ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102
                                               

Adrenergički receptor

Adrenergički receptori su klasa G protein-spregnutih receptora koje aktiviraju kateholamini, posebno noradrenalin i adrenalin. Mada je dopamin takođe kateholamin, njegovi receptori su u različitoj kategoriji. Veliki broj ćelija poseduje ove recep ...

                                               

Katamorfoza

Katamorfoza je pravac evolucije koji se odvija pojednostavljivanjem općeg plana građe i jednostrani odnos organizama prema sopstvenoj sredini. Ona je jedan od vidova filogenetske transformacije u pravcu bolje prilagođenosti konkretnim uvjetima ži ...

                                               

Théophile Gautier

Teofil Gotje je francuski pisac iz XIX veka. Po poetskom stilu bio je romantičar, ali ga je teško svrstati samo tu kategoriju. Osnivač je teorije larpurlartizma, pripadao je krugu pesnika Parnasovske škole, a bio je blizak i idejama simbolizma. U ...

                                               

DNK topologija

Struktura nukleinske kiseline se odnosi na strukturu nukleinskih kiselina kao što su DNK i RNK. Ona se obično deli u četiri nivoa: Tercijarna struktura – lokacije atoma u trodimenzionalnom prostoru, uzimajući u obzir geometrijska i sterna ofranič ...

                                               

Topoizomeraza

DNK topoizomeraze su enzimi koji odmotavaju i zamotavaju DNK, da bi DNK molekuli mogli da kontrolišu sintezu proteina. Topoizomeraze takođe olakšavaju DNK replikaciju. Neophodnost postojanja ovih enzima se zasniva na dvostruko heliksnom obliku mo ...

                                               

Transmembranski protein

Transmembranski protein je tip membranskog proteina koji premoštava celokupnu biološku membranu za koju je permanentno vezan. Transmembranski proteini se protežu od jedne strane membrane do druge. Mnogi TP funkcionišu kao kapije ili "mesta utovar ...

                                               

Sloj veze

Sloj veze je drugi nivo OSI referentnog modela, zadužen za postavljanje, prijem i prenos paketa putem lokalnog medijuma. Tehnika postavljanja paketa na medijum se zove "kontrola pristupa medijumu". Tokom samo jedne komunikacije paket može da se p ...

                                               

Beta ravan

Pored alfa heliksa postoji i druga vrsta sekundarne strukture kod proteina a to je ß ravan. Ona se sastoji od ß lanaca bočno povezanog sa 3 ili više vodoničnih veza i formira uvijenu nabranu ploču. ß lanac je niz aminokiselina, koji se sastoji od ...

                                               

Cisco Discovery Protocol

CDP u mrežnim komunikacijama, je protokol sloja veze OSI referentnog modela. Razvijen je od strane Cisco Systems korporacije, kao takav predstavlja protokol u njihovom privatnom vlasništu, tj. implementiran je samo u njihovom mrežnim uređajima. C ...

                                               

OSPF

OSPF usmjerivački protokol je otvoren, što znači da su njegove specifikacije javne. Definiran je RFC-om 2328. Koristi Dijkstra SPF algoritam za pronalaženje najkraćeg puta. OSPF je protokol stanja veze koji zahtjeva slanje obavijesti o stanju vez ...

                                               

ENTH domen

Ova domen je oko 150 aminokiselina dug i uvek je lociran na N-terminusu proteina. On formira kompaktne globularne strukture, koje se sastoje od 9 alfa heliksa povezanih petljama promenljive dužine. Opštu topologiju određuju tri heliksne ukosnice ...

                                               

DNK supernamotaj

DNK supernamotaj se odnosi na prekomerno ili na nedovoljno uvijanje DNK lanaca. Superspiralizacija je mera naprezanja polimera. Ona je važno u nizu bioloških procesa, kao što je pakovanje DNK molekula. Pojedini enzimi, kao što su topoizomeraze im ...

                                               

Token ring

Token Ring je IBM-ova mreža koja je razvijana 1970-tih te predstavljena ranih 1980-tih godina. Token Ring je vrsta mreže koja je šematski poredana u krug. Token Ring je usko vezan za IEEE 802.5 specifikaciju jer je nastala iz Token Ring tehnologi ...

