimnyu od Baekjea bio je 15. po redu vladar države Baekje, jednog od Tri kraljevstva Koreje. Bio je najstariji sin kralja Geungusua i Gospe Ai. Oca je naslijedio godine 384. Za vrijeme svoje kratkotrajne vladavine je poslao tributarno izaslanstv ...

                                               

Beop od Baekjea

Beop od Baekjea bio je 29. po redu vladar države Baekje, jednog od Tri kraljevstva Koreje. Bio je najstariji sin prethodnog kralja Hyea. Za vrijeme njegove vladavine, država Baekje je nastavila slabiti, te morala prepustiti teritorije oko današnj ...

                                               

Ben Arous

Ben Arous sve do 1957 znan kao Fochville-Ben Arous je grad od 88.322 stanovnikana sjeveru Tunisa u Vilajetu Ben Arous u kom je i administrativni centar.

                                               

Jahja ibn Al-Kasim

Jahja ibn Al-Kasim, ponekad navođen i kao Jahja III, bio je osmi po redu idrisidski vladar današnjeg Maroka, koji je vladao od 880. do smrti. Na prijestolje je došao nakon smrti svog prethodnika Alija ibn Umara.

                                               

691

Godina 691. bila je redovna godina koja počinje u nedjelju u julijanskom kalendaru. Oznaka 691. za ovu godinu se koristi od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era Anno Domini u Evropi postala glavnom metodom označavanja godina.

                                               

Xin Maojiang

Xin Maojiang bio je kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je nakratko služio kao kancelar za vrijeme vladavine cara Gaozonga. Za njega je karakteristično da je jedan od rijetkih kancelara o čijem su životu prilično oskudni podaci ...

                                               

Lu Xun (Tri kraljevstva)

Ovo je kinesko ime; porodično ime je Lu. Lu Xun je bio kineski vojskovođa i velikodostojnik iz doba Tri kraljevstva, poznat kao kancelar države Istočni Wu. Najpoznatiji je po tome što je porazio snage Liu Beija u bitci kod Xiaotinga 222. Njegov s ...

                                               

Le Yanwei

Le Yanwei, kurtoazno ime Degui, bio je kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je nakratko služio kao kancelar za vrijeme vladavine cara Gaozonga. Kao niži službenik se 656. javno suprotstavio planovima da se službeno rehabilitira b ...

                                               

Niu Xianke

Niu Xianke, formalno Vojvoda Zhenjian od Bina, bio je kineski vojskovođa i velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je kao kancelar služio cara Xuanzonga. Poznat je po nekonvencionalnoj karijeri, odnosno po tome što ju je započeo kao nižeraz ...

                                               

Dou Dexuan

Dou Dexuan, formally Baron Gong of Julu, je bio kineski službenik i velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je služio kao kancelar za vrijeme vladavine cara Gaozonga. Poticao je iz ugledne porodice plemića i velikodostojnika koji su bili sl ...

                                               

Dai Zhide

Dai Zhide, formalno Vojvoda Gong od Daoa, bio je kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je kao kancelar služio cara Gaozonga. Bio je nećak Dai Zhoua, koji je kao kancelar služio prethodnog cara Taizonga. Dai Zhou nije imao djece, p ...

                                               

Lai Ji

Lai Ji je bio kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je služio kao kancelar za vrijeme vladavine cara Gaozonga. Caru se zamjerio tako što se usprotivio izmenovanju njegove druge supruge Wu za caricu, zbog čega je prognan na krajnji ...

                                               

Zheng Yuqing

Zheng Yuqing, kurtoazno ime Juye, formalno Vojvoda Zhen od Yingyanga, bio je kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je služio kao kancelar za vrijeme vladavine cara Dezonga, a potom njegovog unuka cara Xianzonga. Njegov unuk Zheng ...

                                               

Jiang Ke

Jiang Ke, formalno Vojvoda od Yongana, bio je kineski vojskovođa i velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je kao kancelar služio cara Gaozonga. O njegovom ranom životu i porijeklu ima malo podataka. Jedino značajnije postignuće je sudjelov ...

                                               

Cui Huan

Cui Huan bio je kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je nakratko služio kao kancelar na početku vladavine cara Suzonga. Na to mjesto ga je 756. postavio Suzongov otac car Xuanzong, kada je bježao iz prijestolnice Changan na počet ...

                                               

Dai Zhou

Dai Zhou, kurtoazno ime Xuanyin, formalno Vojvoda Zhong od Daoa, bio je kineski službenik i velikodostojnik u službi dinastija Sui i Tang, koji je postao kancelar cara Taizonga od Tanga.

                                               

Xu Jingzong

Xu Jingzong, kurtoazno ime Yanzu, formalno Vojvoda Gong od Gaoyanga, bio je kineski političar, državnik i historičar, koji je za vrijeme dinastije Tang postao kancelar. Vrhunac moći je stekao za vrijeme vladavine cara Gaozonga, postavši savezniko ...

                                               

Cen Wenben

Cen Wenben, kurtoazno ime Jingren, formalno Vikont Xian od Jianglinga, bio je kineski kancelar u doba cara Taizonga od Tanga, najpoznatiji kao jedan od urednika Knjige Zhoua, službene historije dinastije Sjeverni Zhou.

                                               

Ge Fuyuan

Ge Fuyuan bio je kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang koji je nakratko služio kao kancelar caricu Wu Zetian. Na mjesto kancelara je došao 691. Samo nekoliko mjeseci godine se njegov kolega Cen Changqian javno usprotivio planovima da se ...

                                               

Cui Zhiwen

Cui Zhiwen, kurtoazno ime Liren, je bio kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang, poznat po tome što je kao kancelar služio cara Gaozonga. Prije dolaska na carski dvor se istakao kao uspješni provincijski guverner, koji je diplomatskim put ...

                                               

Di Renjie

Ovo je kinesko ime; porodično ime je Dí. Dí Rénjié, kurtoazno ime Huaiying, formalno Vojvoda Wenhui od Lianga, bio je kineski službenik iz doba dinastije Tang koji je dva puta služio kao kancelar za vrijeme vladavine carice Wu Zetian. Smatra se j ...

                                               

Yang Yan

Yang Yan, kurtoazno ime Gongnan, bio je kineski velikodostojnik u službi dinastije Tang, koji je služio kao kancelar na početku vladavine cara Dezonga. Zaslužan je za reformu poreznog sistema koji je smanjio davanja seljaka te natjerao trgovce da ...

                                               

Ma Zhou

Ma Zhou, kurtoazno ime Binwang, bio je kineski kancelar za vrijeme vladavine cara Taizonga iz dinastije Tang. Bio je porijeklom iz običnog naroda i karijeru započeo kao nižerangirani službenik; njegove peticije pretpostavljenima su impresionirale ...

                                               

Bu Zhi

Ovo je kinesko ime; porodično ime je Bu. Bu Zhi bio je službenik kineske države IstočniWu, jednog od Tri kraljevstva. Poticao je iz oblasti Wu i za vrijeme kraja dinastije Han je ušao u službu gospodara rata Sun Quana. U nekoliko je navrata dobio ...