                                               

Mehanički vezane molekulske arhitekture

Mehanički vezane molekulske arhitekture su molekulske veze koje su posledica njihove topologije. Ovaj tip molekulske veza je analogan sa ključevima na lancu za ključeve. Ključevi nisu direktno povezani sa lancom, ali se ne mogu odvojiti bez otvar ...

                                               

Heliksni svežanj

Troheliksni svežanj je mali proteinski motiv koji se sastoji od nekoliko alfa heliksa, koji su obično međusobno približno paralelno ili antiparalelno orijentisani.

                                               

1614

Ovo je članak o godini 1614. Godina 1614 bila je redovna godina koja počinje u srijedu po gregorijanskom kalendaru odn. redovna godina koja počinje u subotu po 10 dana zaostajućem julijanskom kalendaru.

                                               

Kušjar ibn Laban

Abul-Hasan Kūshyār ibn Labbān ibn Bashahri Gilani, također poznat kao Kūshyār Gīlānī, bio je perzijski matematičar, geograf i astronom rodom iz Gilana na južnoj obali Kaspijskog mora. Uglavnom se bavio trigonometrijom te naslanjao na rad svog pre ...

                                               

Johann Heinrich Lambert

Johann Heinrich Lambert, njemački fizičar, matematičar i astronom francuskog podrijetla. Svojim matematičkim istraživanjima obuhvatio je algebru, sfernu trigonometriju i perspektivu. Prvi je dokazao da je broj π iracionalan broj i prvi se sustavn ...

                                               

Saroski ciklus

"Saros" preusmerava ovamo Saroski ciklus ili saroski period, razdoblje nakon kojega se Sunce, Zemlja i Mjesec nađu gotovo u istom razmještaju te se istim redom ponavljaju Sunčeve i Mjesečeve pomrčine. Traje 223 lunacije, tj. 18 godina i 10.3 dana ...

                                               

James Cook

James Cook je britanski moreplovac i istraživač poznat po ekspedicijama po Pacifiku. Smatra se da je Cook svojim istraživanjima doprinio britanskom Imperiju više nego svi ratovi koje je Kraljevstvo vodilo u historiji. Poznato je i to da je Cook b ...

                                               

Diferencijalna mašina

Diferencijalna mašina je mehanički računar specijalne namjene, dizajniran za tabeliranje polinomnih funkcija. No, pošto se logaritamske i trigonometrijske funkcije mogu aproksimirati polinomima, tako ova mašina ima širi spektar funkcionalnosti.

                                               

Sinusno ravnalo

Sinusno ravnalo služi za točno postavljanje kuta kod kontrolnika i steznih naprava. Sastoji se od ravnala i dva valjkasta kalibra s potpuno istim promjerima. Spojnica njihovih središta mora biti potpuno paralelna s rubom ravnala. Udaljenost izmeđ ...

                                               

John William Strutt Rayleigh

John William Strutt Rayleigh, engleski fizičar. Najpoznatiji je po tome što je zajedno sa Williamom Ramsayem otkrio kemijski element argon, za što je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1904. Poznat je i po Rayleighovom raspršenju, koje objašnjava z ...

                                               

Indijski potkontinent

Indijski potkontinent se može smatrati velikim poluostrvom Azije, koje se u obliku trougla prostire duboko na jug ka Indijskom okeanu. Potkontinentom se naziva zbog toga što je nekada bio sastavni deo Gondvane, koji se odvojio i spojio sa Azijom. ...

                                               

Kalanchoe beharensis

Kalanchoe beharensis pripada rodu Kalanchoe, a poreklom je sa Madagaskara. Može da naraste 1.5 metar u visinu. Ima trougle, blago nazubljenje listove. Biljka se može uzgajati iz semena ili iz reznica lista.

                                               

Aerodrom Subotica

Nalazi se šest kilometara jugoistočno od Subotice. Aerodrom se koristi za sportsko-školsko i trenažno letenje aviona i jedrilica, kao i skokove padobranaca. Pilotažne zone razmeštene su u pravilnom trouglu oko aerodroma. Jedriličarska zona za vis ...

                                               

Mokraćna bešika

Mokraćna bešika je neparan kesasti organ, odnosno prošireni deo mokraćnih puteva, koji služi kao privremeni rezervoar urina. Smeštena je u subperitonealnom prostoru karlične duplje, iza preponske simfize i ispred čmarnog creva kod muškarca, odnos ...

                                               

Donja vilica

Donja vilica je najveća i najmasivnija kost lica, koja je preko viličnog zgloba povezana sa kostima lobanje. Zahvaljujući njenoj pokretljivosti, kao i zubima koji su usađeni u alveole i mastikatornim mišićima koji se ovde pripajaju i grupišu, don ...

                                               

Francesco Borromini

Francesco Borromini, 27. septembar 1599. - Rim, 2. august 1667) je bio talijanski arhitekt i skulptor. Jedan je od glavnih predstavnika visokog baroka u arhitekturi. Bogatom fantazijom i odvažnim konstrukcijama ostvaruje izvanredno slikovite obje ...

                                               

Avalski toranj

Avalski televizijski toranj je toranj na planini Avali, pored Beograda. Prvobitno pušten u rad 1965, srušen je u NATO bombardovanju SR Jugoslavije 29. aprila 1999. Nakon obnove u trajanju od tri godine, Avalski toranj je otvoren u prisustvu držav ...

                                               

Digestivni trakt

Sistem organa za varenje se sastoji iz niza uzastopnih delova u kojima se odvijaju pojedine faze varenja i apsorpcije. Crevo je pričvršćeno za telesni zid trbušnom maramicom – mezenterijumom. Crevni kanal sačinjavaju: analni otvor rektum želudac; ...

                                               

Jaje (hrana)

umen 6. središnji albumen 7. vitelinska membrana 8. jedro 9. blastoderm-zametak 10. žuto žumance 11. belo žuce 12. unutrašnji albumen 13. halaza-pupčana nit 14. vazdušna komora 15. kutikula Jaja imaju široku primenu u kulinarstvu, zbog svoje veli ...

                                               

Банатско Ново Село

Za ostale upotrebe, v. Ново Село razvrstavanje. Банатско Ново Село је насеље које се налази на територији града Панчева, у Јужнобанатском округу Аутономне Покрајине Војводине, у Републици Србији. Према коначним резултатима пописа становништва из ...

                                               

Manastir Svetih arhangela (Prizren)

Manastir Svetih Arhangela je zadužbina srpskog cara Dušana Silnog, koji se nalazi u kanjonu reke Bistrice nedaleko od grada Prizrena u Metohiji i pripada raško-prizrenskoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve. Građen je u periodu od 1343. do 1352. g ...

                                               

Julijanski datum

Julijanski dan ili Julijanski dan broj je broj dana koji je prošao od ponedjeljka, 1.1. 4713. godine pne. u proleptičkom julijanskom kalendaru Šablon:Fn. Taj dan se broji kao Julijanski dan nula. Tako je svaki broj djeljiv sa 7 ponedjeljak. Takođ ...

                                               

Pascal (programski jezik)

Pascal je programski jezik nastao na ETH Zürich institutu 1970. godine. Dizajnirao ga je Niklaus Wirth, švicarski računalni znanstvenik, i imenovao prema francuskom filozofu, fizičaru i matematičaru, Blaiseu Pascalu, koji je 1641. izumio mehaničk ...

                                               

Spinoizam

Spinoizam ili spinozizam jest monistički filozofski sistem Baruha Spinoze koji definiše "Boga" kao jedinstvenu samodovoljnu supstancu, s obzirom na to da su materije i misli takvi atributi. Spinoza o svom poimanju Boga govori u prvoj knjizi svoje ...

                                               

GROMACS

GROMACS je molekulsko dinamički simulacioni paket originalno razvijen na Groningenskom univerzitetu. On se u današnj vreme održava i proširuje i na drugim mestima, uključujući Upsalski univerzitet, Stokholmski univerzitet i Maks Plank institut za ...

                                               

Papisa Ivana

Papisa Ivana je legendarni ženski papa koji je navodno vladao pod titulom - Ivan VIII., nešto više od 25 mjeseci, od 855. do 858., između pontifikata pape Lav IV i Benedikta III. Kasnije je dokazano da je između Lava IV i Benedikta III postojala ...

                                               

Slovenski Josif Flavije

Slovenski Josif Flavije je uobičajeni naziv za staroslovenski prevod Jevrejskog rata Josifa Flavija, koji sadrži brojne dodatke i nedostatke koji ga izdvajaju od ostalih poznatih prevoda Flavijeve knjige. U staroslovenskom prevodu sačuvani su nek ...

                                               

Matrix

Matriks je naučnofantastični akcioni film scenarista i reditelja Larija i Endija Vačauskog u kome glume Kijanu Rivs, Lorens Fišbern, Keri-En Mos, Džo Pantolijano i Hugo Viving. Premijerno je prikazan u SAD 31. marta 1999. i prvi je u nizu serije ...

                                               

Didahe

Didahi ili Didahe punim nazivom Nauk dvanaestorice apostola je ranokršćanski spis. Većina stručnjaka kao vrijeme nastanka spisa navodi kraj 1. ili početak 2. vijeka. Didache je dokumenat o životu i praksi onovremene Crkve. Vjerojatno je djelo viš ...

                                               

Nadmetanje Homera i Hesioda

Nadmetanje Homera i Hesioda naslov je jednog starogrčkog spisa, pisanog mešavinom proze i stiha, koji govori o legendarnom pesničkom nadmetanju između Homera i Hesioda u gradu Halkidi na Eubeji, u kojem Hesiod na kraju pobeđuje i kao nagradu osva ...

                                               

Višnjan

Višnjan, naselje je i sjedište istoimene općine u Istri, sjeveroistočno od Poreča, u Istarskoj županiji.

                                               

Vizantijsko-persijski rat (602–628)

Vizantijsko-persijski ili Rimsko-sasanidski rat 602-628 je bio oružani sukob između koji se od 602. do 628. vodio između Istočnog Rimskog Carstva na jednoj, i Perzijskog Carstva na drugoj strani. Predstavljao je najveći od svih bizantsko-sasanids ...

                                               

Jon Lord

Jonathan "Jon” Douglas Lord, i Royal Philharmonic orkestrom. Ovaj koncert je nanovo izveden 1999. godine na njihovu 30. godišnjicu djelovanja u Albert Hallu, također s Deep Purpleom, ali ovaj puta sa London Philharmonic orkestrom. Od 2002. godine ...

                                               

Aleksandar Freudenreich

Aleksandar Freudenreich, hrvatski arhitekt. Arhitekt Aleksandar Freudenreich jedan je od najproduktivnijih hrvatskih arhitekata 20. stoljeća. Tijekom dugog života projektirao je oko pet stotina objekata. Pretpostavlja se da ih je izveo samostalno ...

                                               

FL Studio

FL Studio jeste digitalna audio radna stanica razvijena od strane belgijske kompanije Image-Line. FL Studio koristi grafički korisnički interfejs baziran na uzorku muzičkog redoslijeda. Program je dostupan u četiri različita izdanja za Microsoft ...

                                               

Samohodni cirkular

Samohodni cirkular je vozilo opremljeno tračnom ili kružnom pilom, koje se koristi u drvnoj industriji i namjenjeno je za rezanje krupnijih trupaca, na manje cjepanice prikladne za peći na drva. Upotrebljava se najviše u jesen ili početkom zime, ...

                                               

Pillnitzka deklaracija

Pilnicka deklaracija je izjava austrijskog cara Leopolda II i pruskog kralja Fridriha Vilhelma II od 27. avgusta 1791. godine u dvorcu Plinic u blizini Drezdena u Saksoniji kojom su se obavezali da uđu u rat protiv Kraljevine Francuske ukoliko fr ...